Συχνές Ερωτήσεις

Γενικές Ερωτήσεις

 1. Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της ιστοσελίδας;
 2. Ισχύει ότι μια άλλη εταιρεία, Ιστοσελίδα ή Άτομο μπορεί να προγραμματίσει ραντεβού για Βίζα των ΗΠΑ πιο γρήγορα από αυτή την υπηρεσία;
 3. Ισχύει ότι μια άλλη εταιρεία, Ιστοσελίδα ή Άτομο μπορεί να εγγυηθεί την έκδοση μιας Βίζας για τις ΗΠΑ;
 4. Πώς μπορώ να γνωρίζω εάν πληρώ τις προϋποθέσεις για το Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα;
 5. Μπορείτε να με βοηθήσετε με το DS-160; Δεν ξέρω τι να συμπληρώσω σε ένα συγκεκριμένο πεδίο. Δεν μπορώ να φορτώσω τη φωτογραφία μου σωστά. Δεν μπορώ να λάβω ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης. Δεν μπορώ να εκτυπώσω τη σελίδα μου επιβεβαίωσης.
 6. Για ποιο σκοπό χρησιμοποιεί αυτή η Ιστοσελίδα την ηλεκτρονική μου διεύθυνση;
 7. Τι θα συμβεί στο online Έντυπό μου DS-160, εάν επιλέξω ένα Προξενικό Τμήμα ΗΠΑ, στο οποίο θα κάνω αίτηση για τη βίζα μου αλλά κατέληξα να παραστώ σε ένα ραντεβού για συνέντευξη σε ένα άλλο Προξενικό Τμήμα ΗΠΑ;
 8. Απαιτείται η παροχή στοιχείων ταυτοποίησης στα μέσα μαζικής δικτύωσης κατά την υποβολή αίτησης για Βίζα ΗΠΑ;
 9. Τι θα πρέπει να κάνω αν υπάρξει διακοπή υπηρεσιών σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο ή άλλες σχετικές υπηρεσίες; (Παραδείγματα: αδυναμία ολοκλήρωσης πληρωμής τέλους βίζας σε τράπεζα ή διαδικτυακά, αδυναμία κλήσης κέντρου εξυπηρέτησης, αδυναμία λήψης απόδειξης ταχυμεταφορέα, κλπ.)
 10. Πώς μπορώ να διορθώσω τα στοιχεία αιτούντος αν κάνω κάποιο λάθος;
 11. Λαμβάνονται μέτρα στα Κέντρα Εξυπηρέτησης ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλειά μου κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου;
 1. Τι είναι η βίζα;
 2. Τι τύποι βίζας υπάρχουν διαθέσιμοι;
 3. Θέλω να κάνω αίτηση για διπλή βίζα C1/D και B1/B2. Τι πρέπει να κάνω;
 4. Ποιος αποφασίζει εάν θα λάβω βίζα;
 5. Πόσο χρόνο χρειάζεται η επεξεργασία της αίτησής μου για βίζα;
 6. Τι είναι η "διοικητική επεξεργασία":
 7. Για πόσο διάστημα μου επιτρέπεται να παραμείνω στις Ηνωμένες Πολιτείες;
 8. Μπορώ να καταθέσω αίτηση για δύο διαφορετικούς τύπους βίζας ταυτόχρονα;
 9. Αφού λάβω τη βίζα μου, θα είμαι σε θέση να εισέλθω στις ΗΠΑ;
 10. Άλλαξα το όνομά μου. Εξακολουθεί να είναι έγκυρη η Βίζα ΗΠΑ με το παλιό μου όνομα;
 11. Να κλείσω τη μετακίνησή μου πριν από τη συνέντευξη;

Ερωτήσεις για τις Ανανεώσεις και Παρατάσεις Βίζας

 1. Πώς θα παρατείνω την βίζα μου;
 2. Έχω μία Μη-Μεταναστευτική βίζα που θα λήξει σύντομα. Πρέπει να περάσω ξανά από ολόκληρη τη διαδικασία αίτησης για βίζα;

Ερωτήσεις σχετικά με διαβατήρια

 1. Για ποιο λόγο χρειάζομαι μια κενή σελίδα στο διαβατήριό μου;
 2. Έχω διπλή υπηκοότητα. Ποιο διαβατήριο πρέπει να χρησιμοποιήσω για να ταξιδέψω στις Ηνωμένες Πολιτείες;
 3. Το διαβατήριό μου με την ισχύουσα βίζα εκλάπη. Τι πρέπει να κάνω;
 4. Για πόσο καιρό πρέπει να ισχύει το διαβατήριό μου προκειμένου να καταθέσω αίτηση για αμερικανική βίζα;
 5. Έπρεπε να αντικαταστήσω το διαβατήριό μου πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία του ραντεβού. Τι πρέπει να κάνω;
 6. Το διαβατήριό μου έχει λήξει αλλά η αμερικανική βίζα μου ισχύει ακόμα. Τι πρέπει να κάνω;

Ερωτήσεις σχετικά με το Παράβολο MRV

 1. Η αίτησή μου απορρίφθηκε. Μπορώ να ζητήσω επιστροφή του Παραβόλου Βίζας;
 2. Κατά την πραγματοποίηση της πληρωμής του παραβόλου MRV ηλεκτρονικά παρουσιάστηκε σφάλμα συστήματος. Καταχωρήθηκε η πληρωμή μου; Πώς θα λάβω τον αριθμό της απόδειξης του παραβόλου MRV μου;
 3. Μπορώ να πουλήσω ή να δώσω το παράβολό μου για το MRV σε κάποιον άλλο;
 4. Πλήρωσα λάθος ποσό για το παράβολο MRV. Τι πρέπει να κάνω;
 5. Πλήρωσα το ποσό του MRV μετά την ημερομηνία λήξης. Τι πρέπει να κάνω;
 6. Κατέβαλα την πληρωμή για το παράβολο MRV, αλλά πλήρωσα μεγαλύτερο ποσό, τι πρέπει να κάνω;
 7. Πού μπορώ να βρω τους όρους και τις προϋποθέσεις για την πληρωμή του παραβόλου (MRV) για την αίτηση βίζας;

Ερωτήσεις σχετικά με τα Ραντεβού για βίζα

 1. Χρειάζομαι ένα ραντεβού νωρίτερα και δεν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού. Τι πρέπει να κάνω;
 2. Πώς μπορώ να επαναπρογραμματίσω ή να ακυρώσω ένα ραντεβού;
 3. Τι πρέπει να κάνω εάν δεν εμφανίστηκα στη συνέντευξή μου;
 4. Πού πρέπει να υποβάλει οποιαδήποτε παράπονα ο αιτών;
 5. Πώς μπορώ να προσθέσω ή να αλλάξω τα μέλη για ένα προγραμματισμένο ομαδικό ραντεβού;
 6. Ποιος μπορεί να με συνοδεύσει στο ραντεβού μου για τη βίζα;
 7. Απαιτείται από όλους τους αιτούντες βίζας να εμφανιστούν δια ζώσεις για συνέντευξη στο προξενείο;

Ερωτήσεις σχετικά με την Παράδοση Εγγράφων

 1. Πώς εντοπίζω τα έγγραφά μου που έστειλα στο Προξενικό Τμήμα;
 2. Πώς θα πάρω πίσω το διαβατήριό μου/βίζα μετά την επεξεργασία της αίτησης;
 3. Μπορώ να αλλάξω την τοποθεσία παραλαβής; Μπορώ να την αλλάξω σε παράδοση κατ' οίκον;
 4. Έχουν περάσει πάνω από 2 εβδομάδες από τη συνέντευξή μου στο Προξενικό Τμήμα. Πότε να αναμένω να λάβω τα έγγραφά μου;
 5. Μπορώ να επισπεύσω την επιστροφή των εγγράφων μου με την ταχυμεταφορική υπηρεσία;
 6. Μπορώ να υποβάλω τα έγγραφα της αίτησής μου για βίζα στο Προξενικό Τμήμα μέσω ταχυδρομείου;
 7. Έλαβα πληροφορίες από το προξενικό τμήμα για να υποβάλλω επιπλέον έγγραφα σε σχέση με την αίτησή μου για βίζα. Πώς να το κάνω;
 8. Πώς να παρακολουθήσω την κατάσταση παράδοσης εγγράφου;

Γενικές Ερωτήσεις

 1. Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της ιστοσελίδας;

  Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έχει αναθέσει στη CSRA να παρέχει όλες ή ορισμένες από τις ακόλουθες υπηρεσίeς σχετικά με Μη-Μεταναστευτικές Βίζες για την/το Greece:

  1. Πληροφορίες για την Υπηρεσία Βίζας (Web, IVR και Τηλεφωνικό Κέντρο)
  2. Είσπραξη παραβόλου για βίζα
  3. Προγραμματισμός εξέτασης αίτησης/συνέντευξης για βίζα
  4. Υπηρεσία ταχυμεταφοράς εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων για βίζα

  Η CSRA είναι ο μόνος φορέας που έχει εξουσιοδοτηθεί για την παροχή αυτών των υπηρεσιών σε αυτή τη χώρα εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ. Εάν χρησιμοποιείτε άλλη εταιρεία για την παροχή αυτών των υπηρεσιών, η εν λόγω εταιρεία μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

 2. Ισχύει ότι μια άλλη εταιρεία, Ιστοσελίδα ή Άτομο μπορεί να προγραμματίσει ραντεβού για Βίζα των ΗΠΑ πιο γρήγορα από αυτή την υπηρεσία;

  Όχι. Όλες οι εταιρείες και τα άτομα πρέπει να χρησιμοποιούν αυτήν την υπηρεσία για να προγραμματίσουν ραντεβού για βίζα. Δεν δίδεται προτεραιότητα σε κανένα άτομο ή εταιρεία. Οποιαδήποτε αξίωση από τρίτους που δηλώνουν ότι μπορούν να εγγυηθούν ταχύτερη πρόσβαση στις υπηρεσίες Βίζας του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ είναι δόλιες.

  Αν πληρώσω περισσότερα χρήματα;
  Δεν δίδεται προτεραιότητα σε κανένα άτομο ή εταιρεία. Οποιαδήποτε τέτοια αξίωση είναι δόλια.

 3. Ισχύει ότι μια άλλη εταιρεία, Ιστοσελίδα ή Άτομο μπορεί να εγγυηθεί την έκδοση μιας Βίζας για τις ΗΠΑ;

  Όχι. Οποιαδήποτε τέτοια αξίωση είναι δόλια.

 4. Πώς μπορώ να γνωρίζω εάν πληρώ τις προϋποθέσεις για το Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα;

  Για να προσδιοριστεί εάν πληροίτε τα προσόντα για το Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Ηλεκτρονικό σύστημα για Εξουσιοδότηση Ταξιδιού (ESTA) στη διεύθυνση https://esta.cbp.dhs.gov/esta.

