Μη Μεταναστευτικές Κατηγορίες Βίζα για τις ΗΠΑ

Γενικές Πληροφορίες

Οι μη μεταναστευτικές βίζες είναι για άτομα που επιθυμούν να μεταβούν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε προσωρινή βάση για τουρισμό, επαγγελματικούς λόγους, προσωρινή εργασία, σπουδές, ή ιατρική θεραπεία. Για πλήρεις πληροφορίες σχετικά με το ταξίδι στις ΗΠΑ και τις βίζες παρακαλούμε επισκεφθείτε τη σελίδα https://travel.state.gov.

Παρακαλούμε να κάνετε έγκαιρο προγραμματισμό. Συνιστούμε ιδιαίτερα να μην αγοράζονται αεροπορικά εισιτήρια προτού ο ταξιδιώτης λάβει μια ισχύουσα βίζα. Το εισιτήριο δεν απαιτείται κατά τη στιγμή της συνέντευξης για την αίτηση της βίζας.

Όλοι οι ταξιδιώτες πρέπει να γνωρίζουν ότι μία βίζα δεν αποτελεί εγγύηση εισόδου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας (DHS) μπορεί να απορρίψει την είσοδο και επίσης να περιορίσει τον εγκεκριμένο χρόνο παραμονής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με την είσοδο στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/all-visa-categories.html.


Κατηγορίες βίζας Επισκεπτών

(B) ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΟΙ, ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΙΑΤΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Η Βίζα Επισκέπτη είναι μία μη μεταναστευτική βίζα για άτομα που επιθυμούν να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες προσωρινά για επαγγελματικούς λόγους (Β1), συμπεριλαμβανόμενης της συμμετοχής σε επαγγελματικές συναντήσεις ή συνέδρια, ή για αναψυχή, συμπεριλαμβανομένων των διακοπών ή της επίσκεψης σε συγγενείς ή την ιατρική θεραπεία (Β2), ή για συνδυασμό και των δύο λόγων (Β1/Β2) για διάστημα παραμονής έως έξι μήνες.

(C) ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟ ΣΤΑΘΜΟ στις ΗΠΑ

Άτομα που ταξιδεύουν μεταξύ δύο ξένων χωρών και πρέπει να κάνουν στάση στις Ηνωμένες Πολιτείες ως μέρος του ταξιδιού τους.

 • Μέλος πληρώματος που ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες ως επιβάτης για να επιβιβαστεί σε πλοίο ή αεροσκάφος χρειάζεται μία βίζα ενδιάμεσου σταθμού. Παρακαλούμε δείτε τις πληροφορίες σχετικά με τις Βίζες Πληρώματος.
 • Ένας ταξιδιώτης που επιβιβάζεται σε αλλοδαπό λιμάνι σε κρουαζιερόπλοιο ή άλλο πλοίο που θα προχωρήσει σε αλλοδαπό προορισμό άλλον από τις Ηνωμένες Πολιτείες, και κατά τη διάρκεια του ταξιδιού το πλοίο θα ελλιμενιστεί στις Ηνωμένες Πολιτείες, χρειάζεται βίζα ενδιάμεσου σταθμού ή άλλη μη μεταναστευτική βίζα.

Κατηγορίες Βίζας Σπουδών

(F/M) ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ Ή ΕΚΜΑΘΗΣΗΣ ΓΛΩΣΣΩΝ/ ΦΟΙΤΗΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ Ή ΜΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ

Γενικά, όποιος αιτών βίζας έρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες για να παρακολουθήσει ένα εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών πρέπει να διαθέτει Φοιτητική Βίζα.

Μετά την αποδοχή του φοιτητή σε σχολή των ΗΠΑ που σκοπεύει να παρακολουθήσει, ο φοιτητής θα εγγραφεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Φοιτητών και Επ' Ανταλλαγή Επισκεπτών (SEVIS). Οδηγίες για τη συμπλήρωση του Ι-902 SEVIS και των σχετικών υπογραφών μέσω του συστήματος SEVIS θα σας παρασχεθούν από την αμερικανική σχολή. Η σχολή θα εισάγει το όνομα του κυρίως αιτούντος στο σύστημα SEVIS καθώς και τα ονόματα όποιων μελών της οικογένειας σκοπεύουν να ταξιδέψουν με τον κυρίως αιτούντα προκειμένου να δημιουργηθεί το απαραίτητο έντυπο (ή έντυπα) Ι-20. Κάθε μέλος της οικογένειας πρέπει να λάβει το δικό του Ι-20. Εάν τα μέλη της οικογένειας δεν καταθέτουν αίτηση μαζί με τον κυρίως αιτούντα, θα χρειαστεί αντίγραφο του πρωτότυπου Ι-10 που εκδόθηκε από τη σχολή του κυρίως κατόχου βίζας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος Φοιτητών και Επ' Ανταλλαγή Επισκεπτών (SEVP) της Αρχής Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) των ΗΠΑ.

Οι φοιτητές που συνεχίζουν τις σπουδές τους μπορούν να καταθέσουν αίτηση για νέα βίζα οποιαδήποτε στιγμή, εφόσον έχουν ισχύουσα φοιτητική ιδιότητα και η κάρτα τους στο SEVIS (http://www.ice.gov/sevis) είναι ενήμερα. Οι φοιτητές που συνεχίζουν τις σπουδές τους μπορούν να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες οποιαδήποτε στιγμή προτού ξεκινήσουν τα μαθήματά τους.

(J) ΕΠ' ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ

Οι βίζες για Επ'ανταλλαγή επισκέπτη (J-1) είναι μη μεταναστευτικές βίζες για άτομα που έχουν εγκριθεί να συμμετάσχουν σε προγράμματα ανταλλαγής επισκεπτών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος Βίζας J-1 Επ' Ανταλλαγής Επισκεπτών του Υπουργείου Εξωτερικών στη διεύθυνση http://j1visa.state.gov/programs για να μάθετε σχετικά με τις απαιτήσεις του προγράμματος και να βρείτε και άλλες πληροφορίες.

Μετά την αποδοχή στο Πρόγραμμα Επ' Ανταλλαγής Επισκεπτών των ΗΠΑ, ο ταξιδιώτης θα εγγραφεί στο Πληροφοριακό Σύστημα Φοιτητών και Επ' Ανταλλαγής Επισκεπτών (SEVIS). Οι περισσότεροι J-1 Επ' Ανταλλαγή Επισκέπτες πρέπει να καταβάλουν το παράβολο SEVIS I-901. (Αν ο Πρόγραμμα J-1 Επ' Ανταλλαγή Επισκεπτών επιτρέπει να συνοδεύσουν ο/η σύζυγος ή/και τα παιδιά τον επ' ανταλλαγή επισκέπτη, τα μέλη της οικογένειας δεν χρειάζεται να πληρώσουν αυτό το παράβολο.) Ο χορηγός του προγράμματος θα παράσχει στον επ' ανταλλαγή επισκέπτη ένα Έντυπο DS-2019 για να το προσκομίσει στη συνέντευξη. Αν το πρόγραμμά σας επιτρέπει τη συμμετοχή του/της συζύγου και των παιδιών, κάθε μέλος της οικογένειας θα λάβει το δικό του Έντυπο DS-2019 προκειμένου να καταθέσει αίτηση για βίζα J-2. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το SEVIS και το παράβολο SEVIS I-901 επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Προγράμματος Φοιτητών και Επ' Ανταλλαγή Επισκεπτών (SEVP) της Αρχής Μετανάστευσης και Τελωνείων (ICE) των ΗΠΑ.


Κατηγορίες Βίζας Εργασίας

(D) ΜΕΛΟΣ ΠΛΗΡΩΜΑΤΟΣ

Οι βίζες για Μέλη Πληρώματος (D) είναι μη μεταναστευτικές βίζες για άτομα που εργάζονται σε πλοία (όπως κρουαζιερόπλοια ή αλιευτικά) ή σε διεθνείς αερογραμμές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η απασχόλησή τους είναι απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία και εξυπηρέτηση.

