Mirësevini aplikues të vizave imigruese për në SHBA

Jeni në faqen zyrtare të internetit që ju ofron ndihmë mbi vizat imigruese për Ambasadën e SHBA-së në Maqedoni e Veriut dhe Kоsovë.

Shumë banorë të Kosovës tani mund të aplikojnë për vizë në Prishtinë

Shumë banorë të Kosovës kualifikohen për të aplikuar për vizë në Ambasadën e ShBA-së në Prishtinë.

Nëse jeni banor i Kosovës dhe viza e juaj ka skaduar brenda 48 muajve, klikuni këtu për të parë nëse kualifikoheni për të aplikuar në Prishtinë.

Nëse jeni banor i Kosovës dhe aplikoni për vizë turistike edhe ju keni më pak se 14 ose më shumë se 50 vjeç, një student, një vizitor shkëmbimi, një artist, ose ju jeni në një kategori tjetër të vizave joimigruese, ju gjithashtu mund të kualifikoheni të aplikoni në Prishtinë. Për më shumë informata ku dhe si mund të aplikoni për vizë Klikuni këtu.

Klikuni këtu nëse jeni gati për të caktuar terminin për intervistë në Prishtinë.

Më shumë

Regjistro datën dhe orën e takimit në konsullatë për vizën imigruese ose kërko shërbimet e mbështetjes për Rezidentin që Kthehet.

Rishiko dhe menaxho takimin në konsullatë për vizë imigruese ose kërkesën për rezident që kthehet.

Mësoni më shumë rreth procesit të aplikimit për viza imigruese.