Χρόνοι Αναμονής για Βίζα

Ο σχεδιασμός του ταξιδιού εκ των προτέρων και η έγκαιρη αίτηση για βίζα είναι σημαντικά. Η Πρεσβεία και τα Προξενεία των ΗΠΑ προσπαθούν να διατηρούν τους χρόνους αναμονής έκδοσης βίζας όσο το δυνατόν πιο σύντομους. Ορισμένοι τύποι βίζας ενδέχεται να έχουν περισσότερο χρόνο αναμονής για το ραντεβού και την διεκπεραίωση.

Επιλέξτε την Πρεσβεία ή το Προξενείο των ΗΠΑ στο οποίο σκοπεύετε να καταθέσετε αίτηση για να δείτε στοιχεία σχετικά με τους τρέχοντες χρόνους αναμονής: