Ομαδική επεξεργασία Εταιρείες, Ταξιδιωτικά Γραφεία και Άλλοι Οργανισμοί

Ανασκόπηση

Δεν υπάρχουν ειδικές ενέργειες ή διαδικασίες για τον προγραμματισμό ομαδικών ραντεβού στην Ελλάδα. Μια ομάδα 10 ή λιγότερων αιτούντων που ταξιδεύουν μαζί στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να δημιουργήσουν ένα λογαριασμό και να προβούν στον προγραμματισμό μέσω της συνήθους διαδικασίας για μη-μεταναστευτικές βίζες. Ο μέγιστος αριθμός των αιτούντων που μπορούν να προγραμματίσουν ταυτόχρονα το ραντεβού τους είναι τα 10 άτομα. Εάν ο αριθμός των αιτούντων στην ομάδα υπερβαίνει τα 10 άτομα, μπορείτε να δημιουργήσετε περισσότερες ομάδες των 10 ή λιγότερων ατόμων χρησιμοποιώντας τον ίδιο λογαριασμό χρήστη. Όμως, ανάλογα με την διαθεσιμότητα των ραντεβού, δεν μπορούμε να σας εγγυηθούμε ότι περισσότερες από μία ομάδα θα λάβουν ραντεβού μαζί για την ίδια ημερομηνία και ώρα.