Συχνές Ερωτήσεις

Γενικές Ερωτήσεις

 1. Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της ιστοσελίδας;
 2. Ισχύει ότι μια άλλη εταιρεία, Ιστοσελίδα ή Άτομο μπορεί να προγραμματίσει ραντεβού για Βίζα των ΗΠΑ πιο γρήγορα από αυτή την υπηρεσία;
 3. Ισχύει ότι μια άλλη εταιρεία, Ιστοσελίδα ή Άτομο μπορεί να εγγυηθεί την έκδοση μιας Βίζας για τις ΗΠΑ;
 4. Πώς μπορώ να γνωρίζω εάν πληρώ τις προϋποθέσεις για το Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα;
 5. Μπορείτε να με βοηθήσετε με το DS-160; Δεν ξέρω τι να συμπληρώσω σε ένα συγκεκριμένο πεδίο. Δεν μπορώ να φορτώσω τη φωτογραφία μου σωστά. Δεν μπορώ να λάβω ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης. Δεν μπορώ να εκτυπώσω τη σελίδα μου επιβεβαίωσης.
 6. Για ποιο σκοπό χρησιμοποιεί αυτή η Ιστοσελίδα την ηλεκτρονική μου διεύθυνση;
 7. Τι θα συμβεί στο online Έντυπό μου DS-160, εάν επιλέξω ένα Προξενικό Τμήμα ΗΠΑ, στο οποίο θα κάνω αίτηση για τη βίζα μου αλλά κατέληξα να παραστώ σε ένα ραντεβού για συνέντευξη σε ένα άλλο Προξενικό Τμήμα ΗΠΑ;
 8. Απαιτείται η παροχή στοιχείων ταυτοποίησης στα μέσα μαζικής δικτύωσης κατά την υποβολή αίτησης για Βίζα ΗΠΑ;

Ερωτήσεις σχετικά με τις βίζες

 1. Τι είναι η βίζα;
 2. Τι τύποι βίζας υπάρχουν διαθέσιμοι;
 3. Θέλω να κάνω αίτηση για διπλή βίζα C1/D και B1/B2. Τι πρέπει να κάνω;
 4. Ποιος αποφασίζει εάν θα λάβω βίζα;
 5. Πόσο χρόνο χρειάζεται η επεξεργασία της αίτησής μου για βίζα;
 6. Τι είναι η "διοικητική επεξεργασία":
 7. Για πόσο διάστημα μου επιτρέπεται να παραμείνω στις Ηνωμένες Πολιτείες;
 8. Μπορώ να καταθέσω αίτηση για δύο διαφορετικούς τύπους βίζας ταυτόχρονα;
 9. Αφού λάβω τη βίζα μου, θα είμαι σε θέση να εισέλθω στις ΗΠΑ;
 10. Άλλαξα το όνομά μου. Εξακολουθεί να είναι έγκυρη η Βίζα ΗΠΑ με το παλιό μου όνομα;
 11. Να κλείσω τη μετακίνησή μου πριν από τη συνέντευξη;

Ερωτήσεις για τις Ανανεώσεις και Παρατάσεις Βίζας

 1. Πώς θα παρατείνω την βίζα μου;
 2. Έχω μία Μη-Μεταναστευτική βίζα που θα λήξει σύντομα. Πρέπει να περάσω ξανά από ολόκληρη τη διαδικασία αίτησης για βίζα;

Ερωτήσεις σχετικά με διαβατήρια

 1. Για ποιο λόγο χρειάζομαι μια κενή σελίδα στο διαβατήριό μου;
 2. Έχω διπλή υπηκοότητα. Ποιο διαβατήριο πρέπει να χρησιμοποιήσω για να ταξιδέψω στις Ηνωμένες Πολιτείες;
 3. Το διαβατήριό μου με την ισχύουσα βίζα εκλάπη. Τι πρέπει να κάνω;
 4. Για πόσο καιρό πρέπει να ισχύει το διαβατήριό μου προκειμένου να καταθέσω αίτηση για αμερικανική βίζα;
 5. Έπρεπε να αντικαταστήσω το διαβατήριό μου πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία του ραντεβού. Τι πρέπει να κάνω;
 6. Το διαβατήριό μου έχει λήξει αλλά η αμερικανική βίζα μου ισχύει ακόμα. Τι πρέπει να κάνω;

Ερωτήσεις σχετικά με το Παράβολο MRV

 1. Η αίτησή μου απορρίφθηκε. Μπορώ να ζητήσω επιστροφή του Παραβόλου Βίζας;
 2. Κατά την πραγματοποίηση της πληρωμής του παραβόλου MRV ηλεκτρονικά παρουσιάστηκε σφάλμα συστήματος. Καταχωρήθηκε η πληρωμή μου; Πώς θα λάβω τον αριθμό της απόδειξης του παραβόλου MRV μου;
 3. Μπορώ να πουλήσω ή να δώσω το παράβολό μου για το MRV σε κάποιον άλλο;
 4. Πλήρωσα λάθος ποσό για το παράβολο MRV. Τι πρέπει να κάνω;
 5. Πλήρωσα το ποσό του MRV μετά την ημερομηνία λήξης. Τι πρέπει να κάνω;
 6. Κατέβαλα την πληρωμή για το παράβολο MRV, αλλά πλήρωσα μεγαλύτερο ποσό, τι πρέπει να κάνω;
 7. Πού μπορώ να βρω τους όρους και τις προϋποθέσεις για την πληρωμή του παραβόλου (MRV) για την αίτηση βίζας;

Ερωτήσεις σχετικά με τα Ραντεβού για βίζα

 1. Χρειάζομαι ένα ραντεβού νωρίτερα και δεν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού. Τι πρέπει να κάνω;
 2. Πώς μπορώ να επαναπρογραμματίσω ή να ακυρώσω ένα ραντεβού;
 3. Τι πρέπει να κάνω εάν δεν εμφανίστηκα στη συνέντευξή μου;
 4. Πού πρέπει να υποβάλει οποιαδήποτε παράπονα ο αιτών;
 5. Πώς μπορώ να προσθέσω ή να αλλάξω τα μέλη για ένα προγραμματισμένο ομαδικό ραντεβού;
 6. Ποιος μπορεί να με συνοδεύσει στο ραντεβού μου για τη βίζα;
 7. Απαιτείται από όλους τους αιτούντες βίζας να εμφανιστούν δια ζώσεις για συνέντευξη στο προξενείο;
 8. Μπορώ να επεξεργαστώ τις πληροφορίες μου αφού προγραμματιστεί ένα ραντεβού εάν κάνω κάποιο λάθος;

