Urgent Information For Visa Applicants Regarding Novel Coronavirus

Presidential Proclamations on Novel Coronavirus: Entry of foreign nationals who were physically present within the following list of countries within 14 days prior preceding their entry or attempted entry into the United States is suspended, per Presidential Proclamations 9984, 9992, 9993, 9996 and 10041, the Presidential Proclamation issued on January 25:

 • South Africa;
 • Brazil;
 • The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, excluding overseas territories outside of Europe;
 • The Republic of Ireland;
 • The 26 countries that comprise the Schengen Area (Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, and Switzerland);
 • The Islamic Republic of Iran;
 • The People’s Republic of China, not including the Special Administrative Regions of Hong Kong and Macau.

There are certain exceptions to the suspension of entry, including exceptions for U.S. lawful permanent residents and certain family members of U.S. citizens and lawful permanent residents, among other exceptions listed in the proclamations. If you reside in, have traveled recently to, or intend to transit or travel the above list of countries prior to your planned trip to the United States, we recommend you postpone your visa interview appointment until 14 days subsequent to your departure from the subject country(ries). Additionally, if you are experiencing flu-like symptoms, or believe you may have been exposed to the novel coronavirus, you are strongly encouraged to postpone your appointment by at least 14 days.

Please visit the following link for additional information: https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/presidential-proclamation-coronavirus.html


Shtrirja e Vlefshmërisë së Tarifës së Vizës

Departamenti i Shtetit të U.S, e kupton se një numër i madh aplikuesish/esh për viza e kanë bërë pagesën për procedimin e aplikimit të vizës dhe janë ende duke pritur për të lënë orarin për këtë gjë. Ne po punojmë me dedikim për të rinisur të gjitha proceset e veprimit me vizat, sa më shpejt dhe në mënyrë sa më të sigurt që të jetë e mundur. Ndërkohë, rrini të qetë se Misioni i U.S do të rrisë kohën e vlefshmërisë së pagesës suaj (të njohur si pgesa MRV) deri më 30 Shtator, 2022. Kjo me qëllim për t'u dhënë mundësinë të gjithë aplikantëve/eve, të cilët/cilat nuk mundën të lenë një takim për vizën, si rrjedhojë e ndërprerjes së veprimeve rutinë konsulore, të lenë një orar dhe/ose një takim për vizë me pagesën tashmë të kryer. Lutemi të vazhdoni të monitoroni këtë adresë për informacion lidhur me kohën kur do t'u rikthehemi veprimeve rutinë për vizat.


U.S. Visa and Travel Updates

For the latest information from the U.S. Department of State regarding visa issues and travel to the United States, please visit: https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news.html.


CDC Expands Negative COVID-19 Test Requirement to All Air Passengers Entering the United States

Effective January 26, the Centers for Disease Control and Prevention (CDC) will require all air passengers entering the United States to present a negative COVID-19 test (a viral detection test for SARS-CoV- 2 approved or authorized by the relevant national authority), taken within 72 hours of departure​. Airlines must confirm the negative test result for all passengers before boarding. Airlines must deny boarding of passengers if they do not provide documentation of a negative test or recovery. This requirement is separate from the visa application process. All Presidential Proclamations restricting travel due to COVID-19 remain in place, and continue to apply to subject potential travelers regardless of their test results or vaccination status. Travelers holding a National Interest Exception also remain subject to all applicable pre-departure testing requirements.

For additional information on this requirement, please visit:
https://www.cdc.gov/media/releases/2021/s0112-negative-covid-19-air-passengers.html


Rescission of Presidential Proclamations 9645 and 9983

On January 20, 2021, President Biden signed a Presidential Proclamation titled "Ending Discriminatory Bans on Entry to the United States." This proclamation ends the travel restrictions under Presidential Proclamations 9645 and 9983 that had suspended entry into the United States of certain nationals, based on visa type, from Burma, Eritrea, Iran, Kyrgyzstan, Libya, Nigeria, North Korea, Somalia, Sudan, Syria, Tanzania, Venezuela, and Yemen. Please visit the link for additional information: https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news/rescission-of-presidential-proclamations-9645-and-9983.html

More

Scroll Down

Na kontaktoni

Arsyeja për kërkesën

Zgjidhni qëllimin e kërkesës suaj:

Statusi i aplikimit

Koha e përpunimit të një aplikimi për vizë dhe printimi i një vize amerikane, ndryshon për çdo aplikant individual. Pas pjesëmarrjes në intervistën në Seksionin Konsullor të Shteteve të Bashkuara, mund ta ndiqni statusin e aplikimit tuaj për vizë në https://ceac.state.gov/CEAC.

Informacione të përgjithshme

Përfaqësuesit e qendrës për pëkujdesjen e klienteve mund t'ju ndihmojnë nëpërmejt telefonit, në Skype ose me email.

Për shërbim në Maqedonisht:

Hapur të hënën - të premten, 7:00 deri 19:00 sipas orës lokale.

Për shërbim në Shqip:

Hapur të hënën - të premten, 7:00 deri 19:00 sipas orës lokale.

Për shërbim në Anglisht:

Hapur të hënën - të premten, 8:00 deri 18:00 sipas orës së Lindjes së ShBA-së.

Hapur të hënën - të premten, 8:00 deri 18:00 sipas orës lokale.

Numrat lokalë

+389 2 5517475

Nëse po telefononi nga brenda Shteteve të Bashkuara, telefononi në numrin +1 703 520 2257.

