Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

Γενικές Πληροφορίες

Κατά την προετοιμασία για τη συνέντευξη στο Προξενικό Τμήμα, οι αιτούντες πρέπει να συγκεντρώσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά που σχετίζονται με τον σκοπό του ταξιδιού τους. Παρακάτω θα βρείτε την προτεινόμενη λίστα εγγράφων για όλες τις κατηγορίες βίζας. Θα πρέπει να αποδείξετε ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία να λάβετε την κατηγορία της βίζας για την οποία έχετε καταθέσει αίτηση. Δεν υπάρχει εγγύηση ότι μια βίζα θα εκδοθεί. Μην πραγματοποιείτε τελεσίδικα πλάνα για το ταξίδι σας ή μην αγοράσετε εισιτήρια έως ότου εκδοθεί η βίζα.

Σημείωση: Ενδέχεται να χρειαστούν πρόσθετα δικαιολογητικά. Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες για το πώς να καταθέσετε αίτηση για βίζα στην ιστοσελίδα της Πρεσβείας ή του Προξενείου όπου υποβάλλετε την αίτησή σας. Πρόσθετα έγγραφα ενδέχεται να ζητηθούν για να αποδειχθεί η κάλυψη των προϋποθέσεων για έκδοση βίζας.

 1. Για τις αιτήσεις Βίζας που απαιτούν συνέντευξη αυτοπροσώπως στο Προξενικό Τμήμα, οι αιτούντες πρέπει να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μαζί τους στη συνέντευξη.
 2. Για τους αιτούντες Βίζα που δεν απαιτείται να προσέλθουν αυτοπροσώπως για συνέντευξη στο Προξενικό Τμήμα, οι αιτούντες πρέπει να συμπεριλάβουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προς εξέταση από το Προξενικό Τμήμα στο πακέτο της αίτησης που θα καταθέσει ο αιτών.

Γενικά Απαιτούμενα Έγγραφα - Για Όλους τους Τύπους Βίζας

Τα ακόλουθα έγγραφα απαιτούνται για όλους τους τύπους βίζας:

 1. Υπάρχον ισχύον διαβατήριο για ταξίδι στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το διαβατήριο πρέπει να έχει ισχύ για τουλάχιστον έξι μήνες πέραν της περιόδου παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες (εκτός αν υπάρχουν ειδικές συμφωνίες με κάποια χώρα)
 2. Διαβατήριο που περιέχει την πιο πρόσφατη εκδοθείσα βίζα για τις ΗΠΑ (εάν υπάρχει).
 3. Αίτηση για Μη-Μεταναστευτική Βίζα, σελίδα επιβεβαίωσης του Εντύπου DS-160.
 4. Σελίδα επιβεβαίωσης και Οδηγιών, εκτυπωμένη από αυτή την ιστοσελίδα
 5. Μία έγχρωμη φωτογραφία διαστάσεων 5 x 5 cm (2 x 2 ίντσες) ληφθεία εντός των τελευταίων 6 μηνών. Περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με τις οδηγίες του Υπουργείου Εξωτερικών για τις φωτογραφίες μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/photos.html.
 6. Συνοδευόμενα μέλη της οικογένειας, εκτός και εισέρχονται στις Ηνωμένες Πολιτείες για κάποιο άλλο σκοπό, θα πρέπει να παρουσιάζουν πιστοποιητικό γάμου (σύζυγος) ή/και πιστοποιητικό γέννησης (για ανύπανδρα τέκνα κάτω των 21 ετών), κατά περίπτωση.

Εάν παρίστασθε σε ένα ραντεβού κατ' ιδίαν, πρέπει να φέρετε τα πρωτότυπα έγγραφα. Εάν είστε επιλέξιμος/-η να στείλετε τα έγγραφά σας μέσω ταχυαποστολής, πρέπει να αποστείλετε το τρέχον έγκυρο διαβατήριό σας και το προηγούμενο διαβατήριο που περιέχει την πλέον πρόσφατα εκδοθείσα βίζα ΗΠΑ (εάν ισχύει), καθώς και τη σελίδα επιβεβαίωσης DS-160 και αντίτυπα οποιωνδήποτε άλλων υποστηρικτικών εγγράφων. Δείτε την παρακάτω ενότητα για μια λίστα των υποστηρικτικών εγγράφων που απαιτούνται για κάθε τύπο βίζας.