  Ορισμένοι ταξιδιώτες που είναι πολίτες μίας χώρας-εταίρου του Προγράμματος Απαλλαγής από Βίζα μπορεί να εξακολουθούν να μην μπορούν να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με αυτό το πρόγραμμα. Εάν έχετε ταξιδέψει στη Βόρεια Κορέα, το Ιράν, το Ιράκ, τη Λιβύη, το Σουδάν, τη Συρία, τη Σομαλία ή την Υεμένη μετά τον Μάρτιο του 2011, δεν είστε επιλέξιμοι για να ταξιδέψετε με το Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα (Visa Waiver Program). Ομοίως, εάν έχετε διπλή υπηκοότητα από την Βόρια Κορέα, το Ιράν, το Ιράκ, το Σουδάν ή τη Συρία, επίσης δεν είστε επιλέξιμοι για να ταξιδέψετε με το Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα (Visa Waiver Program). Οι ταξιδιώτες αυτοί θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση για μη μεταναστευτική βίζα αρκετά πριν από την επιθυμητή ημερομηνία ταξιδιού για να αποφεύγονται περιττές καθυστερήσεις.

  Οι ταξιδιώτες με άμεση μετακίνηση μπορούν να ζητήσουν την επίσπευση του ραντεβού για βίζα. Για να ζητήσετε ένα εσπευσμένο ραντεβού για βίζα, προγραμματίστε πρώτα ένα κανονικό ραντεβού για βίζα την πλησιέστερη διαθέσιμη ημερομηνία. Κατόπιν συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, κάντε κλικ στο "Συνέχεια", επιλέξτε "Αίτηση Επίσπευσης" και ακολουθήστε τις οδηγίες. Στο αίτημά του ο ταξιδιώτης θα πρέπει να συμπεριλάβει την ημερομηνία και τον σκοπό του ταξιδιού, καθώς και ένα αντίγραφο κάποιου μηνύματος από την Υπηρεσία Τελωνίων και Συνοριοφυλακής των ΗΠΑ που έλαβε σχετικά με την κατάσταση του ESTA του/της και, αν είναι δυνατόν, γιατί απορρίφθηκε η αίτηση για ESTA.

  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς μετακίνησης σύμφωνα με το Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για ηλεκτρονικό διαβατήριο διατίθενται στη διεύθυνση https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html.

 5. Μπορείτε να με βοηθήσετε με το DS-160; Δεν ξέρω τι να συμπληρώσω σε ένα συγκεκριμένο πεδίο. Δεν μπορώ να φορτώσω τη φωτογραφία μου σωστά. Δεν μπορώ να λάβω ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης. Δεν μπορώ να εκτυπώσω τη σελίδα μου επιβεβαίωσης.

  Αυτή η υπηρεσία αφορά μόνο πληροφορίες για βίζες και τον προγραμματισμό ραντεβού. Οποιαδήποτε συμβουλή για βοήθεια ή για παροχή πληροφοριών ή βοήθεια σχετικά με το έντυπο DS-160 δίδεται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ. Μπορείτε να βρείτε Συχνές Ερωτήσεις για το έντυπο αίτησης DS-160 στη διεύθυνση https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/forms/ds-160-online-nonimmigrant-visa-application/ds-160-faqs.html.

 6. Για ποιο σκοπό χρησιμοποιεί αυτή η Ιστοσελίδα την ηλεκτρονική μου διεύθυνση;

  Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση θα είναι και το ID σας για σύνδεση στο λογαριασμό σας. Όλα τα ηλεκτρονικά μηνύματα ειδοποίησης που αποστέλλονται από αυτή την Ιστοσελίδα θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέχετε. Εάν δεν λαμβάνετε καθόλου ηλεκτρονικά μηνύματα από το usvisa-info.com, παρακαλούμε ελέγξτε το φάκελό σας με την Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία.

 7. Τι θα συμβεί στο online Έντυπό μου DS-160, εάν επιλέξω ένα Προξενικό Τμήμα ΗΠΑ, στο οποίο θα κάνω αίτηση για τη βίζα μου αλλά κατέληξα να παραστώ σε ένα ραντεβού για συνέντευξη σε ένα άλλο Προξενικό Τμήμα ΗΠΑ;

  Για πληροφορίες σχετικά με αυτή τη συγκεκριμένη κατάσταση, επισκεφτείτε τις Συχνές Ερωτήσεις για το DS-160 στη διεύθυνση https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/forms/ds-160-online-nonimmigrant-visa-application/ds-160-faqs.html.

 8. Απαιτείται η παροχή στοιχείων ταυτοποίησης στα μέσα μαζικής δικτύωσης κατά την υποβολή αίτησης για Βίζα ΗΠΑ;

  Στις 31 Μαΐου 2019, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ επικαιροποίησε τα έντυπα μεταναστευτικής και μη μεταναστευτικής βίζας, προσθέτοντας νέες απαιτούμενες πληροφορίες, όπως στοιχεία ταυτοποίησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους περισσότερους αιτούντες Βίζα ΗΠΑ παγκοσμίως. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις απαντήσεις που παρέχει το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ στην ενότητα Συχνές Ερωτήσεις.

 9. Τι θα πρέπει να κάνω αν υπάρξει διακοπή υπηρεσιών σε σχέση με αυτόν τον ιστότοπο ή άλλες σχετικές υπηρεσίες; (Παραδείγματα: αδυναμία ολοκλήρωσης πληρωμής τέλους βίζας σε τράπεζα ή διαδικτυακά, αδυναμία κλήσης κέντρου εξυπηρέτησης, αδυναμία λήψης απόδειξης ταχυμεταφορέα, κλπ.)