Nëse po përdorni Skype: skype-mk_1

Emaili: esee_contactus+mk+info+sq@visaops.net

Qendra për përkujdesjen të klientit NUK MUND t'ju ndihmojë për këtë qe vjen në vijim:

 • Për përcaktimin e vizës qe ju e keni kërkuar si dhe qëllimi i udhëtimit tuaj.
 • Për te plotësuar aplikimin e vizës ose për t'ju ndihmuar për plotësimin e formularit DS-160 ose DS-260.
 • Për të përcaktuar përshtatshmërinë për të udhëtuar pa vizë sipas Sistemit Elektronik për Autorizimin e Udhëtimit (ESTA).
 • Për t'ju dhënë informacione individuale për statusin e aplikimin tuaj për vizë. Pas pjesëmarrjes në intervistën në Seksionin Konsullor të Shteteve të Bashkuara, ju mund vet ta ndiqni statusin e aplikimit tuaj për vizë në https://ceac.state.gov/CEAC.

Qendra për përkujdesjen të klientit MUND t'ju ndihmojë për këtë që vjen në vijim:

 • Për t'ju dhënë informacione se ku të drejtoheni për informacione të lidhura me vizën.
 • Për t'ju dhënë informacione për procesin e aplikimit për vizë.
 • Për t'ju dhënë informacione se si ta beni pagsën e aplikimit për vizë.
 • Për të caktuar ose ricaktuar një takim dhe nuk nevojitet ta bëni onlinë nëprmjet të interntit.
 • Për t'ju dhënë informacione për statusin në lidhje me kthimin e dokumentacionit pasi ju është dhënë numri për ta ndjekur postën. Ta keni parasysh se informacionet e statusit të Qendrës për përkujesjen e klienteve janë të disponueshme dhe të njëjtat informacione mund ti shikoni kurrë të paraqiteni në këtë faqe të interneti.
 • Për t'ju ndihmuar për problemet teknike në lidhje me pagesën e tarifës së vizës ose problemet me korrierin. Ju lutemi ta kontaktoni emailin e shënuar më poshtë dhe të jepni informacione të detajuara për rastet e ndryshme.

Problemet me pagesën e aplikimit për vizë

Nëse kërkesa juaj ka problem me pagesën e taksës së aplikimit për vizë - ju lutemi MOS PAGUANI PËRSËRI.

Ne do t’i shqyrtojmë sa më shpejt që të jetë e mundur pyetjet që kanë të bëjnë me pagesat, por pagesat shtesë të tarifave të aplikimeve për vizë nuk do të mos rimbursohen. Për të gjitha mënyrat e pagesës të ndryshme nga një kartë debiti/krediti, pagesa e tarifës për aplikimin për vizë nuk është menjëherë e vlefshme. Për informacion shtesë mbi pagesat e tarifës së aplikimit për vizë ju lutemi shikoni Tarifat për vizë.

Për të gjitha problemet me pagesat e tarifave të aplikimit për vizë, ju lutemi Na kontaktoni duke dërguar një email në adresën e mëposhtme të emailit:

esee_contactus+mk+mrv+sq@visaops.net

Shënim: Ju lutemi jepni një përshkrim të qartë të problemit dhe çdo provë të pagesës për të siguruar përpunimin efikas të pyetjes tuaj.


Pyetje mbi dërgesën e dokumentacionit

Ndjekja e kthimit të dokumentacionit tuaj do të fillojë kur Seksioni Konsullor i ShBA-së t'ia lëshojë dokumentacionin korrierit. Për informacione shtesë mund ti ndjekni në faqjën e internetit Shërbimi i korrierit për dokumentet e vizës.

Ju lutemi vizitoni këtë faqe të interntit për të kontrolluar statusin e aplikimit tuaj. Nëse kanë kaluar më shumë se 5 ditë pune që kurrë është lëshuar viza juaj dhe ende nuk keni marrë një numër dërgese të korrierit, ju lutemi ndiqni udhëzimet në faqen Na kontaktoni.

esee_contactus+mk+courier+sq@visaops.net


Përpunimi grupor

Vizitoni linkun Përpunimi grupor Kompanitë, Agjencitë e udhëtimeve dhe Organizata të tjera rreth kritereve për të pasur akses si "Përfaqësues i grupit".

Në qoftë se ju tashmë keni marrë akses si "Përfaqësues i grupit" dhe keni nevojë për ndihmë me disa detaje teknike, rreth pagimit të taksave administrative ose në lidhje me llogarinë tuaj (adresа e e-mailit dhe fjalëkalimi), dërgoni një e-mail në adresën: Group_Processing_MAC@visaops.net.


Pyetje të ndrishme

Ne nuk mund tju ofrojmë informacine të reja në lidhje me statusin tuaj për aplikimin (NIV ose IV), gjithashtu nuk mund t'ju ndihmojmë për formularin DS-160 dhe DS-260.

Dërgoni një email te esee_contactus+mk+info+sq@visaops.net, në rast se kërkoni ndihmë për:

 • Informacione të përgjithshme për aplikimin të një vizë
 • Probleme teknike në faqen të internetit
 • Informacionet tuaja për hyrjen (emaili dhe fjalëkalimi) për të lidhur në faqen ku bëhen pagasat dhe për të caktuar një takim

Vërejtje: Ju lutemi paraqitni një përshkrim të qartë të problemit si dhe pamja nga ekranit për të siguruar një përpunim efikas për pyetjen tuaj.

Të gjitha informacionet mbi vizat dhe takimet ju lutemi kthehuni te faqja jonë kryesore të internetit.