Πρόσθετα Απαιτούμενα Έγγραφα - Ανάλογα με τον Τύπο βίζας

(B) ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

 • Να είστε έτοιμοι να παρουσιάσετε τα ακόλουθα έγγραφα, εάν ταξιδεύετε για ιατρική θεραπεία:
  • Ιατρική διάγνωση από ιατρό της χώρα σας, που εξηγεί τη φύση της πάθησης και το λόγο που απαιτείται θεραπεία στις Ηνωμένες Πολιτείες.
  • Επιστολή από γιατρό ή ιατρικό κέντρο στις Ηνωμένες Πολιτείες που να δηλώνει την προθυμία του να προσφέρει θεραπεία για τη διαγνωσθείσα πάθηση και λεπτομέρειες της προβλεπόμενης διάρκειας και του κόστους θεραπείας (συμπεριλαμβανομένων των αμοιβών των γιατρών, αμοιβές νοσηλείας και όλες τις ιατρικές σχετικές δαπάνες).
  • Απόδειξη ότι τα έξοδα μετακίνησης, τα ιατρικά έξοδα και οι δαπάνες διαβίωσης του ασθενή στις Ηνωμένες Πολιτείες θα πληρωθούν. Αυτή η απόδειξη μπορεί να είναι είτε σε μορφή τραπεζικής ή άλλης δήλωσης εισοδήματος/αποταμιεύσεων ή ακριβή αντίγραφα φορολογικών δηλώσεων εισοδήματος (είτε του ασθενή είτε του ατόμου ή οργανισμού που πληρώνει τη θεραπεία).
 • Μπορείτε να κάνετε αίτηση για βίζα επισκέπτη B-1 για να εργαστείτε προσωρινά στις ΗΠΑ ως ατομικός ή εγχώριος υπάλληλος σε περιορισμένες περιπτώσεις. Εσείς και ο εργαζόμενός σας θα χρειαστεί να αποδείξετε την σχέση εργασίας ανταποκρίνεται στους μισθούς και τις συνθήκες εργασίας των ΗΠΑ. Για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με το πως να κάνετε αίτηση, επισκεφτείτε τον τοπικό ιστότοπο της Πρεσβείας ΗΠΑ και https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visitor.html.

Όταν παρίστασθε σε μία κατ' ιδίαν συνέντευξη στο προξενείο, μπορεί να ζητηθούν επιπλέον έγγραφα για να διαπιστωθεί εάν δικαιούστε τη βίζα. Εάν δικαιούστε να ΜΗΝ παραβρεθείτε σε μία κατ' ιδίαν συνέντευξη στο προξενείο, υποβάλετε μόνον τη λίστα με τα απαιτούμενα έγγραφα που αναγράφονται συγκεκριμένα στη σελίδα οδηγιών.

Για παράδειγμα, στα επιπλέον απαιτούμενα έγγραφα για μία κατ' ιδίαν συνέντευξη μπορεί να περιλαμβάνονται αποδεικτικά για:

 • Τον σκοπό του ταξιδιού σας
 • Την πρόθεσή σας να αποχωρήσετε από τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το ταξίδι σας, ή/και
 • Την ικανότητά σας να καταβάλλετε το κόστος του ταξιδιού σας.
 • Αποδείξεις για την απασχόλησή σας ή/και τους οικογενειακούς δεσμούς σας μπορεί να επαρκούν για να δείξετε τον σκοπό του ταξιδιού σας και την πρόθεσή σας να επιστρέψετε στην πατρίδα σας.
 • Εάν δεν μπορείτε να καλύψετε ολόκληρο το κόστος του ταξιδιού σας, μπορεί να παρουσιάσετε αποδείξεις ότι ένα άλλο άτομο θα καλύψει όλο το κόστος για το ταξίδι σας.

(C) ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ στις ΗΝΩΜΕΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ

 • Αποδείξεις ότι θα ταξιδέψετε μέσω Ηνωμένων Πολιτειών όταν ταξιδεύετε προς άλλη χώρα και αποδείξεις της πρόθεσης αναχώρησης από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
 • Αποδείξεις επαρκών κεφαλαίων για κάλυψη όλων των εξόδων κατά τη διάρκεια παραμονής σας στις Ηνωμένες Πολιτείες.
 • Αποδείξεις για να δείξετε ότι ο αιτών έχει κατοικία στο εξωτερικό στην οποία προτίθεται να επιστρέψει στο τέλος της παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό γενικά εδραιώνεται με απόδειξη οικογενειακών, επαγγελματικών, περιουσιακών, εργασίας ή άλλων δεσμών και δεσμεύσεων σε χώρα άλλη από τις Ηνωμένες Πολιτείες που αρκούν για να ωθήσουν τον αιτούντα να επιστρέψει εκεί στο τέλος της παραμονής του/της.