Ταξιδιωτικοί σκοποί που απαιτούν Βίζα Πληρώματος (D) περιλαμβάνουν για παράδειγμα:

 • πιλότος ή αεροσυνοδός σε εμπορικό αεροσκάφος
 • καπετάνιος, μηχανικός ή ναυτεργάτης σε πλοίο
 • ναυαγοσώστης, μάγειρας, σερβιτόρος, αισθητικός ή άλλο προσωπικό εξυπηρέτησης σε κρουαζιερόπλοιο
 • εκπαιδευόμενος σε πλοίο εκπαίδευσης

Εάν ο αιτών είναι επιβάτης που ταξιδεύει για να μεταβεί στο πλοίο στο οποίο θα εργαστεί, ο αιτών θα χρειαστεί επίσης μία Βίζα Ενδιάμεσου Σταθμού (C1) και θα πρέπει να προσκομίσει μία επιστολή από τον εργοδότη του ή τον εκπρόσωπο του εργοδότη του που θα επιβεβαιώνει ότι ο ενδιάμεσος σταθμός είναι απαραίτητος. Το Προξενικό Τμήμα βασικά θα εκδώσει μια συνδυαστική βίζα C1/D εάν το επιτρέπει η συμφωνία αμοιβαιότητας με τη χώρα υπηκοότητας του αιτούντος. Δείτε τις συμφωνίες αμοιβαιότητας των χωρών για περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/Visa-Reciprocity-and-Civil-Documents-by-Country.html

Παρακαλούμε σημειώστε: Το πλήρωμα είτε θαλάσσιων είτε αεροπορικών οχημάτων που κάνουν αίτηση και για B1/B2 και για C1/D θα πρέπει να συμπληρώσουν μία ηλεκτρονική φόρμα αίτησης για βίζα DS-160, να πληρώσουν ένα παράβολο αίτησης για βίζα (MRV) και να κλείσουν ένα ραντεβού για βίζα C1/D.

(I) ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΜΜΕ και ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ

Για να πληρούν τις προϋποθέσεις για βίζα εκπροσώπων ΜΜΕ (Ι) οι αιτούντες πρέπει να επιδείξουν ότι διαθέτουν τα προσόντα για βίζα εκπροσώπου ΜΜΕ. Οι βίζες εκπροσώπων μέσων μαζικής ενημέρωσης αφορούν τους "εκπρόσωπους ξένων ΜΜΕ", συμπεριλαμβανομένων μελών του Τύπου, του ραδιοφώνου, του κινηματογράφου ή του έντυπου κλάδου, των οποίων οι δραστηριότητες είναι σημαντικές για τη λειτουργία των ξένων ΜΜΕ, όπως ρεπόρτερ, τεχνικοί συνεργείου κινηματογράφου, εκδότες και άτομα παρόμοιων επαγγελμάτων, που ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ασχοληθούν με το επάγγελμά τους. Ο αιτών πρέπει να ασχολείται με τις δραστηριότητες που πληρούν τις προϋποθέσεις σε οργανισμό ΜΜΕ που έχει την έδρα του σε αλλοδαπή χώρα. Για να εγκριθεί μια βίζα για ΜΜΕ, η δραστηριότητα πρέπει να είναι ουσιαστική για την παροχή ενημέρωσης και γενικά να σχετίζεται με τη διαδικασία συλλογής νέων, ή την αναφορά στην επικαιρότητα. Το ρεπορτάζ για αθλητικά γεγονότα είναι συνήθως κατάλληλο για βίζα ΜΜΕ. Άλλα παραδείγματα περιλαμβάνουν, χωρίς περιορισμό, τις ακόλουθες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα ΜΜΕ:

 • Βασικοί εργαζόμενοι ξένου ενημερωτικού ΜΜΕ που ασχολούνται με την μαγνητοσκόπηση ενός γεγονότος επικαιρότητας ή εντός ντοκιμαντέρ.
 • Μέλη του ΜΜΕ που ασχολούνται με την παραγωγή ή διανομή ταινίας θα πληροί τις προϋποθέσεις για βίζα ΜΜΕ μόνο εάν το υλικό που κινηματογραφείται θα χρησιμοποιηθεί για τη διάδοση ενημέρωσης ή νέων. Επιπλέον, η κύρια πηγή και διανομή της χρηματοδότησης πρέπει να είναι εκτός Ηνωμένων Πολιτειών.
 • Δημοσιογράφοι που εργάζονται με σύμβαση: Τα άτομα που κατέχουν διαπιστεύσεις που έχουν εκδοθεί από επαγγελματικό δημοσιογραφικό οργανισμό, εάν εργάζονται με σύμβαση σε προϊόν που θα χρησιμοποιηθεί στο εξωτερικό από ενημερωτικό ή πολιτιστικό μέσο για τη διάδοση ενημέρωσης ή νέων που δεν έχει κύριο προορισμό την εμπορική ψυχαγωγία ή διαφήμιση.
 • Εργαζόμενοι ανεξάρτητων εταιρειών παραγωγής των οποίων οι εργαζόμενοι διαθέτουν διαπίστευση που έχει εκδοθεί από επαγγελματικό δημοσιογραφικό σύλλογο.
 • Ξένοι δημοσιογράφοι που εργάζονται σε υποκατάστημα ή θυγατρική στο εξωτερικό αμερικανικού δικτύου, εφημερίδας ή άλλου μέσου, εάν ο δημοσιογράφος μεταβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να ενημερώσει σχετικά με γεγονότα στις ΗΠΑ αποκλειστικό ένα αλλοδαπό κοινό.
 • Διαπιστευμένοι εκπρόσωποι γραφείων επισκεπτών, που ελέγχονται, λειτουργούν ή επιχορηγούνται εν όλω ή εν μέρει από ξένη κυβέρνηση, που ασχολείται κυρίως με την διάδοση επίκαιρων πληροφοριών επισκεπτών για την εν λόγω χώρα.

(E1/E2) ΕΜΠΟΡΟΙ/ ΕΠΕΝΔΥΤΕΣ ΠΟΥ ΚΑΛΥΠΤΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΣΥΝΘΗΚΗ

Η βίζα για Έμπορο που Καλύπτεται από Συνθήκη (E1) ή Επενδυτή που Καλύπτεται από Συνθήκη (Ε2) απευθύνεται σε υπήκοο μιας χώρας με την οποία οι Ηνωμένες Πολιτείες διατηρούν συνθήκη εμπορίου και ναυσιπλοΐας, και ο οποίος μεταβαίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να διεξάγει σημαντικές εμπορικές δραστηριότητες, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων στον τομέα των υπηρεσιών ή της τεχνολογίας, κυρίως ανάμεσα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τη χώρα με την οποία έχει συναφθεί η Συνθήκη, ή να αναπτύξει και να διευθύνει τη λειτουργία μιας επιχείρησης στην οποία ο υπήκοος έχει επενδύσει, ή βρίσκεται στη διαδικασία να επενδύσει ένα σημαντικό κεφάλαιο. Για τη λίστα των συμμετεχόντων χωρών ανατρέξτε στη σελίδα https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/fees/treaty.html.

Η μη μεταναστευτική κατηγορία Ε1 επιτρέπει στους υπηκόους μιας χώρας με την οποία έχει συναφθεί συνθήκη να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες με μοναδικό σκοπό την ενασχόληση με το διεθνές εμπόριο για λογαριασμό του ιδίου.

Η μη μεταναστευτική κατηγορία Ε2 επιτρέπει στους υπηκόους μιας χώρας με την οποία έχει συναφθεί συνθήκη να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες όταν επενδύει σημαντικό χρηματικό ποσό σε αμερικανική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε στο σύνδεσμο https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/treaty-trader-investor-visa-e.html

(E3) ΑΥΣΤΡΑΛΟΙ ΣΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Αυτή η κατηγορία βίζας ισχύει για τους Αυστραλούς υπηκόους που ταξιδεύουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για να εργαστούν προσωρινά σε εξειδικευμένη θέση εργασίας. Καθώς η Ε3 απευθύνεται ειδικά σε Αυστραλούς υπηκόους, μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/all-visa-categories.html.

ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ/ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ή ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΙ (H, L, O, P, Q, R)

Εάν ένας αιτών επιθυμεί να εργαστεί προσωρινά στις Ηνωμένες Πολιτείες ως μη μετανάστης, σύμφωνα με την αμερικανική νομοθεσία περί μετανάστευσης, ο αιτών χρειάζεται ειδική βίζα, βάσει του τύπου εργασίας που θα κάνει. Οι περισσότερες κατηγορίες προσωρινής εργασίας απαιτούν ο μελλοντικός εργοδότης ή πράκτορας του αιτούντος να υποβάλει μία αίτηση Ι-129 που πρέπει να εγκριθεί από την Υπηρεσία Υπηκοότητας και Μετανάστευσης (USCIS) προτού ο αιτών μπορέσει να καταθέσει αίτηση για βίζα. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε στο σύνδεσμο http://www.uscis.gov/portal/site/uscis.

Τα μεμονωμένα άτομα μπορούν να καταθέσουν αίτηση για βίζα προσωρινής εργασίας μόνο εφόσον οι αμερικανοί εργοδότες έχουν υποβάλει αίτηση Ι-129 και η USCIS την έχει εγκρίνει. Η USCIS κατόπιν θα εκδώσει ένα Έντυπο Ι-797 το οποίο θα αναγράφει έναν αριθμό απόδειξης επιβεβαίωσης. Αυτός ο αριθμός απόδειξης απαιτείται προκειμένου να προγραμματίσετε ένα ραντεβού μέσω αυτής της υπηρεσίας. Δεν απαιτούνται εκτυπωμένα αντίγραφα των Ι-797 ή/και Ι-129.

(H1-B) Άτομα Εξειδικευμένου Επαγγέλματος Οι αιτούντες αυτή τη βίζα χρειάζονται τη θεωρητική και πρακτική αίτηση ενός φορέα ιδιαίτερα αναγνωρισμένης γνώσης που απαιτεί την ολοκλήρωση ενός συγκεκριμένου προγράμματος ανώτερης εκπαίδευσης. Αυτή η κατηγορία περιλαμβάνει επίσης μοντέλα μόδας και άτομα που ασχολούνται με την έρευνα και ανάπτυξη ανάμεσα σε κυβερνήσεις, ή τη συμπαραγωγή έργων που διαχειρίζεται το Υπουργείο Άμυνας.

(H-1B1) Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου (FTA) Επαγγελματιών - αυτή η κατηγορία βίζας δημιουργήθηκε από την Συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ανάμεσα σε ΗΠΑ-Χιλή κι τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου ΗΠΑ-Σιγκαπούρης. Οι προσωρινοί εργάτες H-1B1 ορίζονται ως άτομα τα οποία θα εκτελούν υπηρεσίες σε ειδικές απασχολήσεις σε προσωρινή βάση.

Οι αιτούντες για βίζες H-1B1 θα πρέπει να παρουσιάσουν μία προσφορά εργασίας από έναν εργοδότη στις Ηνωμένες Πολιτείες και μία Πιστοποιημένη αίτηση εγκριθείσα από το Υπουργείο Εργασίας. Δεν απαιτείται αίτηση Εργασία Μη-μετανάστη. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη βίζα H-1B1, επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment.html.

(H2-A) Εποχικοί Αγροτικοί Εργάτες Η βίζα H2-A επιτρέπει σε αμερικανούς εργοδότες να φέρνουν αλλοδαπούς υπηκόους στις Ηνωμένες Πολιτείες για να καλύψουν θέσεις προσωρινής εργασίας στον αγροτικό τομέα για τις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμοι αμερικανοί εργάτες.

