Njoftime

Fee adjustment on June 24, 2019 for international students, certain exchange visitors, and Student and Exchange Visitor Program (SEVP) schools

18 qershor, 2019

On May 23, 2019, the U.S. Department of Homeland Security (DHS) published a final rule to adjust the fees charged to international students, certain exchange visitors, and Student and Exchange Visitor Program-certified (SEVP) schools. At 12 a.m. EDT on June 24, 2019, all students will be required to pay the new and increased fees. For additional information, please visit https://studyinthestates.dhs.gov

Extension of Validity for Venezuelan Passports

12 qershor, 2019

As of June 7, 2019 the Department of State recognizes that previously issued Venezuelan passports and “prorrogas” have been extended by decree of interim Venezuelan President Guaido for an additional five years past their printed date of expiration. Passports rendered valid by this decree will be accepted for visa and other consular services.

Shumë banorë të Kosovës tani mund të aplikojnë për vizë në Prishtinë

16 janar, 2019

Shumë banorë të Kosovës kualifikohen për të aplikuar për vizë në Ambasadën e ShBA-së në Prishtinë.

Nëse jeni banor i Kosovës dhe viza e juaj ka skaduar brenda 48 muajve, klikuni këtu për të parë nëse kualifikoheni për të aplikuar në Prishtinë.

Nëse jeni banor i Kosovës dhe aplikoni për vizë turistike edhe ju keni më pak se 14 ose më shumë se 50 vjeç, një student, një vizitor shkëmbimi, një artist, ose ju jeni në një kategori tjetër të vizave joimigruese, ju gjithashtu mund të kualifikoheni të aplikoni në Prishtinë. Për më shumë informata ku dhe si mund të aplikoni për vizë Klikuni këtu.

Klikuni këtu nëse jeni gati për të caktuar terminin për intervistë në Prishtinë.

Urdhri i Gjykatës Supreme për Shpalljen presidenciale për vizat (4 dhjetor 2017)

11 dhjetor, 2017

Në datën 4 dhjetor, Gjykata Supreme e Shteteve të Bashkuara pranoi mocionet e qeverisë për një pezullim urgjent të vendimeve gjyqësore paraprake të lëshuara nga Gjykatat e Distriktit për Distriktet e Hauait dhe Merilendit, të cilat ndalonin zbatimin e seksioneve të caktuara të Shpalljes presidenciale 9645 (P.P). Shtetasit e Iranit, Libisë, Koresë së Veriut, Somalisë, Sirisë, Jemenit dhe Venezuelës janë objekt i kufizimeve dhe pengesave. Më shumë informacione janë të disponueshme në këtë lidhje: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/presidential-proclamation-archive/2017-12-04-Presidential-Proclamation.html.

Attention: Chinese citizens with 10-year B1, B2 or B1/B2 visas in People's’ Republic of China passports

28 nëntor, 2016

As of November 29, 2016, Chinese citizens with 10-year B1, B2 or B1/B2 visas in Peoples’ Republic of China passports are required to update their biographical and other information from their visa application through the Electronic Visa Update System (EVUS) before travelling to the United States. This update must be done every two years, or upon getting a new passport or B1, B2, or B1/B2 visa, whichever occurs first.

EVUS enrollment is available at www.EVUS.gov. There is currently no fee for EVUS enrollment. Until a fee is implemented, travelers can enroll in EVUS without charge. The Department of Homeland Security, Customs and Border Protection (CBP) will keep visa holders informed of new information at www.cbp.gov/EVUS.

自2016年11月29日起,所有持中华人民共和国护照和10年期B1、B2或B1/B2签证的中国公民赴美前,必须通过签证更新电子系统(EVUS)更新与签证申请有关的个人信息和其它信息。此更新须每两年进行一次,或者在获得新护照或新的B1、B2或B1/B2签证时进行更新,以先到期者为准。

EVUS登记网站为 www.EVUS.gov。目前EVUS登记不收费。在实施收费规定之前,旅客可免费进行登记。美国国土安全部海关和边境保护局(CBP)将通过网站 www.cbp.gov/EVUS 向签证持有人公布最新信息。