(D) ΜΕΛΗ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

 • Επιστολή/ συμβόλαιο από την εργοδότρια εταιρεία που δηλώνει τη διάρκεια εργασίας και εάν είναι δυνατόν, τα σημεία εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

(Ε) ΕΜΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΑΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ

 • Αίτηση για Μη-Μεταναστευτική Βίζα για Έμπορο/ Επενδυτή Καλυπτόμενο από Συνθήκη, Έντυπο DS-156E.
 • Έγγραφα που εδραιώνουν την ταυτότητα της εθνικότητας της εταιρείας σας.
 • Επιστολή από τον εργοδότη σας με λεπτομέρειες της θέσης σας και που δηλώνει ότι διαθέτετε εξαιρετικά εξειδικευμένες δεξιότητες που είναι ουσιαστικές για την αποτελεσματική λειτουργία της εταιρείας ή ότι είστε στέλεχος ή διευθυντής.
 • Αποδείξεις σημαντικού εμπορίου μεταξύ των ΗΠΑ και της χώρας προέλευσής σας.
 • Επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/treaty-trader-investor-visa-e.html για τις πρόσθετες απαιτήσεις δικαιολογητικών.

(E3) ΑΥΣΤΡΑΛΟΙ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Το Έντυπο ETA 9035, με τη σαφή ένδειξη "E3 - Αυστραλία - προς επεξεργασία." Σημείωση: Αυτό το έντυπο είναι η ειδοποίηση εγκεκριμένης αίτησης Labor Condition Application (LCA) που αποκτά ο αμερικανός εργοδότης από το Υπουργείο Εργασίας (DOL).
 • Επιστολή προσφοράς εργασίας με προδιαγραφές μισθού από τον εργοδότη που έχει βάση στις ΗΠΑ, που θα δείχνει ότι ο αιτών θα απασχοληθεί σε εξειδικευμένη θέση εργασίας.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο του αλλοδαπού πτυχίου και αποδεικτικά στοιχεία ότι είναι ισότιμο του απαιτούμενο αμερικανικού πτυχίου ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αμερικανικού απολυτηρίου ή ανώτερου πτυχίου, όπως απαιτείται από την εξειδικευμένη θέση εργασίας.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο όποιας απαιτούμενης άδειας ή άλλης επίσημης άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος στην πολιτεία της προτιθέμενης απασχόλησης. Εάν τα έγγραφα της άδειας δεν είναι άμεσα απαραίτητα κατά την είσοδο, ο αιτών θα χρειαστεί αποδεικτικά στοιχεία ότι η απαιτούμενη άδεια θα αποκτηθεί εντός ευλόγου διαστήματος από την είσοδο.

(F) ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ή ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

 • Το Έντυπο Ι-20, Πιστοποιητικό Καταλληλότητας για Μη Μεταναστευτική (F-1 ή Μ-1) Φοιτητική Ιδιότητα για Σπουδαστές Γλωσσών και Επαγγελματικών Σπουδών, Μη Ακαδημαϊκών Σχολών. Ο αιτών πρέπει να καταθέσει ένα Έντυπο που δημιουργείται από το SEVIS, που θα έχει παρασχεθεί στον αιτούντα από τη σχετική σχολή. Ο αιτών και ο αρμόδιος της σχολής πρέπει να υπογράφουν το εντύπου Ι-20.
 • Η απόδειξη παραβόλου στο Σύστημα Πληροφοριών Βίζας Φοιτητών και Ανταλλαγής (SEVIS) I-901. Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το ποιος απαιτείται να καταβάλλει αυτό το παράβολο, δείτε το SEVP στον ιστό στη διεύθυνση: http://www.fmjfee.com.

Όταν παρίστασθε σε μία κατ' ιδίαν συνέντευξη στο προξενείο, μπορεί να ζητηθούν επιπλέον έγγραφα για να διαπιστωθεί εάν δικαιούστε τη βίζα. Εάν δικαιούστε να ΜΗΝ παραβρεθείτε σε μία κατ' ιδίαν συνέντευξη στο προξενείο, υποβάλετε μόνον τη λίστα με τα απαιτούμενα έγγραφα που αναγράφονται συγκεκριμένα στη σελίδα οδηγιών.