  Αν δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε κάποια από τις απαιτούμενες ενέργειες που περιγράφονται σε αυτόν τον ιστότοπο λόγω διακοπής ρεύματος, ίντερνετ ή τηλεφωνίας, ή άλλη παρόμοια κατάσταση που επηρεάζει την κοινότητά σας, παρακαλούμε να δοκιμάσετε ξανά όταν επιλυθεί το πρόβλημα. Εάν και πάλι δεν κατορθώσετε να ολοκληρώσετε την απαιτούμενη ενέργεια, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες στον σύνδεσμο https://ais.usvisa-info.com/el-gr/niv/information/contact_us. Στην επικοινωνία σας, θα πρέπει να περιγράψετε το είδος της διακοπής, την υπηρεσία που διακόπηκε και να ζητήσετε οδηγίες για τις επόμενες ενέργειές σας.

  Αν η διακοπή συνέβη κατά τη διαδικασία πληρωμής του τέλους της βίζας σας διαδικτυακά (παραδείγματα: με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα ή με τραπεζική μεταφορά) και δεν είστε σίγουροι αν η πληρωμή του τέλους ολοκληρώθηκε πριν την διακοπή, ΜΗΝ επιχειρήσετε να κάνετε ξανά την πληρωμή. Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε μαζί μας χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες στον σύνδεσμο https://ais.usvisa-info.com/el-gr/niv/information/contact_us. Στην επικοινωνία σας, θα πρέπει να περιγράψετε το είδος της διακοπής, την υπηρεσία που διακόπηκε και να ρωτήσετε αν ολοκληρώθηκε η πληρωμή σας. Σημειώστε ότι οι πληρωμές τελών βίζας δεν επιστρέφονται.

 10. Πώς μπορώ να διορθώσω τα στοιχεία αιτούντος αν κάνω κάποιο λάθος;

  Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ θέτει όρια στα στοιχεία που μπορείτε να αλλάξετε μετά τη δημιουργία λογαριασμού σε αυτό το σύστημα:

  • Μπορείτε να ενημερώσετε τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου οποιαδήποτε στιγμή.
  • Μπορείτε να αλλάξετε τον αριθμό διαβατηρίου μόνο μία (1) φορά μετά την καταβολή κάποιας πληρωμής.
  • ΔΕΝ μπορείτε να αλλάξετε το όνομα, επώνυμο, χώρα έκδοσης του διαβατηρίου, χώρα γέννησης, ημερομηνία γέννησης, ή το φύλο που σχετίζονται με το προφίλ αιτούντα μετά την πληρωμή τους τέλους βίζας.
  • Για τη διόρθωση άλλων στοιχείων, εάν έχετε ήδη προγραμματισμένο κάποιο ραντεβού, θα πρέπει να ακυρώσετε το ραντεβού σας για να διορθώσετε τα στοιχεία σας. Εάν δεν έχετε κάποιο προγραμματισμένο ραντεβού, θα πρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας, να πατήσετε το εικονίδιο για το αναπτυσσόμενο μενού στα δεξιά του ονόματος αιτούντα και να επιλέξετε το «Edit» (Διόρθωση).
 11. Λαμβάνονται μέτρα στα Κέντρα Εξυπηρέτησης ώστε να διασφαλίζεται η υγεία και η ασφάλειά μου κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου;

  Τα μέτρα ασφάλειας στα κέντρα εξυπηρέτησης που βοηθούν τους αιτούντες βίζας για τις ΗΠΑ έχουν αλλάξει λόγω της πανδημίας του COVID-19. Τα Κέντρα Εξυπηρέτησης τηρούν τους τοπικούς και πολιτειακούς νόμους, κανονισμούς και τις οδηγίες πολιτικής προστασίας σχετικά με τη χρήση ατομικού εξοπλισμού προστασίας, το πλύσιμο των χεριών, την απολύμανση των εγκαταστάσεων, κλπ. Οι αιτούντες θα πρέπει να ενημερώνονται σχετικά με τους τοπικούς κανονισμούς και να σχεδιάζουν την επίσκεψή τους στο Κέντρο Εξυπηρέτησης σύμφωνα με αυτούς.

  Με την είσοδό σας στο Κέντρο Εξυπηρέτησης, συμφωνείτε με τα παρακάτω:

  1. Δεν παρουσιάζετε κάποιο σύμπτωμα παρόμοιο με της γρίπης.
  2. Δεν έχετε πυρετό. Προτείνουμε να θερμομετρηθείτε πριν την επίσκεψή σας στο Κέντρο Εξυπηρέτησης.
  3. Δεν έχετε έρθει σε κοντινή επαφή τις τελευταίες 14 ημέρες με άτομο που, εξ όσων είστε σε θέση να γνωρίζετε, αξιολογείται για ή έχει διαγνωστεί με COVID-19.
  4. Θα φοράτε μάσκα καθ'όλη τη διάρκεια της παραμονής σας στο Κέντρο Εξυπηρέτησης. Θα βγάλετε τη μάσκα σας μόνο όταν σας δοθεί σχετική οδηγία κατά την συλλογή βιομετρικών στοιχείων (κατά περίπτωση).
  5. Θα διατηρείτε την ενδεδειγμένη απόσταση από τους άλλους αιτούντες και θα συμμορφώνεστε με όλα τα σήματα απόστασης, σημάνσεις εδάφους και περιορισμούς σε καθίσματα.
  6. Θα κάνετε χρήση των διαθέσιμων εγκαταστάσεων για το πλύσιμο/απολύμανση των χεριών.
  7. Θα ακολουθείτε τις οδηγίες των μελών του προσωπικού του Κέντρου Εξυπηρέτησης καθώς σας καθοδηγούν στις εγκαταστάσεις.

