Υπηρεσίες Ταχυμεταφοράς για Έγγραφα Βίζας

Γενικές πληροφορίες

Οι υπηρεσίες ταχυμεταφοράς περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες που υποστηρίζουν τη διαδικασία αίτησης για Βίζα. Οι υπηρεσίες ταχυμεταφοράς μπορεί να περιλαμβάνουν την αποστολή και παραλαβή εγγράφων από και προς το Προξενικό Τμήμα των ΗΠΑ.

Μόλις η ταχυμεταφορική εταιρεία καθορίσει έναν αριθμό εντοπισμού σε μία αποστολή που σχετίζεται με αίτηση για Βίζα, αποστέλλεται ένα αυτοματοποιημένο ηλεκτρονικό μήνυμα. Μόλις οριστεί ο αριθμός εντοπισμού στο πακέτο, η κατάσταση των εγγράφων μπορεί να παρακολουθείται μέσω αυτής της ιστοσελίδας, ή από τη λειτουργία μας φωνητικής αλληλεπίδρασης (IVR) ή από την ιστοσελίδα της ταχυμεταφορικής εταιρείας.

Εάν, μετά την ανάγνωση των παρακάτω πληροφοριών, εξακολουθείτε να έχετε αμφιβολίες ή ζητήματα σχετικά με την επιστροφή των εγγράφων σας, ακολουθήστε τις οδηγίες για Θέματα Παράδοσης Εγγράφων στη σελίδα Επικοινωνήστε μαζί μας του παρόντος ιστότοπου.


Επιστροφή Εγγράφων με Ταχυμεταφορική Υπηρεσία

Όλα τα έγγραφα που είναι σχετικά με τη βίζα θα επιστραφούν με τη χρήση επιλεγμένης υπηρεσίας (δηλ. παραλαβή από το χώρο της ταχυμεταφορικής εταιρείας ή παράδοση σε διεύθυνση).

Σημείωση: Κάθε αίτηση για βίζα των ΗΠΑ είναι μοναδική. Αυτή η υπηρεσία δεν μπορεί να παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διάρκεια της διαδικασίας έκδοσης από το Προξενικό Τμήμα των ΗΠΑ. Από τη στιγμή που το Προξενικό Τμήμα των ΗΠΑ παραδώσει τα έγγραφα της Βίζας στην ταχυμεταφορική υπηρεσία (κούριερ), χρειάζονται έως 3 εργάσιμες ημέρες έως ότου τα έγγραφα να είναι έτοιμα για παραλαβή ή παράδοση.

Υπηρεσία Επιστροφής Εγγράφων από Τοποθεσία Παραλαβής

Οι αιτούντες ειδοποιούνται μέσω ηλεκτρονικού μηνύματος όταν τα έγγραφα της βίζας είναι έτοιμα για παραλαβή από το χώρο της ταχυμεταφορικής εταιρείας. Οι αιτούντες πρέπει να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:

 1. Οι αιτούντες που παραλαμβάνουν τα προσωπικά τους έγγραφα πρέπει να αποδεικνύουν την ταυτότητά τους με μία από τις ακόλουθες μορφές αποδεικτικού εγγράφου:
  • Επίσημο ή εκδοθέν από το κράτος (αστυνομικό) Δελτίο Ταυτότητας (με φωτογραφία)
  • Επίσημη άδεια οδήγησης (με φωτογραφία)
  • Πιστοποιητικό γέννησης
 2. Οι γονείς που παραλαμβάνουν έγγραφα εκ μέρους των παιδιών τους πρέπει να παρέχουν απόδειξη της συγγενικής σχέσης τους προσκομίζοντας ένα από τα ακόλουθα έγγραφα:
  • Αντίγραφο του πιστοποιητικού γέννησης ή της απόφασης υιοθεσίας του παιδιού, στο οποίο έγγραφο θα αναφέρεται το πλήρες ονοματεπώνυμο τουλάχιστον του ενός γονέα.
  • Ο γονέας πρέπει να αποδεικνύει την ταυτότητά του προσκομίζοντας ένα από τα έγγραφα που αναφέρονται στην ενότητα #1, και στο οποίο το όνομα θα είναι το ίδιο με αυτό που αναφέρεται στο πιστοποιητικό γέννησης ή την απόφαση υιοθεσίας του παιδιού.
 3. Οι ενήλικες αιτούντες μπορούν να εξουσιοδοτήσουν τρίτο άτομο για την παραλαβή των εγγράφων του διαβατηρίου τους. Το τρίτο άτομο πρέπει να προσκομίσει τα ακόλουθα έγγραφα:
  • Ο αιτούντας υπέγραψε την εξουσιοδότηση που περιέχει το πλήρες νομικό όνομα και το επώνιμο του εξουσιοδοτημένου ατόμου. Η επιστολή εξουσιοδότησης πρέπει να έχει υπογραφή απο τον συμβολαιογράφο και πρέπει να είναι γραμμένη είτε στα αγγλικά είτε στα ελληνικά.
  • Φωτοαντίγραφο ενός από τα έγγραφα ταυτοποίησης του αιτούντα που αναφέρονται στην ενότητα #1.
  • Το τρίτο άτομο θα πρέπει επίσης να παρέχει ένα από τα έγγραφα ταυτοποίησης που αναφέρονται στην ενότητα #1. Το όνομα στο έγγραφο ταυτοποίησης πρέπει να ταιριάζει με το όνομα που αναγράφεται στην εξουσιοδότηση.

Εάν κάποιο διαβατήριο δεν έχει παραληφθεί εντός 30 ημερών θα επιστρέφεται στο Προξενικό Τμήμα από το οποίο εστάλη.


Υπηρεσία Αποστολής με Ταχυμεταφορά

Υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις στη διαδικασία αίτησης για Βίζα που μπορεί να επιτρέπουν σε έναν αιτούντα να προσκομίσει τα δικαιολογητικά προς υποστήριξη της αίτησής του χωρίς να χρειάζεται να προσέλθει αυτοπροσώπως στο Προξενικό Τμήμα. Οι οδηγίες για το πώς να εκτυπώσετε ένα Πιστοποιητικό Εξουσιοδότησης Αποστολής με Ταχυμεταφορά (Κούριερ) θα δοθούν όταν προκύψει μία από αυτές τις περιπτώσεις κατά τη διάρκεια προγραμματισμού του ραντεβού μέσω αυτής της ιστοσελίδας. Το Πιστοποιητικό Εξουσιοδότησης Αποστολής με Ταχυμεταφορά (Courier-In) επιτρέπει σε έναν αιτούντα να αποστείλει έγγραφα με ταχυμεταφορική υπηρεσία (κούριερ), χωρίς χρέωση, στο Προξενικό Τμήμα των ΗΠΑ.

Τοποθεσίες ταχυμεταφορικής υπηρεσίας (κούριερ)

σΕάν δεν σας βολεύουν οι τοποθεσίες παράδοσης του εγγράφου, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε υπηρεσία ταχυαποστολής της επιλογής σας και με δική σας επιβάρυνση για να αποστείλετε τα έγγραφα στο Προξενικό Τμήμα.