Βίζες για Διπλωμάτες, Κυβερνητικούς Εκπροσώπους, Προσωπικό Πρεσβείας, Προσωπικό ΝΑΤΟ, Υπότροφους Ιδρύματος Fulbright

Διπλωμάτες, Κυβερνητικοί Εκπρόσωποι, Προσωπικό Πρεσβείας, Προσωπικό ΝΑΤΟ

Οι βίζες για Διπλωμάτες (Α), για Υπαλλήλους Διεθνών Οργανισμών (G) και αξιωματούχων του ΝΑΤΟ εκδίδονται σε διπλωμάτες και άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους για να ταξιδέψουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Γενικά, ο τύπος βίζας που απαιτείται για έναν διπλωμάτη ή άλλο κυβερνητικό αξιωματούχο εξαρτάται από τον σκοπό του ταξιδιού του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Υπάρχουν πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις που πρέπει να πληρούνται από τους αιτούντες προκειμένου να αποκτήσουν βίζα A, G, ή NATO σύμφωνα με τους αμερικανικούς νόμους περί μετανάστευσης.

Οι περισσότεροι κάτοχοι διπλωματικών διαβατηρίων και τα άτομα που καταθέτουν αίτηση για επίσημες βίζες εξαιρούνται του παραβόλου MRV. Οι αιτούντες που καταθέτουν αίτηση για αυτές τις κατηγορίες βίζας ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ διότι το παράβολο MRV είναι μη επιστρέψιμο, ακόμα και αν πληρωθεί από λάθος.

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευθείτε το διοικητικό τμήμα της κυβέρνησης ή του φορέα σας που είναι αρμόδιο για θέματα βίζας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βίζες για Διπλωμάτες και Αξιωματούχους παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/other-visa-categories/visas-diplomats.html

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βίζες NATO παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/other-visa-categories/visa-employees-nato.html

Διπλωμάτες, κυβερνητικοί εκπρόσωποι, προσωπικό Πρεσβείας, υπάλληλοι Διεθνών Οργανισμών (ΙΟ) και προσωπικό NATO πρέπει να καταθέτουν τις αιτήσεις τους απευθείας στην Πρεσβεία/Προξενείο.

Για να λάβετε συγκεκριμένες πληροφορίες για τον τρόπο έναρξης αυτής της διαδικασίας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα της Πρεσβείας δικτυακός τόπος.


Υπότροφοι του Ιδρύματος Fulbright ή Συμμετέχοντες σε Άλλα Προγράμματα των οποίων Χορηγός είναι η Αμερικανική Κυβέρνηση

Οι Υπότροφοι του Ιδρύματος Fulbright ή άλλοι Επ' Ανταλλαγή Επισκέπτες των οποίων χορηγός είναι το αμερικανικό κράτος, που αιτούνται για βίζα και τα μέλη της άμεσης οικογένειας τους δεν απαιτείται να πληρώσουν τα παράβολα επεξεργασίας της αίτησης βίζας εάν συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαιδευτικής ή πολιτιστικής ανταλλαγής που χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εξωτερικών, έναν αμερικανικό Φορέα Διεθνούς Ανάπτυξης ή την αμερικανική κυβέρνηση, και το οποίο πρόγραμμα έχει σειριακό αριθμό που αρχίζει με G-1, G-2, G-3, ή G-7 τυπωμένο στο έντυπο DS-2019, το Πιστοποιητικό Καταλληλότητας για Βίζα Επ' Ανταλλαγή Επισκέπτη (J).

Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
Πρόγραμμα Βίζας Επ' Ανταλλαγή Επισκέπτη (J) Visa
Γραφείο Προγραμμάτων Ανταλλαγής Εκπαιδευτικών και Πολιτιστικών Υποθέσεων

Είναι ευθύνη του κάθε ταξιδιώτη να καθορίσει εάν απαιτείται να πληρώσει το παράβολο της βίζας.

Εάν ο ταξιδιώτης πρέπει να καταθέσει αίτηση για βίζα που απαιτεί την πληρωμή παραβόλου βίζας, ο ταξιδιώτης πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτή την υπηρεσία για να προγραμματίσει ένα ραντεβού για αίτηση για βίζα. Επιλέξτε την επιλογή "Συμπλήρωσα το έντυπο της αίτησης (DS-160) για Μη-Μεταναστευτική Βίζα των ΗΠΑ και θέλω να καταθέσω αίτηση για βίζα." από τη σελίδα για τις Μη-Μεταναστευτικές Βίζες (NIV).

Εάν ο ταξιδιώτης πληροί τις προϋποθέσεις για να ταξιδέψει χωρίς να πληρώσει το παράβολο MRV, πρέπει να επικοινωνήσει με το Προξενικό Τμήμα στο οποίο επιθυμεί να καταθέσει την αίτηση, στα στοιχεία επικοινωνίας:

athensconsul@state.gov