Ερωτήσεις για τις Ανανεώσεις και Παρατάσεις Βίζας

 1. Πώς θα παρατείνω την βίζα μου;

  Εάν θέλετε να επεκτείνετε την προσωρινή σας διαμονή στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να καταχωρήσετε ένα αίτημα στις Υπηρεσίες Υπηκοότητας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ (USCIS) πριν λήξει η εξουσιοδοτημένη διαμονή σας. Εάν παραμείνετε στις Ηνωμένες Πολιτείες περισσότερο από όσο είστε εξουσιοδοτημένοι, μπορεί να σας απαγορευθεί να επιστρέψετε ή/και μπορείτε να απομακρυνθείτε (απελαθείτε) από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ελέγξτε την περίοδο παραμονής που είναι σφραγισμένη στο διαβατήριό σας από τους αξιωματούχους προστασίας της Υπηρεσίας Τελωνείων και Συνοριοφυλακής για να προσδιορίσετε την ημερομηνία λήξης της εξουσιοδοτημένης διαμονής σας. Για να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο επέκτασης της βίζα σας, επισκεφτείτε τον ιστότοπο USCIS στη διεύθυνση https://www.uscis.gov/visit-united-states/extend-your-stay.

 2. Έχω μία Μη-Μεταναστευτική βίζα που θα λήξει σύντομα. Πρέπει να περάσω ξανά από ολόκληρη τη διαδικασία αίτησης για βίζα;

  Ναι, θα χρειαστεί να διατρέχετε ολόκληρη τη διαδικασία αίτησης για βίζα κάθε φορά που κάνετε αίτηση για βίζα, ακόμα κι αν η βίζα σας εξακολουθεί να είναι ακόμα έγκυρη. Ωστόσο, όσοι ανανεώνουν μία προηγούμενη βίζα ΗΠΑ, ή πληρούν ορισμένα άλλα ηλικιακά κριτήρια μπορεί να είναι κατάλληλοι για παραίτηση από τη συνέντευξη για τη βίζα. Η καταλληλότητα προσδιορίζεται με βάση τις απαντήσεις που παρέχονται για τις ερωτήσεις κατά τη διάρκεια προγραμματισμού της συνάντησης. Ωστόσο, οι προξενικοί αξιωματούχοι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να ζητήσουν μία συνέντευξη για οποιονδήποτε αιτούντα.

Ερωτήσεις σχετικά με διαβατήρια

 1. Για ποιο λόγο χρειάζομαι μια κενή σελίδα στο διαβατήριό μου;

  Οι Μη-Μεταναστευτικές Βίζες των ΗΠΑ χρειάζονται μια ολόκληρη σελίδα διαβατηρίου πάνω στην οποία εκτυπώνονται. Βεβαιωθείτε ότι το διαβατήριό σας περιέχει τουλάχιστον 1-2 κενές σελίδες για τη θεώρηση(βίζα)/σφραγίδα για την εκτύπωση της βίζας και τις σχετικές σφραγίδες εισόδου στη χώρα.

 2. Έχω διπλή υπηκοότητα. Ποιο διαβατήριο πρέπει να χρησιμοποιήσω για να ταξιδέψω στις Ηνωμένες Πολιτείες;

  Εάν έχετε διπλή υπηκοότητα και δεν είστε αμερικανός πολίτης, πρέπει να επιλέξτε ποια υπηκοότητα προτιμάτε για την είσοδό σας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να εισέλθετε και να αναχωρήσετε από τις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιώντας ένα διαβατήριο.

 3. Το διαβατήριό μου με την ισχύουσα βίζα εκλάπη. Τι πρέπει να κάνω;

  Εάν το διαβατήριό σας μαζί με το εκτυπωμένο Έντυπο Ι-94 χαθούν ή κλαπούν, πρέπει να τα αντικαταστήσετε άμεσα. Πρέπει να ακολουθήσετε μια σειρά βημάτων. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στην ενότητα Απώλεια και Κλοπή Διαβατηρίων, Βίζας και Εντύπων Ι-94 στη διεύθυνση https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/lost-stolen-visas.html.

 4. Για πόσο καιρό πρέπει να ισχύει το διαβατήριό μου προκειμένου να καταθέσω αίτηση για αμερικανική βίζα;

  Το διαβατήριό θα πρέπει να είναι έγκυρο για τουλάχιστον 6 μήνες πέρα από την προοριζόμενη περίοδο διαμονής του αιτούντα στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτός κι αν εξαιρείται από συγκεκριμένες ανά χώρα συμφωνίες. Συμβουλευτείτε τη διεύθυνση https://www.cbp.gov/document/bulletins/six-month-club-update για εξαιρέσεις. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://travel.state.gov/content/visas/en.html για περισσότερες πληροφορίες.

 5. Έπρεπε να αντικαταστήσω το διαβατήριό μου πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία του ραντεβού. Τι πρέπει να κάνω;

  Ο αιτών μπορεί να προσέλθει στο προγραμματισμένο ραντεβού και να προσκομίσει το νέο διαβατήριο. Εάν ο αιτών δεν μπορεί να λάβει νέο διαβατήριο πριν την ημερομηνία του προγραμματισμένου ραντεβού, ο αιτών πρέπει να ακυρώσει ή να επαναπρογραμματίσει το ραντεβού. Κανένας αιτών δεν θα μπορέσει να καταθέσει αίτηση για βίζα χωρίς ισχύον διαβατήριο. Παρακαλούμε προσκομίστε αντίγραφο αστυνομικής δήλωσης σε περίπτωση κλοπής του διαβατηρίου.