Για παράδειγμα, στα επιπλέον απαιτούμενα έγγραφα για μία κατ' ιδίαν συνέντευξη μπορεί να περιλαμβάνονται αποδεικτικά για:

 • Τον σκοπό του ταξιδιού σας
 • Την πρόθεσή σας να αποχωρήσετε από τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το ταξίδι σας, ή/και
 • Την ικανότητά σας να καταβάλλετε το κόστος του ταξιδιού σας.
 • Αποδείξεις για την απασχόλησή σας ή/και τους οικογενειακούς δεσμούς σας μπορεί να επαρκούν για να δείξετε τον σκοπό του ταξιδιού σας και την πρόθεσή σας να επιστρέψετε στην πατρίδα σας.
 • Εάν δεν μπορείτε να καλύψετε ολόκληρο το κόστος του ταξιδιού σας, μπορεί να παρουσιάσετε αποδείξεις ότι ένα άλλο άτομο θα καλύψει όλο το κόστος για το ταξίδι σας.

(H) ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

 • Αριθμός απόδειξης για την αίτηση που έχετε εγκρίνει όπως εμφανίζεται σε ένα Έντυπο Μη Μετανάστη Εργαζόμενου I-129 ή Ειδοποίηση Για Έντυπο Δράσης I-797 από USCIS (δεν ισχύει για αιτούντες βίζα H1B1).
 • Προσφορά εργασίας από έναν εργοδότη στις Ηνωμένες Πολιτείες και μία Πιστοποιημένη αίτηση εγκριθείσα από το Υπουργείο Εργασίας (ισχύει μόνον για αιτούντες βίζα Η1Β1).

(I) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΜΕ και ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

 • Αποδεικτικό απασχόλησης
 • Αντίγραφο της επίσημης δημοσιογραφικής ταυτότητας, εάν υπάρχει

(J) ΕΠ'ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ

 • Πιστοποιητικό Καταλληλότητας για Κατάσταση Επ' Ανταλλαγή Επισκέπτη, Έντυπο DS-2019 - Ένα Έντυπο DS-2019, μέσω του συστήματος SEVIS παρέχεται από τον χορηγό του προγράμματος όταν ο χορηγός καταχωρήσει τα στοιχεία του επ' ανταλλαγή επισκέπτη στο σύστημα SEVIS. Όλοι οι επ' ανταλλαγή επισκέπτες, συμπεριλαμβανομένων συζύγων και ανήλικων τέκνων πρέπει να καταχωρούνται στο Πληροφοριακό Σύστημα Φοιτητών και Επ'Ανταλλαγή Επισκεπτών (SEVIS). Κάθε άτομο λαμβάνει ένα χωριστό Έντυπο DS-2019.
 • Πρόγραμμα Εκπαίδευσης/Πρακτικής Άσκησης, Έντυπο DS-7002 - Πρόσθετα στο Έντυπο DS 2019, οι συμμετέχοντες στην κατηγορία J-1 Εκπαιδευόμενων και Ασκόντων Πρακτική, χρειάζονται το Έντυπο DS 7002 (σύμφωνα με το Πλαίσιο 7 του Εντύπου DS-2019). Μάθετε περισσότερα σχετικά με τα προγράμματα Εκπαιδευόμενων και Πρακτικής άσκησης στη διεύθυνση https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/study.html.
 • Η απόδειξη παραβόλου στο Σύστημα Πληροφοριών Βίζας Φοιτητών και Ανταλλαγής (SEVIS) I-901. Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το ποιος απαιτείται να καταβάλλει αυτό το παράβολο, δείτε το SEVP στον ιστό στη διεύθυνση: http://www.fmjfee.com.

Όταν παρίστασθε σε μία κατ' ιδίαν συνέντευξη στο προξενείο, μπορεί να ζητηθούν επιπλέον έγγραφα για να διαπιστωθεί εάν δικαιούστε τη βίζα. Εάν δικαιούστε να ΜΗΝ παραβρεθείτε σε μία κατ' ιδίαν συνέντευξη στο προξενείο, υποβάλετε μόνον τη λίστα με τα απαιτούμενα έγγραφα που αναγράφονται συγκεκριμένα στη σελίδα οδηγιών.

Για παράδειγμα, στα επιπλέον απαιτούμενα έγγραφα για μία κατ' ιδίαν συνέντευξη μπορεί να περιλαμβάνονται αποδεικτικά για:

 • Τον σκοπό του ταξιδιού σας
 • Την πρόθεσή σας να αποχωρήσετε από τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το ταξίδι σας, ή/και
 • Την ικανότητά σας να καταβάλλετε το κόστος του ταξιδιού σας.
 • Αποδείξεις για την απασχόλησή σας ή/και τους οικογενειακούς δεσμούς σας μπορεί να επαρκούν για να δείξετε τον σκοπό του ταξιδιού σας και την πρόθεσή σας να επιστρέψετε στην πατρίδα σας.
 • Εάν δεν μπορείτε να καλύψετε ολόκληρο το κόστος του ταξιδιού σας, μπορεί να παρουσιάσετε αποδείξεις ότι ένα άλλο άτομο θα καλύψει όλο το κόστος για το ταξίδι σας.

(K) ΑΡΡΑΒΩΝΙΑΣΤΙΚΟΣ-ΙΑ Ή ΣΥΖΥΓΟΣ ΥΠΗΚΟΟΥ ΤΩΝ ΗΠΑ

(L) ΜΕΤΑΤΙΘΕΜΕΝΟΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΙΔΙΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

 • Αριθμό Απόδειξης για την εγκεκριμένη σας αίτηση, όπως αναγράφεται στην Αίτησή σας για Μη-Μεταναστευτική βίζα Εργαζόμενου, το Έντυπο Ι-129, ή Πρόσκληση Εργασίας (Notice of Action), το Έντυπο I-797, από το USCIS.
 • Εάν εμπίπτετε στην κατηγορία των αιτήσεων L, θα πρέπει στη συνέντευξή σας να προσκομίσετε δύο αντίτυπα του εντύπου I-129S, την αίτηση Μη Μεταναστευτικής Βίζας βάσει της αίτησης L.
 • Ο κύριος αιτών μιας ανοικτής πρόσκλησης L πρέπει να πληρώσει το ποσό των $500 USD ως παράβολο πρόληψης και ανίχνευσης απάτης, κατά τη στιγμή της συνέντευξης. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/fees/fees-visa-services.html.
 • Επιπλέον, ορισμένοι αιτούντες με ανοικτές προκλήσεις εργασίας τύπου L ενδέχεται να πρέπει να πληρώσουν πρόσθετα παράβολα. Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.uscis.gov/forms/h-and-l-filing-fees-form-i-129-petition-nonimmigrant-worker.

(M) ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ/ ΜΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ

 • Το Έντυπο Ι-20 - Η σχολή θα στείλει το Έντυπο Ι-10 που δημιουργείται από το SEVIS, όταν τα στοιχεία του φοιτητή εισαχθούν στη βάση δεδομένων του SEVIS. Ο αιτών και ο αρμόδιος της σχολής πρέπει να υπογράφουν το εντύπου Ι-20. Όλοι οι φοιτητές, οι σύζυγοι και τα ανήλικα τέκνα τους, εάν προτίθενται να διαμείνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες με τον φοιτητή, πρέπει να καταχωρηθούν στο Σύστημα Φοιτητών και Επ' Ανταλλαγής Επισκεπτών (SEVIS). Κάθε άτομο λαμβάνει ένα μεμονωμένο Έντυπο Ι-10.
 • Η απόδειξη παραβόλου στο Σύστημα Πληροφοριών Βίζας Φοιτητών και Ανταλλαγής (SEVIS) I-901. Για επιπλέον πληροφορίες σχετικά με το ποιος απαιτείται να καταβάλλει αυτό το παράβολο, δείτε το SEVP στον ιστό στη διεύθυνση: http://www.fmjfee.com.

Όταν παρίστασθε σε μία κατ' ιδίαν συνέντευξη στο προξενείο, μπορεί να ζητηθούν επιπλέον έγγραφα για να διαπιστωθεί εάν δικαιούστε τη βίζα. Εάν δικαιούστε να ΜΗΝ παραβρεθείτε σε μία κατ' ιδίαν συνέντευξη στο προξενείο, υποβάλετε μόνον τη λίστα με τα απαιτούμενα έγγραφα που αναγράφονται συγκεκριμένα στη σελίδα οδηγιών.

Για παράδειγμα, στα επιπλέον απαιτούμενα έγγραφα για μία κατ' ιδίαν συνέντευξη μπορεί να περιλαμβάνονται αποδεικτικά για:

 • Τον σκοπό του ταξιδιού σας
 • Την πρόθεσή σας να αποχωρήσετε από τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το ταξίδι σας, ή/και
 • Την ικανότητά σας να καταβάλλετε το κόστος του ταξιδιού σας.
 • Αποδείξεις για την απασχόλησή σας ή/και τους οικογενειακούς δεσμούς σας μπορεί να επαρκούν για να δείξετε τον σκοπό του ταξιδιού σας και την πρόθεσή σας να επιστρέψετε στην πατρίδα σας.
 • Εάν δεν μπορείτε να καλύψετε ολόκληρο το κόστος του ταξιδιού σας, μπορεί να παρουσιάσετε αποδείξεις ότι ένα άλλο άτομο θα καλύψει όλο το κόστος για το ταξίδι σας.

(O)ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΜΕ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ

 • Αριθμό Απόδειξης για την εγκεκριμένη σας αίτηση, όπως αναγράφεται στην Αίτησή σας για Μη-Μεταναστευτική βίζα Εργαζόμενου, το Έντυπο Ι-129, ή Πρόσκληση Εργασίας (Notice of Action), το Έντυπο I-797, από το USCIS.

(P) ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΑΛΛΟΔΑΠΟΣ

 • Αριθμό Απόδειξης για την εγκεκριμένη σας αίτηση, όπως αναγράφεται στην Αίτησή σας για Μη-Μεταναστευτική βίζα Εργαζόμενου, το Έντυπο Ι-129, ή Πρόσκληση Εργασίας (Notice of Action), το Έντυπο I-797, από το USCIS.

(Q) ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ

 • Αριθμό Απόδειξης για την εγκεκριμένη σας αίτηση, όπως αναγράφεται στην Αίτησή σας για Μη-Μεταναστευτική βίζα Εργαζόμενου, το Έντυπο Ι-129, ή Πρόσκληση Εργασίας (Notice of Action), το Έντυπο I-797, από το USCIS.

Όταν παρίστασθε σε μία κατ' ιδίαν συνέντευξη στο προξενείο, μπορεί να ζητηθούν επιπλέον έγγραφα για να διαπιστωθεί εάν δικαιούστε τη βίζα. Εάν δικαιούστε να ΜΗΝ παραβρεθείτε σε μία κατ' ιδίαν συνέντευξη στο προξενείο, υποβάλετε μόνον τη λίστα με τα απαιτούμενα έγγραφα που αναγράφονται συγκεκριμένα στη σελίδα οδηγιών.

Για παράδειγμα, στα επιπλέον απαιτούμενα έγγραφα για μία κατ' ιδίαν συνέντευξη μπορεί να περιλαμβάνονται αποδεικτικά για:

 • Τον σκοπό του ταξιδιού σας
 • Την πρόθεσή σας να αποχωρήσετε από τις Ηνωμένες Πολιτείες μετά το ταξίδι σας, ή/και
 • Την ικανότητά σας να καταβάλλετε το κόστος του ταξιδιού σας.
 • Αποδείξεις για την απασχόλησή σας ή/και τους οικογενειακούς δεσμούς σας μπορεί να επαρκούν για να δείξετε τον σκοπό του ταξιδιού σας και την πρόθεσή σας να επιστρέψετε στην πατρίδα σας.
 • Εάν δεν μπορείτε να καλύψετε ολόκληρο το κόστος του ταξιδιού σας, μπορεί να παρουσιάσετε αποδείξεις ότι ένα άλλο άτομο θα καλύψει όλο το κόστος για το ταξίδι σας.

(R) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗ ΘΡΗΣΚΕΙΑ

 • Αριθμό Απόδειξης για την εγκεκριμένη σας αίτηση, όπως αναγράφεται στην Αίτησή σας για Μη-Μεταναστευτική βίζα Εργαζόμενου, το Έντυπο Ι-129, ή Πρόσκληση Εργασίας (Notice of Action), το Έντυπο I-797, από το USCIS.
 • Επισκεφθείτε τη σελίδα https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/other-visa-categories/temporary-religious-worker.html για περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με τις βίζες Προσωρινού Εργαζόμενου σε Επάγγελμα σχετιζόμενο με τη Θρησκεία

(T) ΘΥΜΑ ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑΣ

 • Έντυπο I-797, Πρόσκληση εργασίας (Notice of Action), από το USCIS που αναφέρει την έγκριση του Εντύπου I-914, Παράρτημα A

(TD/TN) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ NAFTA

 • Αποδεικτικό εργασίας

(T) ΘΥΜΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • Έντυπο I-797, Πρόσκληση εργασίας (Notice of Action), από το USCIS που αναφέρει την έγκριση της Μη-Μεταναστευτικής Αίτησης U