Përpunimi grupor Kompanitë, Agjencitë e udhëtimeve dhe Organizata të tjera

Pamja e përgjithshme

Një grup aplikuesish në Maqedoni e Veriut prej 10 ose më pak personash që udhëtojnë së bashku për në Shtetet e Bashkuara mund të caktojnë takim nëpërmjet procesit normal të Vizave Jo-Imigruese. Ju lutemi hyni këtu.

Grupet e aplikuesve që e kalojnë madhësinë prej 10 personash mund të kualifikohen për një llogari të veçanti përpunimi grupesh. Një përfaqësues grupi (udhëheqës grupi, agjent udhëtimi, punëdhënës, ose organizatë e një pale të tretë tjetër) duhet të krijojë një llogari që të mund të regjistrohet nën shërbimin e grupit. Nëse tashmë e keni krijuar një llogari, hyni këtu.

Pasi të keni hyrë, klikoni mbi lidhjen Kompanitë, Agjencitë e Udhëtimit dhe Organizatat e tjera për të vazhduar.

Në qoftë se ju tashmë keni marrë akses si "Përfaqësues i grupit" dhe keni nevojë për ndihmë me disa detaje teknike, rreth pagimit të taksave administrative ose në lidhje me llogarinë tuaj (adresа e e-mailit dhe fjalëkalimi), dërgoni një e-mail në adresën: Group_Processing_MAC@visaops.net.