 6. Το διαβατήριό μου έχει λήξει αλλά η αμερικανική βίζα μου ισχύει ακόμα. Τι πρέπει να κάνω;

  Εκτός κι αν ακυρωθεί ή ανακληθεί, η βίζα ισχύει μέχρι την ημερομηνία λήξης της. Εάν η βίζα σας εξακολουθεί να ισχύει μπορείτε να ταξιδέψετε στις Ηνωμένες Πολιτείες με τα δύο σας διαβατήρια, αρκεί η βίζα να είναι έγκυρη, να μην έχει υποβληθεί σε βλάβη και ότι είναι ο κατάλληλος τύπος βίζας που απαιτείται για τον πρωτεύοντα σκοπό της μετακίνησης. Και τα δύο διαβατήρια (το έγκυρο και το ληχθέν με τα βίζα) θα πρέπει να προέρχονται από την ίδια χώρα και τύπο. Παρακαλούμε σημειώστε: Μία έγκυρη βίζα δεν είναι εγγυημένη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο τελικός προσδιορισμός εισόδου έγκειται στην αποκλειστική ευχέρεια του Αξιωματούχου CBP που εξετάζει την τεκμηρίωσή σας.

Ερωτήσεις σχετικά με το Παράβολο MRV

 1. Η αίτησή μου απορρίφθηκε. Μπορώ να ζητήσω επιστροφή του Παραβόλου Βίζας;

  Όχι. Το ποσό που πληρώσατε είναι το παράβολο για την αίτησή σας. Οποιοσδήποτε που κάνει αίτηση για Αμερικανική βίζα οπουδήποτε στο κόσμο πρέπει να πληρώσει αυτό το ποσό, που καλύπτει το κόστος επεξεργασίας της αίτησής σας.

 2. Κατά την πραγματοποίηση της πληρωμής του παραβόλου MRV ηλεκτρονικά παρουσιάστηκε σφάλμα συστήματος. Καταχωρήθηκε η πληρωμή μου; Πώς θα λάβω τον αριθμό της απόδειξης του παραβόλου MRV μου;

  Οι πληρωμές για το παράβολο MRV είναι μη επιστρέψιμες. Εάν παρουσιάστηκε σφάλμα συστήματος κατά την πραγματοποίηση της πληρωμής του παραβόλου MRV ηλεκτρονικά, μην επιχειρήσετε να κάνετε άλλη πληρωμή. Συνδεθείτε στο λογαριασμό χρήστη σας και μεταβείτε στην αρχική σελίδα της καρτέλας "Ο λογαριασμός μου", κάντε κλικ στη "Συνέχεια" και ακολουθήστε τις οδηγίες.

 3. Μπορώ να πουλήσω ή να δώσω το παράβολό μου για το MRV σε κάποιον άλλο;

  Οι πληρωμές του παραβόλου MRV είναι μη επιστρέψιμες και μη μεταβιβάσιμες. Δεν μπορείτε να πουλήσετε ή να ανταλλάξετε το παράβολο MRV με κάποιον άλλο.

 4. Κατέβαλα την πληρωμή για το παράβολο MRV, αλλά πλήρωσα μεγαλύτερο ποσό, τι πρέπει να κάνω;

  Εάν έχετε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με την πληρωμή σας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη λειτουργία "Επικοινωνήστε Μαζί μας" σε αυτή την ιστοσελίδα.

 5. Πού μπορώ να βρω τους όρους και τις προϋποθέσεις για την πληρωμή του παραβόλου (MRV) για την αίτηση βίζας;

  Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το παράβολο (MMRV) για τη αίτηση Βίζας εδώ.

Ερωτήσεις σχετικά με τα Ραντεβού για βίζα

 1. Χρειάζομαι ένα ραντεβού νωρίτερα και δεν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού. Τι πρέπει να κάνω;

  Μπορείτε να ζητήσετε ένα εσπευσμένο ραντεβού. Για να ζητήσετε ένα εσπευσμένο ραντεβού, προγραμματίστε πρώτα ένα κανονικό ραντεβού την πλησιέστερη διαθέσιμη ημερομηνία. Κατόπιν συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, κάντε κλικ στο "Συνέχεια", επιλέξτε "Αίτηση Επίσπευσης" και ακολουθήστε τις οδηγίες. Τα Επισπευσμένα ραντεβού θα χορηγούνται κατά την ευχέρεια του Προξενικού Τμήματος. Οι συνθήκες που μπορεί να ισχύουν για εσπευσμένα ραντεβού περιλαμβάνουν τα εξής:

  1. Ο θάνατος, βαριά ασθένεια ή απειλητικός για τη ζωή τραυματισμός ενός κοντινού συγγενή που λαμβάνουν χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
  2. Επείγουσα ιατρική θεραπεία για τον αιτούντα ή το ανήλικο παιδί του.
  3. Ένας αιτών για βίζα μαθητή ή επισκέπτη ανταλλαγής (F/M/J) του οποίου το έντυπο I-20 ή DS-2019 έχει ημερομηνία έναρξης νωρίτερα από το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού για βίζα.
  4. Μία αναπάντεχη ανάγκη να ταξιδέψετε στις Ηνωμένες Πολιτείες για επείγοντες επαγγελματικούς σκοπούς που επέρχεται εντός 10 ημερών μετά από το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού για βίζα.
  5. Μία αναπάντεχη επίσκεψη που έχει πολιτισμική, πολιτική, δημοσιογραφική, αθλητική ή οικονομική σημασία το οποίο επέρχεται εντός 10 ημερών μετά από το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού για βίζα.
 2. Πώς μπορώ να επαναπρογραμματίσω ή να ακυρώσω ένα ραντεβού;

  Μπορείτε να ακυρώσετε ή να επαναπρογραμματίσετε ένα ραντεβού μόνον εάν η ημερομηνία του ραντεβού είναι στο μέλλον. Για να ακυρώσετε ή να επαναπρογραμματίσετε ένα ραντεβού, πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα και να κάνετε κλικ στο "Συνέχεια", επιλέξτε την επιλογή για "Ακύρωση Ραντεβού" ή "Επαναπρογραμματισμός Ραντεβού" και κατόπιν ακολουθήστε τις παρεχόμενες οδηγίες.

