Kategoritë e Vizave Jo-Imigruese të ShBA-së

Pamja e përgjithshme

Vizat jo-imigruese janë për personat që dëshirojnë të shkojnë në ShBA për një periudhë të përkohshme për turizëm, punë e studime të përkohshme ose trajtim mjekësor. Për informacion të plotë mbi udhëtimin dhe vizat për në ShBA, ju lutemi vizitoni https://travel.state.gov.

Ju lutemi planifikoni me kohë. Nxiteni fuqimisht që të prisni përpara se të blini biletat e avionit derisa udhëtari të ketë marrë një vizë të vlefshme. Bileta nuk kërkohet në kohën e intervistës së aplikimit për vizë.

Të gjithë udhëtarët duhet të dinë se viza nuk garanton hyrjen në Shtetet e Bashkuara. Departamenti i Sigurisë së Brendshme mund t’jua refuzojë hyrjen e t’ju kufizojë periudhën e autorizuar të qëndrimit në Shtetet e Bashkuara. Informacion shtesë për hyrjen në Shtetet e Bashkuara mund të gjendet në https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/all-visa-categories.html.


Kategoritë e Vizave për Vizitor

(B) VIZITOR: BIZNES, TURIZËM, TRAJTIM MJEKËSOR

Viza e vizitorit është një vizë jo-imigrimi për personat që dëshirojnë të hyjnë përkohësisht në Shtetet e Bashkuara për qëllime biznesi (B1), përfshi ndjekjen e takimeve ose konferencave profesionale; për qëllime argëtimi, përfshi pushimet, vizitat te familjarët ose trajtimet mjekësore (B2), ose një kombinim i të dyjave (B1/B2) deri në gjashtë muaj.

(C) KALIMI TRANSIT NË SHTETET E BASHKUARA

Individët që udhëtojnë ndërmjet dy shteteve të huaja të cilëve ju duhet të ndërrojnë fluturim në Shtetet e Bashkuara si pjesë e këtij udhëtimi.

 • Një pjesëtari të një ekuipazhi fluturimi që udhëton për të Shtetet e Bashkuara si pasagjer për të shkuar në një anije ose aeroplan i nevojitet një vizë transit. Ju lutemi shikoni informacion për Vizat e Ekuipazheve.
 • Një udhëtari që do të hipë në një port të huaj në një anije udhëtimi ose në një mjet tjetër që do të shkojë në një destinacion të huaj përveç Shteteve të Bashkuara dhe gjatë kohës së udhëtimit mjeti i udhëtimit ndalon në një port të Shteteve të Bashkuara, i nevojitet një vizë transit ose një vizë tjetër jo-imigrimi.

Kategoritë e Vizave për të Studiuar

(F) STUDENT AKADEMIK OSE QË MËSON GJUHËN / STUDENT PROFESIONAL OSE JO-AKADEMIK

Në përgjithësi të gjithë aplikuesve për vizë që vijnë në Shtetet e Bashkuara për të ndjekur një kurs të miratuar edukimi ose studimi ju nevojitet një Vizë Studenti.

Pas pranimit nga një shkollën në ShBA që studenti synon të ndjekë, duhet të regjistrohet në Sistemin e Informacionit për Studentët dhe Vizitorët e Shkëmbimit (SEVIS). Udhëzimet se si të paguhet tarifa SEVIS I-901 dhe të bëhen nënshkrimet përkatëse nëpërmjet sistemit SEVIS do të jepen nga shkolla në ShBA. Shkolla do të vendosë emrin e drejtorit në sistemin SEVIS si dhe emrat e çdo anëtari të familjes që planifikon të udhëtojë me aplikuesin kryesor në mënyrë që të krijojë formularin(ët) I-20 të nevojshëm. Secili pjesëtar i familjes duhet të marrë formularin e tyre I-20. Nëse pjesëtarët e familjes nuk aplikojnë me aplikuesin kryesor, do të kërkohet një kopje e formularit origjinal I-20 lëshuar nga shkolla e personit kryesor që ka vizën. Për më shumë informata vizitoni faqen e internetit te SHBA-së mbi Programin e Vizitoreve te Shkëmbimit të Imigracionit dhe Shkëmbimit te Studentëve.

Studentët që vazhdojnë studimet mund të aplikojnë për vizë në çdo kohë, për sa kohë që e kanë ruajtur statusin e studentit dhe regjistrimi i tyre në SEVIS (http://www.ice.gov/sevis) është i përditësuar. Studentët që vazhdojnë studimet mund të hynë në Shtetet e Bashkuara në çdo kohë përpara se të fillojnë mësimet.

(J) VIZITOR SHKËMBIMI

Vizat për vizitorët e shkëmbimit (J-1) janë viza jo-imigruese për individë të miratuar për të marrë pjesë në programe të shkëmbimit të vizitorëve në Shtetet e Bashkuara. Vizitoni faqen e internetit të Departamentit të Shtetit për Programin e Vizitorit të Shkëmbimit http://j1visa.state.gov/programs për të mësuar rreth kërkesave të programit, rregullat dhe më shumë.

Pas pranimit në Programin e Vizitorëve të Shkëmbimit të ShBA-së, udhëtari do të regjistrohet në Sistemin e Informacionit për Studentët dhe Vizitorët e Shkëmbimit (SEVIS). Shumica e Vizitorëve të Shkëmbimit J-1 duhet të paguajnë tarifën SEVIS I-901. (Nëse programi i vizitorit të shkëmbimit J-1 lejon bashkëshorten dhe/ose fëmijën që ta shoqërojnë vizitorin e shkëmbimit, anëtarëve të familjes nuk ju duhet ta paguajë tarifën.) Sponsori i programit do t'i japë vizitorit të shkëmbimit një Formular DS-2019 për të paraqitur në intervistën për vizë. Nëse programi e lejon bashkëshortin/en dhe fëmijët që të marrin pjesë, secilit anëtar të familjes do t'i jepet formulari i tyre DS-2019 për të aplikuar për vizë J-2. Për të mësuar më shumë rreth SEVIS dhe pagesës SEVIS I-901, vizitoni faqen e internetit të ShBA-së mbi Programin e Vizitorëve të Shkëmbimit të Imigracionit dhe Doganave .


Kategoritë e Vizave për Punë

(D) ANËTAR I EKUIPAZHIT

Vizat për anëtarët e ekuipazhit (D) janë viza jo-imigruese për persona që punojë në mjete udhëtimi (si për shembull anije udhëtimi apo anije peshkimi) ose linja ajrore ndërkombëtare në Shtetet e Bashkuara; punësimi i tyre nevojitet për funksionimin dhe shërbimet e zakonshme.

Qëllime udhëtimi që kërkojnë anëtarë ekuipazhi (D) Shembuj vizash:

 • Pilot ose stjuardesë në një avion tregtar
 • Kapiten, inxhinier ose punëtor i kuvertës në një mjet lundrimi
 • Notar rojë, kuzhinier, kamerier, kosmetologe ose personel për shërbime të tjera në një anije udhëtimi
 • Stazhier në një mjet trajtues

Nëse një aplikues është një pasagjer që udhëton për të takuar mjetin e udhëtimit në të cilin do të punojë, aplikuesit do t'i duhet edhe një Vizë Tranziti (C1) dhe duhet të sjellë një letër nga punëdhënësi i tyre ose agjenti i punëdhënësit për të konfirmuar se nevojitet tranziti.. Seksioni Konsullor normalisht do të lëshojë një kombinim vize C1/D nëse e lejon marrëveshja e reciprocitetit të shtetit të aplikuesit. Shikoni pjesët e reciprocitetit për më shumë informacion në https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/Visa-Reciprocity-and-Civil-Documents-by-Country.html

Kini parasysh: Anëtarët e ekuipazhit të mjeteve të transportit detar ose ajror që aplikojnë për vizë B1/B2 dhe C1/D duhet të plotësojnë një formular aplikimi për vizë DS-160 në internet, të paguajnë një tarifë aplikimi për vizë (MRV) dhe të caktojnë një takim për vizën C1/D.

