Koha e pritjes për vizën

Planifikimi i mëparshëm i udhëtimit dhe aplikimi i hershëm për vizë është i rëndësishëm. Ambasada dhe Konsullatat e ShBA-së përpiqen që t'a mbajnë kohën e pritjes për lëshimin e vizave sa më të shkurtër që të jetë e mundur. Disa lloje vizash mund të kenë kohë pritjeje më të gjatë për takimin dhe shqyrtimin e aplikimit.

Zgjidhni Ambasadën ose Konsullatën e ShBA-së kur planifikoni të aplikoni për të marrë informacion mbi kohën aktuale të pritjes: