Mirësevini aplikues të vizave jo-imigruese për në ShBA

Jeni në faqen zyrtare të internetit për vizat jo-imigruese (të përkohshme) të Ambasadës së ShBA-së në Maqedoni e Veriut dhe Kоsovë.

Shumë banorë të Kosovës tani mund të aplikojnë për vizë në Prishtinë

Shumë banorë të Kosovës kualifikohen për të aplikuar për vizë në Ambasadën e ShBA-së në Prishtinë.

Nëse jeni banor i Kosovës dhe viza e juaj ka skaduar brenda 48 muajve, klikuni këtu për të parë nëse kualifikoheni për të aplikuar në Prishtinë.

Nëse jeni banor i Kosovës dhe aplikoni për vizë turistike edhe ju keni më pak se 14 ose më shumë se 50 vjeç, një student, një vizitor shkëmbimi, një artist, ose ju jeni në një kategori tjetër të vizave joimigruese, ju gjithashtu mund të kualifikoheni të aplikoni në Prishtinë. Për më shumë informata ku dhe si mund të aplikoni për vizë Klikuni këtu.

Klikuni këtu nëse jeni gati për të caktuar terminin për intervistë në Prishtinë.

Më shumë

Zgjidhni këtë opsion nëse nuk e keni përdorur kurrë këtë faqe më parë dhe keni plotësuar një DS-160 https://ceac.state.gov/genniv.

Zgjidhni këtë opsion për të vazhduar ose rishikuar një aplikim ekzistues për vizë, ose nëse keni krijuar tashmë një llogari në këtë faqe.

Mësoni më shumë rreth procesit të aplikimit për viza