(H2-B) Προσωρινοί ή Εποχικοί Μη Αγροτικοί Εργάτες Το πρόγραμμα H2-B για μη αγροτικούς προσωρινούς εργάτες επιτρέπει σε αμερικανούς εργοδότες να φέρνουν αλλοδαπούς υπηκόους στις Ηνωμένες Πολιτείες για την πλήρωση προσωρινών θέσεων εργασίας μη αγροτικής φύσης.

(H3) Εκπαιδευόμενοι (εκτός ιατρών και ακαδημαϊκών) Αυτός ο τύπος βίζας έχει σχεδιαστεί για να επιτραπεί σε αλλοδαπούς υπηκόους να έρθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες προκειμένου να λάβουν εκπαίδευση σε διάφορους τομείς, που περιλαμβάνουν τη γεωργία, το εμπόριο, τις επικοινωνίες, τα χρηματοοικονομικά, την διακυβέρνηση, τις μεταφορές, τα επαγγέλματα, καθώς και αμιγώς βιομηχανικούς τομείς.

(L) Μετατιθέμενοι εντός της Εταιρείας Αυτή η βίζα αφορά αιτούντες οι οποίοι, τα τελευταία τρία χρόνια απασχολήθηκαν στο εξωτερικό επί ένα έτος συνεχόμενο, και οι οποίοι θα εργαστούν σε υποκατάστημα, μητρική, εξαρτώμενη, ή θυγατρική εταιρεία του ίδιου εργοδότη στις Ηνωμένες Πολιτείες σε θέση διευθυντική, στελέχους ή εξειδικευμένης γνώσης. Η Βίζα L επιτρέπει στον αμερικανό εργοδότη να μεταθέσει ένα στέλεχος ή διευθυντή από ένα από τα εξαρτώμενα αλλοδαπά γραφεία του στα γραφεία του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Η βίζα επιτρέπει επίσης σε μια αλλοδαπή εταιρεία που δεν διαθέτει ακόμα εξαρτώμενα γραφεία στις ΗΠΑ να αποστείλει ένα στέλεχος ή διευθυντή στις Ηνωμένες Πολιτείας με σκοπό να ιδρύσει τέτοια γραφεία.

Πολυεθνική εταιρεία με γραφεία στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορεί να καταθέσει αίτηση για μεμονωμένους εργαζόμενους ή να αποκτήσει μία έγκριση, η οποία ονομάζεται "ανοικτή" αίτηση L (blanket peition), σύμφωνα με την οποία πολλαπλοί διευθυντές και στελέχη μπορούν να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για περισσότερες πληροφορίες για την επιλεξιμότητα για την αίτηση blanket L, παρακαλούμε ανατρέξτε στη σελίδα http://www.uscis.gov/portal/site/uscis.

Όταν ο αιτών αποκτήσει την έγκριση blanket L, πρέπει να κατατεθούν μεμονωμένες αιτήσεις εκ μέρους κάθε αιτούντα που επιθυμεί να εισέλθει στις Ηνωμένες Πολιτείες με ιδιότητα L.

(O) Άτομα με Εξαιρετικές Ικανότητες Η βίζα Ο αφορά άτομα που διαθέτουν εξαιρετικές ικανότητες στον τομέα των επιστημών, των τεχνών, της εκπαίδευσης, των επιχειρήσεων ή του αθλητισμού, που έχουν επιδείξει πορεία εξαιρετικών επιτευγμάτων στη βιομηχανία του κινηματογράφου ή της τηλεόρασης και έχουν αναγνωριστεί στη χώρα τους ή διεθνώς για τα εν λόγω επιτεύγματα. Περιλαμβάνει άτομα που προσφέρουν απαραίτητες υπηρεσίες στα παραπάνω άτομα.

