Tarifat për vizë

Informacion i Përgjithshëm për Pagesën

Të gjithë aplikuesit për vizë, përfshi fëmijët, duhet të paguajnë një pagesë aplikimi për vizë jo-imigruese të parimbursueshme dhe të patransferueshme. Ju lutemi shikoni opsionet dhe udhëzimet më poshtë. Pagesa e aplikimit për vizë kërkohet si kur aplikimi rezulton në lëshimin e vizës së ShBA-së ashtu dhe kur nuk lëshohet viza.


Metodat e pagesës së tarifës për aplikimin e vizës

 • Paguani në të holla në Maqedonia e Veriut
  1. Krijo një llogari përdoruesi në këtë faqe interneti.
  2. Shto informacionet e aplikantit për të përfunduar regjistrimin.
  3. Vazhdoni me rrjedhën e faqes së internetit deri sa të arrini te faqja e Pagesës.
  4. Paguani në të holla në Maqedonia e Veriut.
  5. Shkarkoni, printoni dhe ndiqni udhëzimet për pagesën me para në dorë.
  Shënimet për pagesën me para në dorë:
  1. Pasi të keni bërë një pagesë me para në dorë, mund të duhen deri në 2 ditë pune që kjo pagesë të regjistrohet në sistem, kohë kur ju mund të caktoni një takim në Seksionin Konsullor.
  2. Mund të bëni pagesën me para në dorë vetëm për një transaksion.
 • Paguani me kartë krediti

Kushtet e përgjithshme të pagesës së aplikimit për vizë

Pagesat e aplikimit për vizë të ShBA-së janë:

 • Të parimbursueshme Departamenti i Shtetit nuk bën rimbursime të pagesës së aplikimit për vizë.
 • Të patransferueshme Pagesa e aplikimit për vizë nuk mund të shitet ose të transferohet te një aplikues tjetër.
 • E vlefshme vetëm për një aplikim Pagesa e aplikimit për vizë mund të përdoret për të kryer vetëm një aplikim. Nëse aplikimi për vizë refuzohet, për të aplikuar sërish për vizë duhet plotësuar një aplikim i ri për vizë dhe duhet bërë një pagesë e re.
 • Skadon pas 1 viti Pagesat e aplikimit për vizë janë të vlefshme për t’u përdorur 365 ditë nga data e blerjes. Pagesa do të skadojë dhe ju do ta humbisni të drejtën tuaj për ta përdorur pagesën për një aplikim vize.
 • Pagesa e vizës së ShBA-së për të aplikuar në një shtet specifik nuk mund të transferohet në një shtet tjetër. Pasi pagesa të jetë bërë në një shtet, nuk mund ta përdorni për të caktuar një takim në një shtet tjetër. Nëse doni të caktoni sërish një takim të ri në një shtet të ri, ju lutemi anuloni ose ricaktoni takimin duke hyrë në këtë faqe interneti. Këtë gjë mund ta bëni pa paguar një pagesë shtesë.

Tabela e pagesave për vizë (MRV) të ShBA-së

$160 USD

(B) Vizitor: Biznes, Turizëm, Trajtim Mjekësor
(C) Kalim transit në ShBA.
(D) Anëtar ekuipazhi
(F) Student akademik
(M) Student studimesh profesionale/jo-akademike
(I) Media ose gazetar
(J) Vizitor shkëmbimi
(TD/TN) Profesionist i NAFTA-s
(T) Viktimë e trafikimit
(U) Viktimë e aktivitetit kriminal

$190 USD

(H) Punonjës/Punësim i përkohshëm ose stazhier
(O) Persona me Aftësi të Jashtëzakonshme
(P) Atletë, Artistë dhe Argëtues
(Q) Vizitor i Shkëmbimit Kulturor Ndërkombëtar
(R) Punonjës Fetar
(L) I Transferuar Brenda Kompanisë

$205 USD

(E1) Tregtar i Traktatit
(E2) Investues i Traktatit
(E3) Profesionist i Specializuar Australian

$265 USD

(K) I/E fejuar ose bashkëshort(e) e një shtetasi të ShBA-së


Pagesa shtesë të aplikuesve për vizë

Për të marrë një vizë jo-imigruese mund të kërkohen pagesa shtesë mbi pagesën e aplikimit për vizë. Llojet e pagesave shtesë që mund të aplikohen mbi aplikimin tuaj për vizë janë:

.

Pagesa SEVIS

Aplikuesit për vizë që janë studentë (F, ose M) dhe Vizitorët e Shkëmbimit (J) duhet të paguajnë një pagesë të veçantë SEVIS (Sistemi i Informacionit për Studentët dhe Vizitorët e Shkëmbimit (SEVIS)). Kërkohet provë e pagesës përpara se një studenti ose një vizitori shkëmbimi t’i lëshohet viza. Informacion i detajuar rreth SEVIS së bashku me udhëzimet për pagesën e tarifës mund të gjenden në http://www.ice.gov/sevis.

Pagesa e Reciprocitetit

Në vartësi të vendit të shtetësisë së aplikuesit dhe llojit të vizës, aplikuesit mund t'i kërkohet të paguajë edhe një pagesë për lëshimin e vizës, të njohur edhe si pagesa e reciprocitetit. Informacioni i detajuar rreth pagesave të reciprocitetit mund të gjendet te https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/Visa-Reciprocity-and-Civil-Documents-by-Country.html.