Ερωτήσεις σχετικά με την Παράδοση Εγγράφων

 1. Πώς εντοπίζω τα έγγραφά μου που έστειλα στο Προξενικό Τμήμα;
 2. Πώς θα πάρω πίσω το διαβατήριό μου/βίζα μετά την επεξεργασία της αίτησης;
 3. Μπορώ να αλλάξω την τοποθεσία παραλαβής; Μπορώ να την αλλάξω σε παράδοση κατ' οίκον;
 4. Έχουν περάσει πάνω από 2 εβδομάδες από τη συνέντευξή μου στο Προξενικό Τμήμα. Πότε να αναμένω να λάβω τα έγγραφά μου;
 5. Μπορώ να επισπεύσω την επιστροφή των εγγράφων μου με την ταχυμεταφορική υπηρεσία;
 6. Μπορώ να υποβάλω τα έγγραφα της αίτησής μου για βίζα στο Προξενικό Τμήμα μέσω ταχυδρομείου;
 7. Έλαβα πληροφορίες από το προξενικό τμήμα για να υποβάλλω επιπλέον έγγραφα σε σχέση με την αίτησή μου για βίζα. Πώς να το κάνω;
 8. Πώς να παρακολουθήσω την κατάσταση παράδοσης εγγράφου;

Γενικές Ερωτήσεις

 1. Ποιος είναι ο σκοπός αυτής της ιστοσελίδας;
 2. Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ έχει αναθέσει στη CSRA να παρέχει όλες ή ορισμένες από τις ακόλουθες υπηρεσίeς σχετικά με Μη-Μεταναστευτικές Βίζες για την/το Greece:

  1. Πληροφορίες για την Υπηρεσία Βίζας (Web, IVR και Τηλεφωνικό Κέντρο)
  2. Είσπραξη παραβόλου για βίζα
  3. Προγραμματισμός εξέτασης αίτησης/συνέντευξης για βίζα
  4. Υπηρεσία ταχυμεταφοράς εισερχόμενων και εξερχόμενων εγγράφων για βίζα

  Η CSRA είναι ο μόνος φορέας που έχει εξουσιοδοτηθεί για την παροχή αυτών των υπηρεσιών σε αυτή τη χώρα εκ μέρους του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ. Εάν χρησιμοποιείτε άλλη εταιρεία για την παροχή αυτών των υπηρεσιών, η εν λόγω εταιρεία μπορεί επίσης να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες που παρέχονται στην παρούσα ιστοσελίδα.

 3. Ισχύει ότι μια άλλη εταιρεία, Ιστοσελίδα ή Άτομο μπορεί να προγραμματίσει ραντεβού για Βίζα των ΗΠΑ πιο γρήγορα από αυτή την υπηρεσία;
 4. Όχι. Όλες οι εταιρείες και οι ιδιώτες πρέπει να χρησιμοποιήσουν αυτή την υπηρεσία προκειμένου να αποκτήσουν μια βίζα. Δεν δίδεται προτεραιότητα σε κανένα άτομο ή εταιρεία. Οποιαδήποτε αξίωση από τρίτους που δηλώνουν ότι μπορούν να εγγυηθούν ταχύτερη πρόσβαση στις υπηρεσίες Βίζας του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ είναι δόλιες.

  Αν πληρώσω περισσότερα χρήματα;
  Δεν δίδεται προτεραιότητα σε κανένα άτομο ή εταιρεία. Οποιαδήποτε τέτοια αξίωση είναι δόλια.

 5. Ισχύει ότι μια άλλη εταιρεία, Ιστοσελίδα ή Άτομο μπορεί να εγγυηθεί την έκδοση μιας Βίζας για τις ΗΠΑ;
 6. Όχι. Οποιαδήποτε τέτοια αξίωση είναι δόλια.

 7. Πώς μπορώ να γνωρίζω εάν πληρώ τις προϋποθέσεις για το Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα;
 8. Για να προσδιοριστεί εάν πληροίτε τα προσόντα για το Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε τον ιστότοπο του Ηλεκτρονικό σύστημα για Εξουσιοδότηση Ταξιδιού (ESTA) στη διεύθυνση https://esta.cbp.dhs.gov/esta.

  Ορισμένοι ταξιδιώτες που είναι πολίτες μίας χώρας-εταίρου του Προγράμματος Απαλλαγής από Βίζα μπορεί να εξακολουθούν να μην μπορούν να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής με αυτό το πρόγραμμα. Εάν έχετε ταξιδέψει στη Βόρεια Κορέα, το Ιράν, το Ιράκ, τη Λιβύη, το Σουδάν, τη Συρία, τη Σομαλία ή την Υεμένη μετά τον Μάρτιο του 2011, δεν είστε επιλέξιμοι για να ταξιδέψετε με το Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα (Visa Waiver Program). Ομοίως, εάν έχετε διπλή υπηκοότητα από την Βόρια Κορέα, το Ιράν, το Ιράκ, το Σουδάν ή τη Συρία, επίσης δεν είστε επιλέξιμοι για να ταξιδέψετε με το Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα (Visa Waiver Program). Οι ταξιδιώτες αυτοί θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση για μη μεταναστευτική βίζα αρκετά πριν από την επιθυμητή ημερομηνία ταξιδιού για να αποφεύγονται περιττές καθυστερήσεις.

  Οι ταξιδιώτες με άμεση μετακίνηση μπορούν να ζητήσουν την επίσπευση του ραντεβού για βίζα. Για να ζητήσετε ένα εσπευσμένο ραντεβού για βίζα, προγραμματίστε πρώτα ένα κανονικό ραντεβού για βίζα την πλησιέστερη διαθέσιμη ημερομηνία. Κατόπιν συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, κάντε κλικ στο "Συνέχεια", επιλέξτε "Αίτηση Επίσπευσης" και ακολουθήστε τις οδηγίες. Στο αίτημά του ο ταξιδιώτης θα πρέπει να συμπεριλάβει την ημερομηνία και τον σκοπό του ταξιδιού, καθώς και ένα αντίγραφο κάποιου μηνύματος από την Υπηρεσία Τελωνίων και Συνοριοφυλακής των ΗΠΑ που έλαβε σχετικά με την κατάσταση του ESTA του/της και, αν είναι δυνατόν, γιατί απορρίφθηκε η αίτηση για ESTA.

  Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους περιορισμούς μετακίνησης σύμφωνα με το Πρόγραμμα Απαλλαγής από Βίζα, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για ηλεκτρονικό διαβατήριο διατίθενται στη διεύθυνση https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html.

 9. Μπορείτε να με βοηθήσετε με το DS-160; Δεν ξέρω τι να συμπληρώσω σε ένα συγκεκριμένο πεδίο. Δεν μπορώ να φορτώσω τη φωτογραφία μου σωστά. Δεν μπορώ να λάβω ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης. Δεν μπορώ να εκτυπώσω τη σελίδα μου επιβεβαίωσης.
 10. Αυτή η υπηρεσία αφορά μόνο πληροφορίες για βίζες και τον προγραμματισμό ραντεβού. Οποιαδήποτε συμβουλή για βοήθεια ή για παροχή πληροφοριών ή βοήθεια σχετικά με το έντυπο DS-160 δίδεται από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ. Μπορείτε να βρείτε Συχνές Ερωτήσεις για το έντυπο αίτησης DS-160 στη διεύθυνση https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/forms/ds-160-online-nonimmigrant-visa-application/ds-160-faqs.html.

 11. Για ποιο σκοπό χρησιμοποιεί αυτή η Ιστοσελίδα την ηλεκτρονική μου διεύθυνση;
 12. Η ηλεκτρονική σας διεύθυνση θα είναι και το ID σας για σύνδεση στο λογαριασμό σας. Όλα τα ηλεκτρονικά μηνύματα ειδοποίησης που αποστέλλονται από αυτή την Ιστοσελίδα θα αποστέλλονται στην ηλεκτρονική διεύθυνση που παρέχετε. Εάν δεν λαμβάνετε καθόλου ηλεκτρονικά μηνύματα από το usvisa-info.com, παρακαλούμε ελέγξτε το φάκελό σας με την Ανεπιθύμητη Αλληλογραφία.

 13. Τι θα συμβεί στο online Έντυπό μου DS-160, εάν επιλέξω ένα Προξενικό Τμήμα ΗΠΑ, στο οποίο θα κάνω αίτηση για τη βίζα μου αλλά κατέληξα να παραστώ σε ένα ραντεβού για συνέντευξη σε ένα άλλο Προξενικό Τμήμα ΗΠΑ;
 14. Για πληροφορίες σχετικά με αυτή τη συγκεκριμένη κατάσταση, επισκεφτείτε τις Συχνές Ερωτήσεις για το DS-160 στη διεύθυνση https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/forms/ds-160-online-nonimmigrant-visa-application/ds-160-faqs.html.

 15. Απαιτείται η παροχή στοιχείων ταυτοποίησης στα μέσα μαζικής δικτύωσης κατά την υποβολή αίτησης για Βίζα ΗΠΑ;
 16. Στις 31 Μαΐου 2019, το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ επικαιροποίησε τα έντυπα μεταναστευτικής και μη μεταναστευτικής βίζας, προσθέτοντας νέες απαιτούμενες πληροφορίες, όπως στοιχεία ταυτοποίησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους περισσότερους αιτούντες Βίζα ΗΠΑ παγκοσμίως. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις απαντήσεις που παρέχει το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ στην ενότητα Συχνές Ερωτήσεις.

Ερωτήσεις σχετικά με τις βίζες

 1. Τι είναι η βίζα;
 2. Οι αμερικανοί υπήκοοι και οι νόμιμοι μόνιμοι κάτοικοι δεν χρειάζεται να αποκτήσουν βίζα για να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γενικά, ένας υπήκοος ξένης χώρας που επιθυμεί να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει πρώτα να αποκτήσει αμερικανική βίζα. Ορισμένοι διεθνείς ταξιδιώτες μπορεί να πληρούν τις προϋποθέσεις εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς βίζα εάν καλύπτουν τα κριτήρια του προγράμματος Απαλλαγής από Βίζα των ΗΠΑ. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εξωτερικών στη διεύθυνση http://www.travel.state.gov.

 3. Τι τύποι βίζας υπάρχουν διαθέσιμοι;
 4. Υπάρχουν διάφοροι τύποι Μη-Μεταναστευτικής βίζας για προσωρινό ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο τύπος βίζας που χρειάζεστε εξαρτάται από τον σκοπό του ταξιδιού σας. Για πληροφορίες σχετικά με όλους τους τύπους βίζας επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/all-visa-categories.html.

 5. Θέλω να κάνω αίτηση για διπλή βίζα C1/D και B1/B2. Τι πρέπει να κάνω;
 6. Θα πρέπει να συμπληρώσετε μία ηλεκτρονική φόρμα αίτησης DS-160 και να πληρώσετε ένα παράβολο για βίζα για να κλείσουν ένα ραντεβού για βίζα C1/D.

  Τη στιγμή της συνέντευξής σας, θα πρέπει να ενημερώσετε τον Προξενικό Υπάλληλο ότι επιθυμείτε να κάνετε αίτηση για μία διπλή βίζα C1/D και B1/B2.

  Σημείωση: Η αίτηση για διπλή βίζα δεν αφορά το C1/D, κανένας άλλος συνδυασμός βίζα μη μετανάστη δεν είναι αποδεκτός.

 7. Ποιος αποφασίζει εάν θα λάβω βίζα;
 8. Σύμφωνα με το δίκαιο των ΗΠΑ, το Υπουργείο Εξωτερικών είναι αρμόδιο να εκδίδει βίζες και οι περισσότερες βίζες εκδίδονται από τις Πρεσβείες και τα Προξενεία του Υπουργείου Εξωτερικών στο εξωτερικό. Ένας αξιωματούχος του Προξενικού Τμήματος των ΗΠΑ θα αξιολογήσει την αίτησή σας κατά τη στιγμή της συνέντευξης και θα αποφασίσει εάν πληροίτε τις προϋποθέσεις για βίζα.

  Μία βίζα δεν σας δίνει άδεια για είσοδο στις ΗΠΑ. Μία βίζα απλά υποδεικνύει ότι η αίτησή σας αξιολογήθηκε από Προξενικό Αξιωματούχο των ΗΠΑ σε μία Πρεσβεία ή Προξενείο των ΗΠΑ και πως ο εν λόγω αξιωματούχος έκρινε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις για να ταξιδέψετε μέχρι το σημείο εισόδου για συγκεκριμένο σκοπό.

  Στην έκβαση της αίτησής σας για βίζα δεν εμπλέκεται και δεν ασκεί καμία επιρροή ούτε το CSRA ούτε κάποιο μέλος του προσωπικού μας.

 9. Πόσο χρόνο χρειάζεται η επεξεργασία της αίτησής μου για βίζα;
 10. Ο χρόνος που θα χρειαστεί το Προξενικό Τμήμα για να επεξεργαστεί την αίτησή σας για βίζα μπορεί να ποικίλει ανάλογα με τα εξής:

  • την πληρότητα της αίτησής σας για βίζα
  • ο βαθμός της επαλήθευσης που απαιτεί η αίτησή σας για βίζα μπορεί να επηρεάσει τον χρόνο που θα χρειαστεί για την επεξεργασία της αίτησής σας
  • το Προξενικό Τμήμα ενδέχεται να κρίνει ότι χρειάζονται περαιτέρω πληροφορίες προτού λάβει απόφαση σχετικά με την αίτησή σας

  Εάν επιθυμείτε να δείτε την εκτίμηση της διάρκειας που θα χρειαστεί να αναμείνετε για ένα ραντεβού για συνέντευξη, επισκεφθείτε το ηλεκτρονικό εργαλείο του Υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ στη διεύθυνση https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/wait-times.html. Αυτό το ηλεκτρονικό εργαλείο θα σας δείξει πόσος χρόνος θα χρειαστεί ώστε το Προξενικό Τμήμα να διεκπεραιωθεί η βίζα σας, μετά τη λήψη της απόφασης από έναν Προξενικό Αξιωματούχο για έκδοση της βίζας. Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι ο χρόνος διεκπεραίωσης δεν περιλαμβάνει οποιοδήποτε απαιτούμενο χρόνο για διοικητική επεξεργασία.

 11. Τι είναι η "διοικητική επεξεργασία":
 12. Για μερικές αιτήσεις για βίζα απαιτείται περαιτέρω διοικητική διεργασία, για την οποία χρειάζεται επιπλέον χρόνος μετά από τη συνέντευξη του αιτούντα της βίζα με έναν αξιωματούχο του προξενείου. Ενημερώνονται οι αιτούντες για αυτή την απαίτηση τη στιγμή της συνέντευξης με τον προξενικό αξιωματούχο. Αφού παραστείτε στη συνέντευξη, μπορείτε να παρακολουθήσετε την αίτησή σας για τη βίζα στη διεύθυνση https://ceac.state.gov/CEAC ή, εάν γίνεται, ακολουθήστε τυχόν κατά τόπους οδηγίες που σας δίδονται κατά τη συνέντευξη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διοικητική επεξεργασία ή για συγκεκριμένα ερωτήματα για τη συνέντευξη, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/administrative-processing-information.html ή τον ιστότοπο του προξενικού τμήματος.

 13. Για πόσο διάστημα μου επιτρέπεται να παραμείνω στις Ηνωμένες Πολιτείες;
 14. Οι αιτούντες πρέπει να γνωρίζουν ότι μία βίζα δεν εγγυάται την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Νομικά, η βίζα προσδιορίζει την περίοδο για την οποία ο κάτοχός της μπορεί να ζητήσει στο σημείο εισόδου να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες.

  Στο σημείο εισόδου, ένας αξιωματούχος του τμήματος μετανάστευσης των ΗΠΑ του Υπουργείου Εθνικής Ασφάλειας (DHS) αποφασίζει εάν θα σας επιτρέψει να εισέλθετε και για πόσο χρονικό διάστημα μπορείτε να παραμείνετε για οποιαδήποτε συγκεκριμένη επίσκεψη, ως μέρος της διαδικασίας Εισόδου. Μόνο ο αξιωματούχος του τμήματος μετανάστευσης των ΗΠΑ έχει αρμοδιότητα να σας επιτρέψει να εισέλθετε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα "Είσοδος στις Ηνωμένες Πολιτείες και Διάρκεια Παραμονής σας" https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/visa-expiration-date.html.

 15. Μπορώ να καταθέσω αίτηση για δύο διαφορετικούς τύπους βίζας ταυτόχρονα;
 16. Αυτή η υπηρεσία επιτρέπει στον αιτούντα να πληρώσει και να προγραμματίσει ένα ραντεβού για βίζα κάθε φορά.

  Το Προξενικό Τμήμα ενδέχεται να επιτρέψει στον αιτούντα να περάσει από συνέντευξη και να πληρώσει για δεύτερο τύπο βίζας κατά τη διάρκεια του προγραμματισμένου ραντεβού για τον πρώτο τύπο βίζας.

  Διαδικασία για την αίτηση για δύο διαφορετικούς τύπους βίζας ταυτόχρονα:

  1. Χρησιμοποιήστε αυτήν την ιστοσελίδα ή την τηλεφωνική υπηρεσία για να πληρώσετε το παράβολο MRV και να προγραμματίσετε ένα ραντεβού για έναν από τους τύπους βίζας για τον οποίο επιθυμείτε να καταθέσετε αίτηση.
  2. Εμφανιστείτε στο(α) προγραμματισμένο(α) ραντεβού σας.
   • Βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας όλα τα δικαιολογητικά της αίτησης για τον τύπο βίζας για τον οποίο έχετε το ραντεβού.
   • Επιπλέον, βεβαιωθείτε ότι έχετε μαζί σας τα πρόσθετα δικαιολογητικά και την πληρωμή για τον δεύτερο τύπο βίζας (για τον οποίο δεν έχετε ραντεβού.
   • Πρέπει να υποδείξετε και τους δύο τύπους βίζα στο DS-160 σας στη διεύθυνση https://ceac.state.gov/genniv.
  3. Στο προγραμματισμένο ραντεβού, ακολουθήστε τις οδηγίες του Προξενικού Αξιωματούχου για να ολοκληρώσετε την διαδικασία αίτησης για τον δεύτερο τύπο βίζας, συμπεριλαμβανομένης της πληρωμής του παράβολου MRV.
 17. Αφού λάβω τη βίζα μου, θα είμαι σε θέση να εισέλθω στις ΗΠΑ;
 18. Μία βίζα δεν εγγυάται την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά επιτρέπει σε έναν αλλοδαπό πολίτη να ταξιδέψει σε έναν λιμένα εισόδου των ΗΠΑ και να ζητήσει άδεια εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι αξιωματικοί μετανάστευσης της Προστασίας Τελωνείων και Συνόρων (CBP) του Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας των ΗΠΑ έχουν την αρμοδιότητα να επιτρέψουν ή να αρνηθούν την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε αυτό τον ιστότοπο (https://www.cbp.gov/travel/international-visitors) της Υπηρεσίας Προστασίας Τελωνείων και Συνόρων των ΗΠΑ υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες.

  Από τις 29 Νοεμβρίου 2016, απαιτείται από τους Κινέζους πολίτες με 10ετείς βίζες Β1, Β2 ή Β1/Β2 σε διαβατήρια της Λαϊκής Κινεζικής Δημοκρατίας να ενημερώνουν τις πληροφορίες του βιογραφικού τους και λοιπά στοιχεία από την αίτησή τους για βίζα μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Ενημέρωσης Βίζας (EVUS) πριν ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Αυτή η ενημέρωση πρέπει να γίνεται κάθε δύο χρόνια ή με την λήψη ενός νέου διαβατηρίου ή βίζας Β1, Β2 ή Β1/Β2, όποιο επέλθει πρώτο.

  Η εγγραφή στο EVUS διατίθεται στη διεύθυνση https://www.evus.gov. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια χρέωση για την εγγραφή στο EVUS. Μέχρι να εφαρμοστεί κάποια χρέωση, οι ταξιδιώτες μπορούν να εγγραφούν στο EVUS χωρίς χρέωση. Η Προστασία Τελωνείων και Συνόρων (CBP) του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας θα διατηρεί ενήμερους τους κατόχους βίζα για νέες πληροφορίες στη διεύθυνση https://www.cbp.gov/evus.

  自2016年11月29日起,所有持中华人民共和国护照和10年期B1、B2或B1/B2签证的中国公民赴美前,必须通过签证更新电子系统(EVUS)更新与签证申请有关的个人信息和其它信息。此更新须每两年进行一次,或者在获得新护照或新的B1、B2或B1/B2签证时进行更新,以先到期者为准。

  EVUS登记网站为 https://www.evus.gov。目前EVUS登记不收费。在实施收费规定之前,旅客可免费进行登记。美国国土安全部海关和边境保护局(CBP)将通过网站 https://www.cbp.gov/evus 向签证持有人公布最新信息。

 19. Άλλαξα το όνομά μου. Εξακολουθεί να είναι έγκυρη η Βίζα ΗΠΑ με το παλιό μου όνομα;
 20. Εάν το ονοματεπώνυμό σας έχει αλλάξει νομίμως λόγω γάμου, διαζυγίου, ή εντολής δικαστηρίου, θα χρειαστεί να εκδώσετε νέο διαβατήριο. Όταν εκδίδετε νέο διαβατήριο, το Υπουργείο Εξωτερικών συνιστά να κάνετε αίτηση για μία νέα βίζα ΗΠΑ για να μπορείτε να ταξιδέψετε πιο εύκολα προς και από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

 21. Να κλείσω τη μετακίνησή μου πριν από τη συνέντευξη;
 22. Συνίσταται ιδιαιτέρως οι αιτούνται να μην κάνουν κράτηση για το ταξίδι τους μέχρι να λάβουν το διαβατήριο και τη βίζα τους.

Ερωτήσεις για τις Ανανεώσεις και Παρατάσεις Βίζας

 1. Πώς θα παρατείνω την βίζα μου;
 2. Εάν θέλετε να επεκτείνετε την προσωρινή σας διαμονή στις Ηνωμένες Πολιτείες, πρέπει να καταχωρήσετε ένα αίτημα στις Υπηρεσίες Υπηκοότητας και Μετανάστευσης των ΗΠΑ (USCIS) πριν λήξει η εξουσιοδοτημένη διαμονή σας. Εάν παραμείνετε στις Ηνωμένες Πολιτείες περισσότερο από όσο είστε εξουσιοδοτημένοι, μπορεί να σας απαγορευθεί να επιστρέψετε ή/και μπορείτε να απομακρυνθείτε (απελαθείτε) από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ελέγξτε την περίοδο παραμονής που είναι σφραγισμένη στο διαβατήριό σας από τους αξιωματούχους προστασίας της Υπηρεσίας Τελωνείων και Συνοριοφυλακής για να προσδιορίσετε την ημερομηνία λήξης της εξουσιοδοτημένης διαμονής σας. Για να μάθετε περισσότερα για τον τρόπο επέκτασης της βίζα σας, επισκεφτείτε τον ιστότοπο USCIS στη διεύθυνση https://www.uscis.gov/visit-united-states/extend-your-stay.

 3. Έχω μία Μη-Μεταναστευτική βίζα που θα λήξει σύντομα. Πρέπει να περάσω ξανά από ολόκληρη τη διαδικασία αίτησης για βίζα;
 4. Ναι, θα χρειαστεί να διατρέχετε ολόκληρη τη διαδικασία αίτησης για βίζα κάθε φορά που κάνετε αίτηση για βίζα, ακόμα κι αν η βίζα σας εξακολουθεί να είναι ακόμα έγκυρη. Ωστόσο, όσοι ανανεώνουν μία προηγούμενη βίζα ΗΠΑ, ή πληρούν ορισμένα άλλα ηλικιακά κριτήρια μπορεί να είναι κατάλληλοι για παραίτηση από τη συνέντευξη για τη βίζα. Η καταλληλότητα προσδιορίζεται με βάση τις απαντήσεις που παρέχονται για τις ερωτήσεις κατά τη διάρκεια προγραμματισμού της συνάντησης. Ωστόσο, οι προξενικοί αξιωματούχοι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να ζητήσουν μία συνέντευξη για οποιονδήποτε αιτούντα.

Ερωτήσεις σχετικά με διαβατήρια

 1. Για ποιο λόγο χρειάζομαι μια κενή σελίδα στο διαβατήριό μου;
 2. Οι Μη-Μεταναστευτικές Βίζες των ΗΠΑ χρειάζονται μια ολόκληρη σελίδα διαβατηρίου πάνω στην οποία εκτυπώνονται. Βεβαιωθείτε ότι το διαβατήριό σας περιέχει τουλάχιστον 1-2 κενές σελίδες για τη θεώρηση(βίζα)/σφραγίδα για την εκτύπωση της βίζας και τις σχετικές σφραγίδες εισόδου στη χώρα.

 3. Έχω διπλή υπηκοότητα. Ποιο διαβατήριο πρέπει να χρησιμοποιήσω για να ταξιδέψω στις Ηνωμένες Πολιτείες;
 4. Εάν έχετε διπλή υπηκοότητα και δεν είστε αμερικανός πολίτης, πρέπει να επιλέξτε ποια υπηκοότητα προτιμάτε για την είσοδό σας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρέπει να εισέλθετε και να αναχωρήσετε από τις Ηνωμένες Πολιτείες χρησιμοποιώντας ένα διαβατήριο.

 5. Το διαβατήριό μου με την ισχύουσα βίζα εκλάπη. Τι πρέπει να κάνω;
 6. Εάν το διαβατήριό σας μαζί με το εκτυπωμένο Έντυπο Ι-94 χαθούν ή κλαπούν, πρέπει να τα αντικαταστήσετε άμεσα. Πρέπει να ακολουθήσετε μια σειρά βημάτων. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στην ενότητα Απώλεια και Κλοπή Διαβατηρίων, Βίζας και Εντύπων Ι-94 στη διεύθυνση https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/lost-stolen-visas.html.

 7. Για πόσο καιρό πρέπει να ισχύει το διαβατήριό μου προκειμένου να καταθέσω αίτηση για αμερικανική βίζα;
 8. Το διαβατήριό θα πρέπει να είναι έγκυρο για τουλάχιστον 6 μήνες πέρα από την προοριζόμενη περίοδο διαμονής του αιτούντα στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτός κι αν εξαιρείται από συγκεκριμένες ανά χώρα συμφωνίες. Συμβουλευτείτε τη διεύθυνση https://www.cbp.gov/document/bulletins/six-month-club-update για εξαιρέσεις. Μπορείτε επίσης να επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://travel.state.gov/content/visas/en.html για περισσότερες πληροφορίες.

 9. Έπρεπε να αντικαταστήσω το διαβατήριό μου πριν από την προγραμματισμένη ημερομηνία του ραντεβού. Τι πρέπει να κάνω;
 10. Ο αιτών μπορεί να προσέλθει στο προγραμματισμένο ραντεβού και να προσκομίσει το νέο διαβατήριο. Εάν ο αιτών δεν μπορεί να λάβει νέο διαβατήριο πριν την ημερομηνία του προγραμματισμένου ραντεβού, ο αιτών πρέπει να ακυρώσει ή να επαναπρογραμματίσει το ραντεβού. Κανένας αιτών δεν θα μπορέσει να καταθέσει αίτηση για βίζα χωρίς ισχύον διαβατήριο. Παρακαλούμε προσκομίστε αντίγραφο αστυνομικής δήλωσης σε περίπτωση κλοπής του διαβατηρίου.

 11. Το διαβατήριό μου έχει λήξει αλλά η αμερικανική βίζα μου ισχύει ακόμα. Τι πρέπει να κάνω;
 12. Εκτός κι αν ακυρωθεί ή ανακληθεί, η βίζα ισχύει μέχρι την ημερομηνία λήξης της. Εάν η βίζα σας εξακολουθεί να ισχύει μπορείτε να ταξιδέψετε στις Ηνωμένες Πολιτείες με τα δύο σας διαβατήρια, αρκεί η βίζα να είναι έγκυρη, να μην έχει υποβληθεί σε βλάβη και ότι είναι ο κατάλληλος τύπος βίζας που απαιτείται για τον πρωτεύοντα σκοπό της μετακίνησης. Και τα δύο διαβατήρια (το έγκυρο και το ληχθέν με τα βίζα) θα πρέπει να προέρχονται από την ίδια χώρα και τύπο. Παρακαλούμε σημειώστε: Μία έγκυρη βίζα δεν είναι εγγυημένη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο τελικός προσδιορισμός εισόδου έγκειται στην αποκλειστική ευχέρεια του Αξιωματούχου CBP που εξετάζει την τεκμηρίωσή σας.

Ερωτήσεις σχετικά με το Παράβολο MRV

 1. Η αίτησή μου απορρίφθηκε. Μπορώ να ζητήσω επιστροφή του Παραβόλου Βίζας;
 2. Όχι. Το ποσό που πληρώσατε είναι το παράβολο για την αίτησή σας. Οποιοσδήποτε που κάνει αίτηση για Αμερικανική βίζα οπουδήποτε στο κόσμο πρέπει να πληρώσει αυτό το ποσό, που καλύπτει το κόστος επεξεργασίας της αίτησής σας.

 3. Κατά την πραγματοποίηση της πληρωμής του παραβόλου MRV ηλεκτρονικά παρουσιάστηκε σφάλμα συστήματος. Καταχωρήθηκε η πληρωμή μου; Πώς θα λάβω τον αριθμό της απόδειξης του παραβόλου MRV μου;
 4. Οι πληρωμές για το παράβολο MRV είναι μη επιστρέψιμες. Εάν παρουσιάστηκε σφάλμα συστήματος κατά την πραγματοποίηση της πληρωμής του παραβόλου MRV ηλεκτρονικά, μην επιχειρήσετε να κάνετε άλλη πληρωμή. Συνδεθείτε στο λογαριασμό χρήστη σας και μεταβείτε στην αρχική σελίδα της καρτέλας "Ο λογαριασμός μου", κάντε κλικ στη "Συνέχεια" και ακολουθήστε τις οδηγίες.

 5. Μπορώ να πουλήσω ή να δώσω το παράβολό μου για το MRV σε κάποιον άλλο;
 6. Οι πληρωμές του παραβόλου MRV είναι μη επιστρέψιμες και μη μεταβιβάσιμες. Δεν μπορείτε να πουλήσετε ή να ανταλλάξετε το παράβολο MRV με κάποιον άλλο.

 7. Πλήρωσα λάθος ποσό για το παράβολο MRV. Τι πρέπει να κάνω;
 8. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας. Μεταβείτε στην αρχική σελίδα της καρτέλας "Ο λογαριασμός μου", κάντε κλικ στη "Συνέχεια" και ακολουθήστε τις οδηγίες.

 9. Πλήρωσα το ποσό του MRV μετά την ημερομηνία λήξης. Τι πρέπει να κάνω;
 10. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας. Μεταβείτε στην αρχική σελίδα της καρτέλας "Ο λογαριασμός μου", κάντε κλικ στη "Συνέχεια" και ακολουθήστε τις οδηγίες.

 11. Κατέβαλα την πληρωμή για το παράβολο MRV, αλλά πλήρωσα μεγαλύτερο ποσό, τι πρέπει να κάνω;
 12. Εάν έχετε ερωτήσεις ή απορίες σχετικά με την πληρωμή σας, παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τη λειτουργία "Επικοινωνήστε Μαζί μας" σε αυτή την ιστοσελίδα.

 13. Πού μπορώ να βρω τους όρους και τις προϋποθέσεις για την πληρωμή του παραβόλου (MRV) για την αίτηση βίζας;
 14. Μπορείτε να βρείτε όλες τις πληροφορίες σχετικά με το παράβολο (MMRV) για τη αίτηση Βίζας εδώ.

Ερωτήσεις σχετικά με τα Ραντεβού για βίζα

 1. Χρειάζομαι ένα ραντεβού νωρίτερα και δεν υπάρχουν διαθέσιμα ραντεβού. Τι πρέπει να κάνω;
 2. Μπορείτε να ζητήσετε ένα εσπευσμένο ραντεβού. Για να ζητήσετε ένα εσπευσμένο ραντεβού, προγραμματίστε πρώτα ένα κανονικό ραντεβού την πλησιέστερη διαθέσιμη ημερομηνία. Κατόπιν συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, κάντε κλικ στο "Συνέχεια", επιλέξτε "Αίτηση Επίσπευσης" και ακολουθήστε τις οδηγίες. Τα Επισπευσμένα ραντεβού θα χορηγούνται κατά την ευχέρεια του Προξενικού Τμήματος. Οι συνθήκες που μπορεί να ισχύουν για εσπευσμένα ραντεβού περιλαμβάνουν τα εξής:

  1. Ο θάνατος, βαριά ασθένεια ή απειλητικός για τη ζωή τραυματισμός ενός κοντινού συγγενή που λαμβάνουν χώρα στις Ηνωμένες Πολιτείες.
  2. Επείγουσα ιατρική θεραπεία για τον αιτούντα ή το ανήλικο παιδί του.
  3. Ένας αιτών για βίζα μαθητή ή επισκέπτη ανταλλαγής (F/M/J) του οποίου το έντυπο I-20 ή DS-2019 έχει ημερομηνία έναρξης νωρίτερα από το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού για βίζα.
  4. Μία αναπάντεχη ανάγκη να ταξιδέψετε στις Ηνωμένες Πολιτείες για επείγοντες επαγγελματικούς σκοπούς που επέρχεται εντός 10 ημερών μετά από το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού για βίζα.
  5. Μία αναπάντεχη επίσκεψη που έχει πολιτισμική, πολιτική, δημοσιογραφική, αθλητική ή οικονομική σημασία το οποίο επέρχεται εντός 10 ημερών μετά από το πρώτο διαθέσιμο ραντεβού για βίζα.
 3. Πώς μπορώ να επαναπρογραμματίσω ή να ακυρώσω ένα ραντεβού;
 4. Μπορείτε να ακυρώσετε ή να επαναπρογραμματίσετε ένα ραντεβού μόνον εάν η ημερομηνία του ραντεβού είναι στο μέλλον. Για να ακυρώσετε ή να επαναπρογραμματίσετε ένα ραντεβού, πρέπει να συνδεθείτε στο σύστημα και να κάνετε κλικ στο "Συνέχεια", επιλέξτε την επιλογή για "Ακύρωση Ραντεβού" ή "Επαναπρογραμματισμός Ραντεβού" και κατόπιν ακολουθήστε τις παρεχόμενες οδηγίες.

 5. Τι πρέπει να κάνω εάν δεν εμφανίστηκα στη συνέντευξή μου;
 6. Εάν χάσετε το ραντεβού σας για συνέντευξη, πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, να κάνετε κλικ στο “Συνέχεια”, επιλέξτε τον σύνδεσμο "Έχασα το Ραντεβού μου" και ακολουθήστε τις οδηγίες. Να σημειωθεί ότι οι αιτούντες πρέπει να περιμένουν 24 ώρες πριν να είναι σε θέση να ζητήσουν έγκριση για εκ νέου προγραμματισμό ενός ραντεβού που χάσανε.

 7. Πού πρέπει να υποβάλει οποιαδήποτε παράπονα ο αιτών;
 8. Επιλέξτε το σύνδεσμο "Επικοινωνήστε Μαζί μας" στο κάτω μέρος της ιστοσελίδας και ακολουθήστε τις οδηγίες.

 9. Πώς μπορώ να προσθέσω ή να αλλάξω τα μέλη για ένα προγραμματισμένο ομαδικό ραντεβού;
 10. Εάν θέλετε να προσθέσετε ή να τροποποιήσετε τα μέλη της ομάδας αφού έχετε ήδη προγραμματίσει ένα ραντεβού, πρέπει να ακυρώσετε το ομαδικό ραντεβού, να προσθέσετε ή να αλλάξετε τα μέλη της ομάδας και κατόπιν να επαναπρογραμματίσετε το ομαδικό ραντεβού.

  Παρακαλούμε σημειώστε ότι ανάλογα με την διαθεσιμότητα ημερολογιακά, δεν υπάρχει εγγύηση ότι θα μπορέσετε να προγραμματίσετε την ίδια ημερομηνία και ώρα που είχατε αρχικά προγραμματίσει.

 11. Ποιος μπορεί να με συνοδεύσει στο ραντεβού μου για τη βίζα;
 12. Γενικά, μόνον σε αιτούντες για βίζα με προγραμματισμένα ραντεβού επιτρέπεται να εισέλθουν στο Προξενικό Τμήμα. Επιτρέπεται σε γονείς ή νόμιμους κηδεμόνες να συνοδεύουν ανήλικα παιδιά. Για ειδικές οδηγίες σχετικά με τους μεταφραστές ή του φροντιστές ή για επικοινωνία με το προξενικό τμήμα για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο του προξενικού τμήματος.

 13. Απαιτείται από όλους τους αιτούντες βίζας να εμφανιστούν δια ζώσεις για συνέντευξη στο προξενείο;
 14. Όσοι ανανεώνουν μία προηγούμενη βίζα ΗΠΑ, ή πληρούν ορισμένα άλλα ηλικιακά κριτήρια μπορεί να είναι κατάλληλοι για παραίτηση από τη συνέντευξη για τη βίζα. Η καταλληλότητα προσδιορίζεται με βάση τις απαντήσεις που παρέχονται για τις ερωτήσεις κατά τη διάρκεια προγραμματισμού της συνάντησης. Ωστόσο, οι προξενικοί αξιωματούχοι επιφυλάσσονται του δικαιώματος να ζητήσουν μία συνέντευξη για οποιονδήποτε αιτούντα.

 15. Μπορώ να επεξεργαστώ τις πληροφορίες μου αφού προγραμματιστεί ένα ραντεβού εάν κάνω κάποιο λάθος;
 16. Εάν έχετε προγραμματίσει ήδη ένα ραντεβού, πρέπει να ακυρώσετε το ραντεβού σας για να επεξεργαστείτε τις πληροφορίες σας. Εάν δεν έχετε προγραμματίσει ένα ραντεβού, πρέπει να συνδεθείτε στον λογαριασμό σας, κάντε κλικ στην αναπτυσσόμενη λίστα με το εικονίδιο γραναζιού τέρμα δεξιά του ονόματος αιτούντα και επιλέξτε "Επεξεργασία".

Ερωτήσεις σχετικά με την Παράδοση Εγγράφων

 1. Πώς εντοπίζω τα έγγραφά μου που έστειλα στο Προξενικό Τμήμα;
 2. Ο ταχυμεταφορέας δίνει έναν αριθμό αποστολής πακέτου προς το Προξενικό Τμήμα. Ζητήστε αυτόν τον αριθμό από το γραφείο ταχυμεταφοράς σας όταν καταθέτετε τα έγγραφά σας προς αποστολή. Μπορείτε να παρακολουθείτε την κατάσταση της αποστολής σας από την ιστοσελίδα του ταχυμεταφορέα.

 3. Πώς θα πάρω πίσω το διαβατήριό μου/βίζα μετά την επεξεργασία της αίτησης;
 4. Ο χρόνος επεξεργασίας της αίτησης για βίζα και η εκτύπωση μιας εγκεκριμένης βίζας για τις ΗΠΑ ποικίλει σε διάρκεια για κάθε μεμονωμένο αιτούντα. Εφόσον ολοκληρώστε τη συνέντευξη στο Προξενικό Τμήμα των ΗΠΑ, μπορείτε να παρακολουθείτε την κατάσταση της αίτησής σας για βίζα στη διεύθυνση https://ceac.state.gov/CEAC.

  Ο εντοπισμός της επιστροφής των εγγράφων σας θα ξεκινήσει όταν το Προξενικό Τμήμα των ΗΠΑ παραδώσει τα έγγραφα στην ταχυμεταφορική εταιρεία. Θα λάβετε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα που θα σας ενημερώνει για τον αριθμό αποστολής που έχει οριστεί για τα έγγραφα σας.

  Μπορείτε να παρακολουθήσετε την κατάσταση της αποστολής σας αν συνδεθείτε σε αυτή την ιστοσελίδα και κάνετε κλικ στο σύνδεσμο για τον Αριθμό Αποστολής Ταχυμεταφοράς, που θα σας ανακατευθύνει στην ιστοσελίδα της ταχυμεταφορικής εταιρείας για να δείτε τα πιο πρόσφατα στοιχεία εντοπισμού.

 5. Μπορώ να αλλάξω την τοποθεσία παραλαβής; Μπορώ να την αλλάξω σε παράδοση κατ' οίκον;
 6. Ναι, το περιθώριο για την αλλαγή της τοποθεσίας στην οποία θα παραδοθούν τα έγγραφα της βίζα σας είναι 24 ώρες πριν το ραντεβού σας. Μετά από τον ενδεδειγμένο χρόνο, η επιλογή για αλλαγή της τοποθεσίας της ταχυαποστολής θα απενεργοποιηθεί από τον λογαριασμό σας και δεν θα επιτρέπονται περαιτέρω αλλαγές στην ταχυαποστολή.

 7. Έχουν περάσει πάνω από 2 εβδομάδες από τη συνέντευξή μου στο Προξενικό Τμήμα. Πότε να αναμένω να λάβω τα έγγραφά μου;
 8. Ο χρόνος επεξεργασίας της αίτησης για βίζα έγκειται στην ευχέρεια του Προξενικού Τμήματος. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://ceac.state.gov/CEAC για να ελέγξετε την κατάσταση της αίτησής σας. Εάν έχουν παρέλθει περισσότερες από 5 εργάσιμες ημέρες από την έκδοση της βίζας σας και δεν έχετε ακόμα λάβει τον αριθμό αποστολής ταχυμεταφοράς, ακολουθήστε τις οδηγίες στη σελίδα Επικοινωνήστε Μαζί μας.

 9. Μπορώ να επισπεύσω την επιστροφή των εγγράφων μου με την ταχυμεταφορική υπηρεσία;
 10. Όχι. Εφόσον το Προξενικό Τμήμα προωθήσει το(τα) έγγραφο(α) στον ταχυμεταφορέα, η αποστολή μπορεί να χρειαστεί 1-3 εργάσιμες ημέρες για να παραδοθεί.

 11. Μπορώ να υποβάλω τα έγγραφα της αίτησής μου για βίζα στο Προξενικό Τμήμα μέσω ταχυδρομείου;
 12. Μπορείτε να υποβάλετε το έγγραφο αίτησης για βίζα σας μόνον στο προξενικό τμήμα, εάν λάβετε οδηγίες να το κάνετε στο τέλος της ροής προγραμματισμού του ραντεβού για τη βίζα. Για πληροφορίες σχετικά με το ποιος δικαιούται να υποβάλλει τα έγγραφα αίτησης βίζα ταχυδρομικά, δείτε στη διεύθυνση https://ais.usvisa-info.com/el-gr/niv/information/courier#courier_send.

 13. Έλαβα πληροφορίες από το προξενικό τμήμα για να υποβάλλω επιπλέον έγγραφα σε σχέση με την αίτησή μου για βίζα. Πώς να το κάνω;
 14. Μπορείτε επίσης να στείλετε επιπλέον έγγραφα στο προξενικό τμήμα, εάν λάβατε μία επιστολή ή email με συγκεκριμένες οδηγίες συμπεριλαμβανομένης της λίστας με τα απαιτούμενα έγγραφα που πρόκειται να αποσταλούν. Για να αποσταλούν τα έγγραφα στο Προξενικό τμήμα δωρεάν, ακολουθήστε τις οδηγίες που λάβατε για να εκτυπώσετε το Πιστοποιητικό εξουσιοδότησης εισερχόμενης ταχυαποστολής από αυτό τον ιστότοπο. Εάν βιώσετε ζητήματα με την εκτύπωση του Πιστοποιητικού εξουσιοδότησης εισερχόμενης ταχυαποστολής, ακολουθήστε τις οδηγίες για τα Ζητήματα παράδοσης εγγράφου στη σελίδα "Επικοινωνία" αυτού του ιστοτόπου. Για μία λίστα των τοποθεσιών εξουσιοδοτημένης παράδοσης εγγράφου, επισκεφτείτε τη διεύθυνση: https://ais.usvisa-info.com/el-gr/niv/information/courier#courier_send.

 15. Πώς να παρακολουθήσω την κατάσταση παράδοσης εγγράφου;
 16. Συνδεθείτε στο λογαριασμό σας και κάντε κλικ στον σύνδεσμο Αριθμού Ταχυαποστολής στην καρτέλα Κατάσταση. Η σελίδα θα ανοίξει στην κατάσταση παράδοσης. Εάν δεν εμφανιστεί κάποιος Αριθμός Ταχυαποστολής, το διαβατήριό σας δεν έχει υποβληθεί σε επεξεργασία από την ταχυαποστολή και εξακολουθεί να μπορεί να υποβληθεί σε επεξεργασία. Αφού παραστείτε στη συνέντευξη για το Προξενικό Τμήμα των ΗΠΑ, μπορείτε να παρακολουθήσετε την κατάσταση κατακύρωσης της αίτησής σας για τη βίζα στη διεύθυνση https://ceac.state.gov/CEAC ή, εάν γίνεται, ακολουθήστε τυχόν κατά τόπους οδηγίες που σας δίδονται κατά τη συνέντευξη. Εάν υπάρχουν περαιτέρω ζητήματα ή προβληματισμοί με την επιστροφή των εγγράφων σας ή εάν έχουν περάσει περισσότερες από 5 εργάσιμες ημέρες από τότε που εκδόθηκε η βίζα σας και εξακολουθεί να μην διατίθεται ένας Αριθμός Ταχυαποστολής, ακολουθήστε τις οδηγίες για Ζητήματα Παράδοσης Εγγράφου στη σελίδα "Επικοινωνίας" αυτού του ιστοτόπου.