(I) MEDIA dhe GAZETARËT

Për t'u kualifikuar për viza për medie (I), aplikuesit duhet të tregojnë se janë të kualifikuar siç duhet për një vizë për medie. Vizat për median janë për “përfaqësues të medias së huaj”, përfshi pjesëtarë të shtypit, radios, industrisë së filmit ose printimit, aktivitetet e të cilëve janë thelbësore për funksionimin e medias së huaj, të tillë si reporterë, ekip filmimi, redaktorë dhe persona në profesione të ngjashme, që udhëtojnë për në Shtetet e Bashkuara për t'u angazhuar në profesionin e tyre. Aplikuesi duhet të angazhohet në aktivitetet që kualifikohen për një organizatë të medias që e ka zyrën kryesore në një shtet të huaj. Për t’u kualifikuar për viza të medias, aktiviteti duhet të jetë kryesisht dhënie informacion, dhe në përgjithësi i lidhur me procesin e mbledhjes së lajmeve, ose raportimit të evenimenteve aktuale. Raportimi mbi ngjarje sportive zakonisht është i përshtatshëm për viza të medias. Shembujt e tjerë përfshijnë, por nuk janë të kufizuar në ndjekjen e aktiviteteve që kanë të bëjnë me median:

 • Punonjës parësor të një media të huaj informacioni të angazhuar në filmimin e lajmeve ose dokumentarëve.
 • Pjesëtarë të medias të angazhuar në prodhimin ose shpërndarjen e filmit do të kualifikohen për viza të medias vetëm nëse materiali që po filmohet do të përdoret për të shpërndarë inforamcion ose lajme. Për më tepër, burimi parësor dhe shpërndarja e financimit duhet të jetë jashtë Shteteve të Bashkuara.
 • Gazetarët që punojnë me kontratë: Personat që mbajnë një kredencial të lëshuar nga një organizatë profesionale e gazetarëve, nëse punojnë nën kontratë mbi një produkt që do të përdoret jashtë vendit nga një media informative ose kulturore për të shpërndarë informacion ose lajme që nuk janë synuar kryesish për argëtim ose reklamim komercial.
 • Punonjës të një kompanie prodhimi të pavarur kur këta punonjës mbajnë një kredencial të lëshuar nga një shoqatë profesionale gazetare.
 • Gazetarë të huaj që punojnë për një degë të zyrë jashtë vendit ose një rrjet vartës të SHBA-së, gazetë ose media tjetër nëse gazetari po shkon në ShBA për të raportuar mbi ngjarje në SHBA vetëm për dëgjues të huaj.
 • Përfaqësues të akredituar të zyrave vizituese, të kontrolluara, të operuara ose të subvencionuar plotësisht ose pjesërisht nga një qeveri e huaj, që angazhohen kryesisht në shpërndarjen e informacionit faktual të vizitorit rreth atij vendi.

(E1/E2) TREGTAR TRAKTATI OSE INVESTUES TRAKTATI

Viza e Tregtarit të Traktatit (E1) ose Investuesit të Traktatit (E2) është për një shtetas të një shteti i cili zbaton një traktat tregtie dhe navigimi me Shtetet e Bashkuara i cili vjen në Shtetet e Bashkuara për të kryer një tregti thelbësore, përfshi tregti në shërbime ose teknologji, kryesisht ndërmjet Shteteve të Bashkuara dhe shtetit të traktatit, ose për të zhvilluar dhe drejtuar punën e një kompanie në të cilën shtetasi ka investuar, ose është në procesin e investimit të një sasie të konsiderueshme kapitali. Për një listë të vendeve pjesëmarrëse shikoni https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/fees/treaty.html

Klasifikimi E1 jo-imigrues lejon shtetasit e një shteti traktati të pranohen në Shtetet e Bashkuara thjesht për t'u angazhuar në një tregti ndërkombëtare në emrin e tyre.

Klasifikimi jo-imigrues E2 lejon një shtetas të një shteti trakti të pranohet në Shtetet e Bashkuara kur investohet një shumë e konsiderueshme e kapitalit në biznesin e Shteteve të Bashkuara.

Për më shumë informacion ju lutemi shihni https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/treaty-trader-investor-visa-e.html

(E3) AUSTRALIAN NË PROFESION TË VEÇANTË

Ky klasifikim i vizës aplikohet për shtetasit australianë që udhëtojnë në Shtetet e Bashkuara për të punuar përkohësisht në një profesion të veçantë. Për shkak se E3 është specifike për shtetasit australianë, informacion më i detajuar mund të gjendet në https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/all-visa-categories.html.

(H, L, O, P, Q, R) PUNONJËS/PUNËSIM OSE PRAKTIKANT I PËRKOHSHËM

Nëse aplikuesi dëshiron të punojë përkohësisht në Shtetet e Bashkuara si jo-imigrues, nën ligjin e imigracionit të ShBA-së, atij i duhet një vizë specifike e bazuar në llojin e punës që do të bëjë aplikuesi. Shumica e kategorive të punonjësve të përkohshëm kërkojnë që punëdhënësi i ardhshëm i aplikuesit ose agjenti i tij të dorëzojnë një peticion I-129 që duhet miratuar nga Shërbimi i Shtetësisë dhe Imigracionit (ESCIS) të ShBA-së përpara se aplikuesit të aplikojë për vizë. Për më shumë informacion ju lutemi shihni http://www.uscis.gov/portal/site/uscis.

Individët mund të aplikojnë për vizë të përkohshme punonjësi vetëm pasi punëdhënësit e ShBA-së të kenë paraqitur një peticion I-129 dhe ta ketë miratuar USCIS-ja. USCIS-ja më pas do të lëshojë një Formular I-797 i cili tregon një numër të konfirmimit të marrjes. Ky numër i marrjes kërkohet në mënyrë që të caktohet një takim nëpërmjet këtij shërbimi. Kopjet në letër të I-707 dhe/ose I-129 nuk nevojiten.

(H1-B) Personat në Profesione të Specializuar– Aplikuesit për këtë vizë duhet të kenë zbatim teorik dhe praktik të një organi me njohuri tejet të specializuara që kërkon kryerjen e një kursi specifik të edukimit të lartë. Kjo kategori përfshin modelet e modës si dhe hulumtimet dhe zhvillimin Qeveri me Qeveri, ose projektet bashkë-prodhuese të administruara nga Departamenti i Mbrojtjes.

(H-1B1) Profesionistët sipas Marrëveshjes së tregtisë së lirë (FTA) - kjo kategori e vizave është krijuar nga Marrëveshja e tregtisë së lirë SHBA-Kili dhe Marrëveshja e tregtinë së lirë SHBA-Singapor. Punonjësit e përkohshëm H-1B1 përkufizohen si persona që do të ofrojnë shërbime në punë të specializuara me një bazë të përkohshme.

Aplikantët që aplikojnë për viza H-1B1 duhet të paraqesin një ofertë pune nga punëdhënësi në Shtetet e Bashkuara dhe një aplikim të miratuar dhe të certifikuar nga Departamenti i Punës. Nuk është e nevojshme një peticion për punësim jo si imigrant. Për më shumë informacione mbi vizën H-1B1, vizitoni https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment.html.

(H2-A) Punëtorët Sezonalë në Bujqësi – Viza H2-A i lejon punëdhënësit e Shteteve të Bashkuara të sjellin shtetas të huaj në Shtetet e Bashkuara për të kryer punët e përkohshme në bujqësi për të cilat nuk gjenden punëtorë amerikanë.

(H2-B) Punëtorët e Përkohshëm ose Sezonalë jo në Bujqësi – Programi për punëtorët e përkohshëm jo në bujqësi H2-B lejon punëdhënësit e Shteteve të Bashkuara të sjellin shtetas të huaj në Shtetet e Bashkuara për të mbushur punët e përkohshme jo në bujqësi.

(H3) Stazhierët (përveç atyre në mjekësi ose akademikë)– Kjo lloj vize është krijuar për të lejuar shtetas të huaj të vijnë në Shtetet e Bashkuara për të marrë trajnim në shumë fusha të ndryshme përfshi bujqësinë, tregtinë, komunikimet, financën, qeverinë, transportin, profesionet si dhe fushat vetëm industriale.