(P) Διεθνώς Αναγνωρισμένοι Αθλητές, Καλλιτέχνες και Διασκεδαστές Για μία Βίζα Ρ, ο αιτών πρέπει να έρχεται στις Ηνωμένες Πολιτείες είτε μεμονωμένα είτε ως ομάδα με σκοπό:

 • τη συμμετοχή σε συγκεκριμένο αθλητικό γεγονός ως αθλητής ή ως μέλος ψυχαγωγικής ομάδας. Απαιτείται διεθνώς αναγνωρισμένο επίπεδο συνεχούς καλής επίδοσης.
 • τη συμμετοχή με πρόγραμμα αμοιβαίας ανταλλαγής μεταξύ οργανισμού των Ηνωμένων Πολιτειών και οργανισμού άλλης χώρας.
 • τη συμμετοχή, ανάπτυξη, ερμηνεία, παρουσίαση, καθοδήγηση ή διδασκαλία για μοναδική ή παραδοσιακή εθνική, λαογραφική, πολιτιστική, μουσική, θεατρική ή καλλιτεχνική παράσταση ή παρουσίαση.

Περιλαμβάνει άτομα που προσφέρουν απαραίτητες υπηρεσίες στα παραπάνω άτομα.

(Q) Συμμετέχων σε Διεθνές Πρόγραμμα Πολιτιστικής Ανταλλαγής Αυτή η βίζα αφορά την παροχή πρακτικής εκπαίδευσης, εργασίας και διάδοσης της ιστορίας, του πολιτισμού και των παραδόσεων της οικείας χώρας του αιτούντος. Η μη μεταναστευτική βίζα Q αφορά διεθνή προγράμματα πολιτιστικής ανταλλαγής που καθορίζονται από την Υπηρεσία Υπηκοότητας και Μετανάστευσης των Ηνωμένων Πολιτειών (USCIS).

(R) Εργαζόμενοι σε Επαγγέλματα σχετιζόμενα με τη Θρησκεία Η βίζα για θρησκευτικούς εργαζόμενους (R) αφορά αιτούντες που επιθυμούν να εισέλθουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για να εργαστούν με θρησκευτική ιδιότητα σε προσωρινή βάση.

Οι θρησκευτικοί εργαζόμενοι περιλαμβάνουν άτομα που έχουν εξουσιοδοτηθεί, από αναγνωρισμένο οργανισμό απασχόλησης, για να διεξάγουν θρησκευτικές τελετουργίες και να εκτελούν άλλα καθήκοντα που συνήθως εκτελούνται από εξουσιοδοτημένα άτομα του κλήρου της εν λόγω θρησκείας, και εργαζόμενους που ασχολούνται με θρησκευτικό επάγγελμα ή λειτούργημα.

 • Ο αιτών πρέπει να είναι μέλος θρησκευτικού δόγματος που διαθέτει με καλή πίστη μη κερδοσκοπικό θρησκευτικό οργανισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες
 • Το θρησκευτικό δόγμα και οι συνεργάτες του, εάν ισχύει, είτε εξαιρούνται της φορολογίας είτε πληρούν τις προϋποθέσεις για καθεστώς απαλλαγής από φόρους
 • Ο αιτών είναι μέλος του δόγματος για τα δύο αμέσως προηγούμενα χρόνια προ της αίτησης υπαγωγής σε καθεστώς θρησκευτικού εργαζόμενου. Ο αιτών σχεδιάζει να εργαστεί ως ιερέας του εν λόγω δόγματος, ή σε θρησκευτικό λειτούργημα ή θέση για έναν καλής πίστης, μη κερδοσκοπικό θρησκευτικό οργανισμό (ή συνεργαζόμενο μέλος αυτού του οργανισμού που υπάγεται σε καθεστώς απαλλαγής από φόρους)

(TD/TN) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ NAFTA

Η Συμφωνία Ελεύθερων Συναλλαγών Βορείου Αμερικής (NAFTA) δημιουργεί ιδιαίτερες οικονομικές και εμπορικές σχέσεις για τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον Καναδά και το Μεξικό. Η μη μεταναστευτική βίζα Επαγγελματία NAFTA (TN) επιτρέπει σε υπηκόους του Καναδά και του Μεξικού, με την ιδιότητά τους ως επαγγελματίες NAFTA, να εργαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες σε προκαθορισμένη από αμερικανό ή αλλοδαπό εργοδότη επιχειρηματική δραστηριότητα. Τα άτομα που είναι μόνιμοι κάτοικοι - αλλά όχι υπήκοοι - του Καναδά και του Μεξικού δεν μπορούν να εργαστούν ως επαγγελματίες NAFTA. Τα εξαρτώμενα άτομα ενός κατόχου βίζας ΤΝ λαμβάνουν μία βίζα TD.