 3. Τι πρέπει να κάνω εάν δεν εμφανίστηκα στη συνέντευξή μου;

  Εάν χάσετε το ραντεβού σας για συνέντευξη, πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, να κάνετε κλικ στο “Συνέχεια”, επιλέξτε τον σύνδεσμο "Έχασα το Ραντεβού μου" και ακολουθήστε τις οδηγίες. Να σημειωθεί ότι οι αιτούντες πρέπει να περιμένουν 24 ώρες πριν να είναι σε θέση να ζητήσουν έγκριση για εκ νέου προγραμματισμό ενός ραντεβού που χάσανε.

 4. Πού πρέπει να υποβάλει οποιαδήποτε παράπονα ο αιτών;

  Επιλέξτε το σύνδεσμο "Επικοινωνήστε Μαζί μας" στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας και ακολουθήστε τις οδηγίες.

 5. Πώς μπορώ να προσθέσω ή να αλλάξω τα μέλη για ένα προγραμματισμένο ομαδικό ραντεβού;

  Εάν θέλετε να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε τα μέλη της ομάδας αφού έχετε ήδη προγραμματίσει ένα ραντεβού, πρέπει να ακυρώσετε το ομαδικό ραντεβού, να προσθέσετε ή να αλλάξετε τα μέλη της ομάδας και κατόπιν να επαναπρογραμματίσετε το ομαδικό ραντεβού.

  Παρακαλούμε σημειώστε ότι ανάλογα με την διαθεσιμότητα ημερολογιακά, δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα μπορέσετε να προγραμματίσετε την ίδια ημερομηνία και ώρα που είχατε αρχικά προγραμματίσει.

 6. Ποιος μπορεί να με συνοδεύσει στο ραντεβού μου για τη βίζα;

  Γενικά, μόνον σε αιτούντες για βίζα με προγραμματισμένα ραντεβού επιτρέπεται να εισέλθουν στο Προξενικό Τμήμα. Επιτρέπεται σε γονείς ή νόμιμους κηδεμόνες να συνοδεύουν ανήλικα παιδιά. Για ειδικές οδηγίες σχετικά με τους μεταφραστές ή του φροντιστές ή για επικοινωνία με το προξενικό τμήμα για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του προξενικού τμήματος.

 7. Απαιτείται από όλους τους αιτούντες βίζας να εμφανιστούν δια ζώσεις για συνέντευξη στο προξενείο;

  Όσοι ανανεώνουν μία προηγούμενη βίζα ΗΠΑ, ή πληρούν ορισμένα άλλα ηλικιακά κριτήρια μπορεί να είναι κατάλληλοι για παραίτηση από τη συνέντευξη για τη βίζα. Η καταλληλότητα προσδιορίζεται με βάση τις απαντήσεις που παρέχονται για τις ερωτήσεις κατά τη διάρκεια προγραμματισμού της συνάντησης. Ωστόσο, οι προξενικοί αξιωματούχοι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να ζητήσουν μία συνέντευξη για οποιονδήποτε αιτούντα.

Ερωτήσεις σχετικά με την Παράδοση Εγγράφων

 1. Πώς εντοπίζω τα έγγραφά μου που έστειλα στο Προξενικό Τμήμα;

  Ο ταχυμεταφορέας δίνει έναν αριθμό αποστολής πακέτου προς το Προξενικό Τμήμα. Ζητήστε αυτόν τον αριθμό από το γραφείο ταχυμεταφοράς σας όταν καταθέτετε τα έγγραφά σας προς αποστολή. Μπορείτε να παρακολουθείτε την κατάσταση της αποστολής σας από την ιστοσελίδα του ταχυμεταφορέα.

 2. Πώς θα πάρω πίσω το διαβατήριό μου/βίζα μετά την επεξεργασία της αίτησης;

  Ο χρόνος επεξεργασίας της αίτησης για βίζα και η εκτύπωση μιας εγκεκριμένης βίζας για τις ΗΠΑ ποικίλει σε διάρκεια για κάθε μεμονωμένο αιτούντα. Εφόσον ολοκληρώστε τη συνέντευξη στο Προξενικό Τμήμα των ΗΠΑ, μπορείτε να παρακολουθείτε την κατάσταση της αίτησής σας για βίζα στη διεύθυνση https://ceac.state.gov/CEAC.

  Ο εντοπισμός της επιστροφής των εγγράφων σας θα ξεκινήσει όταν το Προξενικό Τμήμα των ΗΠΑ παραδώσει τα έγγραφα στην ταχυμεταφορική εταιρεία. Θα λάβετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που θα σας ενημερώνει για τον αριθμό αποστολής που έχει οριστεί για τα έγγραφα σας.