(L) I Transferuar Brenda Kompanisë âKjo vizë është për aplikues të cilët, brenda tre vjetëve të mëparshëm kanë qenë të punësuar jashtë në mënyrë të vazhdueshme për një vit dhe të cilët do të punësohen nga një degë, zyrë qendrore, filial or kompani vartëse të të njëjtit punëdhënës në Shtetet e Bashkuara në kapacitet njohurish menaxheriale, ekzekutive ose të specializuara. Viza L e mundëson punëdhënësin e ShBA-së të transferojë një punonjës ekzekutiv ose menaxher nga një prej filialeve në zyrat e huaja në një prej zyrave në Shtetet e Bashkuara. Viza po ashtu mundëson një kompani të huaj që ende nuk ka një zyrë filiali në ShBA të dërgojë një punonjës ekzekutiv ose menaxher në Shtetet e Bashkuara me qëllimin hapjen e një të tille.

Një korporatë shumëkombëshe me një zyrë në Shtetet e Bashkuara mund të paraqesë ose mund të marrë për punonjës individualë një miratim, të quajtur peticion L i përgjithshëm, nën të cilin shumë menaxherë dhe shefa mund të hyjnë në Shtetet e Bashkuara. Për më shumë informacion mbi përshtatshmërinë për peticionin L ju lutemi shihni http://www.uscis.gov/portal/site/uscis.

Pasi kërkuesi të ketë marrë miratimin mbi peticionin e përgjithshëm L, aplikimet individuale duhen paraqitur në emër të secilit aplikues që kërkon të hyjë në Shtetet e Bashkuara nën statusin L.

(O) Persona me Aftësi të Jashtëzakonshme - Viza O është për individët të cilët zotërojnë aftësi të jashtëzakonshme në shkencë, art, edukim, biznes e atletikë ose të cilët kanë demonstruar arritje të jashtëzakonshme në industrinë e filmave ose televizionit dhe janë të njohur brenda dhe jashtë vendit për këto arritje. Këtu përfshihen personat që ofrojnë shërbime thelbësore për ta mbështetur individin e mësipërm.

(P) Atletë, artistë dhe argëtues të njohur në botë - Për një vizë P, aplikuesi duhet që të vijë në Shtetet e Bashkuara ose individualisht ose si një grup për qëllime të:

 • Pjesëmarrjes në një konkurrim specifik atletik si një atlet ose si një anëtar i një grupi argëtimi. Nevojitet një nivel i njohur në botë i performancës së qëndrueshme.
 • Pjesëmarrja në një program reciprok shkëmbimi ndërmjet një organizate në Shtetet e Bashkuara dhe një organizate në një shtet tjetër.
 • Pjesmarrja, zhvillimi, interpretimi, përfaqësimi, trajnimi, ose mësimi i një performace ose paraqitje unike apo tradicionale etnike, folkloristike, kulturore, muzikore, teatrore apo artistike.

Këtu përfshihen personat që ofrojnë shërbime thelbësore për ta mbështetur individin e mësipërm.

(Q) Vizitor i Shkëbimi Kulturor Ndërkombëtar– Kjo vizë është për qëllim të ofrimit të trajnimit praktik, punësimit, dhe këmbimit të historisë, kulturës dhe traditave të atdheut të aplikuesit. Viza jo-imigruese Q është për programet këmbyese kulturore të përcaktuara nga Shërbimi i Shteteve të Bashkuara për Shtetësinë dhe Imigracionin.

(R) Punonjës Fetar– Viza për Punonjësin Fetar (R) është për aplikuesit që kërkojnë të hynë në Shtetet e Bashkuara për të punuar në një kapacitet fetar mbi baza të përkohshme.

Punonjësit fetarë përfshijnë personat e autorizuar nga një entitet punësimi i njohur për të kryer shërbime fetare dhe për të kryer detyra të tjera që kryhen nga anëtarët e autorizuar të klerikëve të atij besimi, dhe punonjës që angazhohen në një punë fetare.

