Vizat për Diplomatët, Përfaqësuesit Qeveritarë, Personelin e Ambasadave, Personelin e NATO-s, Hulumtuesit Fulbright

Diplomatët, Përfaqësuesit Qeveritarë, Personeli i Ambasadave, Personeli i NATO-s

Vizat diplomatike (A), për organizatat ndërkombëtare (G) dhe vizat për NATO-n ju lëshohen diplomatëve dhe zyrtarëve të tjerë qeveritarë për të udhëtuar në Shtetet e Bashkuara. Në përgjithësi, lloji i vizës së kërkuar për një diplomant ose zyrtar tjetër qeveritar varet nga qëllimi i tyre i udhëtimit për në Shtetet e Bashkuara. Ka kërkesa shumë specifike të cilat duhen plotësuar nga aplikuesi për t’u kualifikuar për një vizë A, G ose NATO, në zbatim të ligjit të imigracionit të Shteteve të Bashkuara.

Shumica e personave që mbajnë pasaportë diplomatike dhe personave që aplikojnë për viza zyrtare përjashtohen nga pagesa e aplikimit për vizë. Aplikuesit që aplikojnë për këto kategori vizas, NUK DUHET TË PËRDORIN KËTË SHËRBIM sepse pagesa e aplikimit për vizë nuk rimbursohet edhe nëse paguhet gabimisht.

Për më shumë informacion ju lutemi konsultohuni me zyrën administrative të qeverisë ose të agjencisë tuaj përgjegjëse për çështjet e vizave.

Për informacion shtesë mbi vizat Diplomatike dhe Zyrtare vizitoni https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/other-visa-categories/visas-diplomats.html

Për informacion shtesë mbi vizat NATO vizitoni https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/other-visa-categories/visa-employees-nato.html

Diplomatët, përfaqësuesit e qeverisë, personeli i ambasadave, personeli i organizatave ndërkombëtare dhe NATO-s duhet që aplikimet e tyre t’i dorëzojnë direkt te Ambasada/Konsullata.

Për të marrë informacion specifik se si ta filloni këtë proces, Ju lutemi kontaktoni Seksionin Konsullor në consularskopje@state.gov.


Pjesëmarrësit në bursat Fulbright ose në programe të tjera të sponsorizuara nga qeveria amerikane

Hulumtuesit Fulbright ose aplikuesit e tjerë për Vizë (J) Vizitori Shkëmbimi të sponsorizuar nga qeveria e ShBA-së dhe personat që varen nga ata nuk duhet të paguajnë pagesën e përpunimit të aplikimit për vizë nëse pjesëmarrësit në një program shkëmbimi arsimor ose kulturor të financuar nga Departamenti i Shtetit, Agjencia për Zhvillim Ndërkombëtar e ShBA-së (USAID), ose Qeveria e ShBA-së kanë një numër serial programi që fillon me G-1, G-2, G-3, ose G-7 të printuar në formularin DS-2019, që është Certifikata e Statusit të Përshtatshmërisë për Vizitor Shkëmbimi (J).

Lidhje të dobishme:
Viza (J) për Programin e Vizitorëve të Shkëmbimit
Programet e Shkëmbimit të Zyrës së Çështjeve për Arsimin dhe Kulturën

Është përgjegjësia e secilit udhëtar të përcaktojë nëse i nevojitet ose jo një pagesë për vizën.

Nëse një udhëtar duhet të aplikojë për vizë për të cilën i duhet të bëjë një pagesë vize, udhëtari duhet të përdorë këtë shërbim për të caktuar një takim për të aplikuar për vizë. Zgjidhni opsionin "Unë e kam plotësuar formularin DS-160 për të aplikuar për vizë amerikane joimigruese dhe duhet të aplikojë për vizë." nga faqja NIV (Vizat Jo-Imigruese).

Nëse udhëtari kualifikohet që të udhëtojë pa e bërë pagesën për vizë, ata duhet të kontaktojnë direkt Seksionin Konsullor ku dëshirojnë të aplikojnë direkt te:

consularskopje@state.gov