  Μπορείτε να παρακολουθήσετε την κατάσταση της αποστολής σας αν συνδεθείτε σε αυτή την ιστοσελίδα και κάνετε κλικ στο σύνδεσμο για τον Αριθμό Αποστολής Ταχυμεταφοράς, που θα σας ανακατευθύνει στην ιστοσελίδα της ταχυμεταφορικής εταιρείας για να δείτε τα πιο πρόσφατα στοιχεία εντοπισμού.

 3. Μπορώ να αλλάξω την τοποθεσία παραλαβής; Μπορώ να την αλλάξω σε παράδοση κατ' οίκον;

  Ναι, το περιθώριο για την αλλαγή της τοποθεσίας στην οποία θα παραδοθούν τα έγγραφα της βίζα σας είναι 24 ώρες πριν το ραντεβού σας. Μετά από τον ενδεδειγμένο χρόνο, η επιλογή για αλλαγή της τοποθεσίας της ταχυαποστολής θα απενεργοποιηθεί από τον λογαριασμό σας και δεν θα επιτρέπονται περαιτέρω αλλαγές στην ταχυαποστολή.

 4. Έχουν περάσει πάνω από 2 εβδομάδες από τη συνέντευξή μου στο Προξενικό Τμήμα. Πότε να αναμένω να λάβω τα έγγραφά μου;

  Ο χρόνος επεξεργασίας της αίτησης για βίζα έγκειται στην ευχέρεια του Προξενικού Τμήματος. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://ceac.state.gov/CEAC για να ελέγξετε την κατάσταση της αίτησής σας. Εάν έχουν παρέλθει περισσότερες από 5 εργάσιμες ημέρες από την έκδοση της βίζας σας και δεν έχετε ακόμα λάβει τον αριθμό αποστολής ταχυμεταφοράς, ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα Επικοινωνήστε Μαζί μας.

 5. Μπορώ να επισπεύσω την επιστροφή των εγγράφων μου με την ταχυμεταφορική υπηρεσία;

  Όχι. Εφόσον το Προξενικό Τμήμα προωθήσει το(τα) έγγραφο(α) στον ταχυμεταφορέα, η αποστολή μπορεί να χρειαστεί 1-3 εργάσιμες ημέρες για να παραδοθεί.

 6. Μπορώ να υποβάλω τα έγγραφα της αίτησής μου για βίζα στο Προξενικό Τμήμα μέσω ταχυδρομείου;

  Μπορείτε να υποβάλετε το έγγραφο αίτησης για βίζα σας μόνον στο προξενικό τμήμα, εάν λάβετε οδηγίες να το κάνετε στο τέλος της ροής προγραμματισμού του ραντεβού για τη βίζα. Για πληροφορίες σχετικά με το ποιος δικαιούται να υποβάλλει τα έγγραφα αίτησης βίζα ταχυδρομικά, δείτε στη διεύθυνση https://ais.usvisa-info.com/el-gr/niv/information/courier#courier_send.

 7. Έλαβα πληροφορίες από το προξενικό τμήμα για να υποβάλλω επιπλέον έγγραφα σε σχέση με την αίτησή μου για βίζα. Πώς να το κάνω;

  Μπορείτε επίσης να στείλετε επιπλέον έγγραφα στο προξενικό τμήμα, εάν λάβατε μία επιστολή ή email με συγκεκριμένες οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της λίστας με τα απαιτούμενα έγγραφα που πρόκειται να αποσταλούν. Για να αποσταλούν τα έγγραφα στο Προξενικό τμήμα δωρεάν, ακολουθήστε τις οδηγίες που λάβατε για να εκτυπώσετε το Πιστοποιητικό εξουσιοδότησης εισερχόμενης ταχυαποστολής από αυτό τον ιστότοπο. Εάν βιώσετε ζητήματα με την εκτύπωση του Πιστοποιητικού εξουσιοδότησης εισερχόμενης ταχυαποστολής, ακολουθήστε τις οδηγίες για τα Ζητήματα παράδοσης εγγράφου στη σελίδα "Επικοινωνία" αυτού του ιστοτόπου. Για μία λίστα των τοποθεσιών εξουσιοδοτημένης παράδοσης εγγράφου, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: https://ais.usvisa-info.com/el-gr/niv/information/courier#courier_send.

 8. Πώς να παρακολουθήσω την κατάσταση παράδοσης εγγράφου;

  Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και κάντε κλικ στον σύνδεσμο Αριθμού Ταχυαποστολής στην καρτέλα Κατάσταση. Η σελίδα θα ανοίξει στην κατάσταση παράδοσης. Εάν δεν εμφανιστεί κάποιος Αριθμός Ταχυαποστολής, το διαβατήριό σας δεν έχει υποβληθεί σε επεξεργασία από την ταχυαποστολή και εξακολουθεί να μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία. Αφού παραστείτε στη συνέντευξη για το Προξενικό Τμήμα των ΗΠΑ, μπορείτε να παρακολουθήσετε την κατάσταση κατακύρωσης της αίτησής σας για τη βίζα στη διεύθυνση https://ceac.state.gov/CEAC ή, εάν γίνεται, ακολουθήστε τυχόν κατά τόπους οδηγίες που σας δίδονται κατά τη συνέντευξη. Εάν υπάρχουν περαιτέρω ζητήματα ή προβληματισμοί με την επιστροφή των εγγράφων σας ή εάν έχουν περάσει περισσότερες από 5 εργάσιμες ημέρες από τότε που εκδόθηκε η βίζα σας και εξακολουθεί να μην διατίθεται ένας Αριθμός Ταχυαποστολής, ακολουθήστε τις οδηγίες για Ζητήματα Παράδοσης Εγγράφου στη σελίδα "Επικοινωνίας" αυτού του ιστοτόπου.