 • Aplikuesi duhet të jetë anëtar i një besimi fetar që ka një organizatë jofitimprurëse bona fide në Shtetet e Bashkuara
 • Besimi fetar dhe filialet e tij, nëse aplikohet, janë ose të përjashtuar nga taksimi ose kualifikohen për status të përjashtimit nga taksat
 • Aplikuesi ka qenë një anëtar i besimit për dy vjet përpara se të aplikojë për statusin e punonjësit fetar. Aplikuesi po planifikon të punojë si meshtar i asaj feje, ose në një punë fetare për një organizatë fetare bona fide jo-fitimprurëse (ose një filial të një organizate të tillë)

(TD/TN) PROFESIONIST I NAFTA-s

Marrëveshja për Tregti të Lirë në Amerikën Veriore (NAFTA) krijon marrëdhënie të veçanta ekonomike dhe tregtare për Shtetet e Bashkuara, Kanadanë dhe Meksikën. Viza (TN) jo-imigrimi NAFTA për Profesionistë i lejon shtetas e Kanadasë dhe Meksikës, si profesionistë të NAFTA-s, të punojnë në Shtetet e Bashkuara në një aktivitet të para-organizuar biznesi për një punëdhënës amerikan ose të huaj. Individët që janë rezidentë të përhershëm – po nuk janë shtetas – të Kanadasë dhe Meksikës nuk kualifikohen të punojnë si profesionistë të NAFTA-s. Personat e varur nga një mbartës i vizës TN do t’ju lëshohet një vizë TD.

Profesionistët e Kanadasë dhe Meksikës mund të punojnë në Shtetet e Bashkuara nën kushtet e mëposhtme:

 • Aplikuesi është nënshtetas i Kanadasë dhe Meksikës
 • Profesioni është në listën e NAFTA-s
 • Pozicioni në Shtetet e Bashkuara kërkon një profesionist të NAFTA-s
 • Aplikuesi meksikan ose kanadez duhet të punojë në një punë të para-organizuar me kohë të plotë ose me kohë të pjesshme.
 • Aplikuesi kanadez ose meksikan ka kualifikimet e profesionit

Kategoritë e Tjera të Vizave Jo-Imigruese

(T) VIKTIMË E TRAFIKIMIT

Personat që kanë viza T kanë qenë personalisht viktima të një forme të rëndë trafikimi. Trafikimi i njerëzve, i njohur edhe si trafikimi me persona, është një formë e skllavërisë të ditëve të sotme në të cilin trafikuesit i mashtrojnë individët me premtime të rrejshme punësimi dhe një jete më të mirë. Trafikuesit shpesh mashtrojnë individët e varfër dhe të papunë të cilët nuk kanë mundesi të hyrin në shërbimet sociale. Statusi i jo-imigrimit T (viza T) mbron viktimat e trafikimit të njerëzve dhe i lejon viktimat të qëndrojnë në Shtetet e Bashkuara për të ndihmuar në një hetim ose ndjekje penale të trafikimit të njerëzve.

Viktimave të trafikut i jepet statusi T vetëm në Shtetet e Bashkuara. Për më shumë informacion ju lutemi shihni http://www.uscis.gov/portal/site/uscis. Roli i ambasadave dhe konsullatave të Shteteve të Bashkuara dhe është vetëm të shqyrtojë aplikimet për pjesëtarët e familjes të varura nga ata që tashmë ju është dhënë statusi T në Shtetet e Bashkuara.

(U) VIKTIMË E AKTIVITETIT KRIMINAL

Klasifikimi i vizës U është për viktimat e huaja që kualifikohen për aktivitete të caktuara kriminale të cilët ndihmojnë me hetimet ose ndjekjen penale të aktiviteteve të kualifikuara kriminale. Individët paraqesin peticion direkt tek USCIS-ja dhe statusi jo-imigrues jepet nga USCIS nëpërmjet një peticioni të miratuar. Ata që paraqesin peticion për viza U dhe person vartës që paraqesin peticion e që ju është dhënë status U, mund të aplikojnë për viza në Seksionet Konsullore Jashtë vendit. Qëllimi i vizës U është t’u japë viktimave të disa krimeve status ligjor të përkohshëm dhe mundësi për të punuar në Shtetet e Bashkuara deri në 4 vjet.