Επαγγελματίες από τον Καναδά ή το Μεξικό μπορούν να εργαστούν στις Ηνωμένες Πολιτείες με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Ο αιτών είναι υπήκοος Καναδά ή Μεξικό
 • Το επάγγελμα περιλαμβάνεται στη λίστα NAFTA
 • Η θέση στις Ηνωμένες Πολιτείες απαιτεί έναν επαγγελματία ΝAFTA
 • Ο Μεξικάνος ή Καναδός αιτών θα εργαστεί σε προκαθορισμένη θέση εργασίας πλήρους ή μερικής απασχόλησης.
 • Ο Καναδός ή Μεξικάνος αιτών διαθέτει τα προσόντα για το επάγγελμα

Άλλες Κατηγορίες Μη-Μεταναστευτικής Βίζας

(T) ΘΥΜΑ ΣΩΜΑΤΕΜΠΟΡΙΑΣ

Οι κάτοχοι βίζας Τ έχουν υπάρξει θύματα σοβαρής μορφής σωματεμπορίας. Η εμπορία ανθρώπων, γνωστή και ως σωματεμπορία, είναι μία μορφή σύγχρονης δουλείας στην οποία οι σωματέμποροι δελεάζουν άτομα με απατηλές υποσχέσεις απασχόλησης και μιας καλύτερης ζωής. Οι σωματέμποροι συχνά εκμεταλλεύονται φτωχά, άνεργα άτομα που δεν έχουν πρόσβαση σε κοινωνικές υπηρεσίες. Το Μη Μεταναστευτικό Καθεστώς Τ (Βίζα Τ) προστατεύει τα θύματα εμπορίας ανθρώπων και επιτρέπει στα θύματα να παραμείνουν στις Ηνωμένες Πολιτείες για να βοηθήσουν σε έρευνες ή ποινικές διώξεις σχετικά με την εμπορία ανθρώπων.

Τα θύματα εμπορίας ανθρώπων λαμβάνουν το καθεστώς Τ μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα http://www.uscis.gov/portal/site/uscis. Ο ρόλος των Πρεσβειών και Προξενείων των ΗΠΑ είναι μόνο η επεξεργασία των αιτήσεων για τα μέλη οικογένειας ατόμων που έχουν ήδη λάβει την βίζα Τ στις Ηνωμένες Πολιτείες.

(U) ΘΥΜΑ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

Η κατηγορία βίζας U διατίθεται σε αλλοδαπούς-θύματα που πληρούν τις προϋποθέσεις των καθορισμένων εγκληματικών δραστηριοτήτων και βοηθούν σε έρευνες ή διώξεις σχετικά με τις εν λόγω εγκληματικές δραστηριότητες. Τα άτομα αυτά υποβάλουν αίτηση απευθείας στην USCIS, και η μη μεταναστευτική βίζα U χορηγείται από την USCIS μέσω εγκεκριμένης αίτησης. Τόσο ο κύριος κάτοχος της βίζας U όσο και οι παρεπόμενοι αιτούντες, στους οποίους χορηγείται βίζα U, μπορούν να καταθέσουν αίτηση για βίζα U σε Προξενικά Τμήματα του εξωτερικού. Ο σκοπός της βίζας U είναι να δοθεί στα θύματα συγκεκριμένων εγκλημάτων η προσωρινή νομική κατάσταση και η δυνατότητα εργασίας στις Ηνωμένες Πολιτείες για διάστημα έως 4 χρόνια.