Kategorije neuseljeničkih viza za SAD

Informacije

Neuseljeničke vize namijenjene su osobama koje žele privremeno otputovati u Sjedinjene Države kao turisti, iz poslovnih razloga, radi privremenog rada, studiranja ili liječenja. Potpune informacije o putovanju u SAD i vizama potražite na https://travel.state.gov.

Planirajte unaprijed. Važna preporuka je da pričekate da dobijete važeću vizu prije nego što kupite avionske karte. Kartu nije potrebno pokazati na razgovoru za vizu.

Putnici trebaju biti svjesni toga da viza ne garantuje ulazak u Sjedinjene Države. Ministarstvo državne sigurnosti (DHS) može uskratiti ulazak, ali i ograničiti dopušteni period boravka u SAD-u. Dodatne informacije o ulasku u Sjedinjene Države potražite na https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/all-visa-categories.html.


Vrste viza za posjetioce

(B) POSJETILAC: POSAO, TURIZAM, LIJEČENJE

Viza za posjetioce je neuseljenička viza za osobe koje žele ući u Sjedinjene Američke Države privremeno zbog posla (B1), gdje spada i sudjelovanje na stručnim skupovima ili konferencijama te iz razonode, što obuhvata odmor ili posjetu članu porodice ili medicinske tretmane (B2) te kombinaciju i jednog i drugog (B1/B2) u trajanju do šest mjeseci.

(C) TRANZIT KROZ SJEDINJENE DRŽAVE.

Osobe koji putuju između dvije strane zemalje i presjedaju u Sjedinjenim Američkim Državama što je dio tog putovanja.

 • Članu posade koji putuje u Sjedinjene Američke Države kao putnik koji će se ukrcati na brod ili avion potrebna je tranzitna viza. Pogledajte informacije o vizi za posadu.
 • Putnicima koji kreću iz strane luke na krstarenje brodom ili drugimplovilom koje putuje na inozemno odredište, koje nije u Sjedinjenim Američkim Državama, a tokom tog putovanja uplovljava u Sjedinjene Američke Države, potrebna je tranzitna ili druga neuseljenička viza.

Kategorije studentskih viza

(F/M) STUDENTI NEAKADEMSOG ILI STRUČNOG STUDIJA

Generalno, svakom podnosiocu zahtjeva koji dolazi u SAD kako bi pohađao odobreni obrazovni studij potrebna je studentska viza.

Nakon što ga primi američka škola koju student planira pohađati, škola će ga upisati u Informacijski sistem za studente i posjetioce na razmjeni (SEVIS). Uputstva o plaćanju takse SEVIS I-901 i o potrebnim potpisima putem SEVIS sistema dobit ćete od američke škole. Škola će unijeti ime glavnog podnosioca zahtjeva u sistem SEVIS, kao i imena svih članova porodice koji planiraju putovati s glavnim podnosiocem zahtjeva kako bi se izdali potrebni obrasci I-20. Svaki član porodice mora dobiti svoj obrazac I-20. Ako članovi porodice ne podnose zahtjev s glavnim podnosiocem zahtjeva, potrebna je kopija originalnog obrasca I-20 koji je glavnom podnosiocu zahtjeva izdala škola. Da biste saznali više, posjetite web-stranicu ICE-ovog programa za studente i posjetioce na razmjeni (SEVP)

Studenti koji nastavljaju školovanje mogu se u bilo koje doba prijaviti za novu vizu, dok god i dalje imaju status studenta i dok god je evidencija o njima u sistemu (http://www.ice.gov/sevis) ažurna. Studenti koji nastavljaju školovanje mogu ući u Sjedinjene Države u bilo kom trenutku prije nego što im nastava započne.

(J) POSJETILAC NA RAZMJENI

Vize za posjetioce na razmjeni (J-1) neuseljeničke su vize za osobe kojima je odobreno sudjelovanje u programima razmjene u Sjedinjenim Američkim Državama. Posjetite web-stranicu za J-1 vize za posjetioce u programu razmjene Ministarstva vanjskih poslova na http://j1visa.state.gov/programs da biste se dodatno informisali o zahtjevima programa, propisima i tako dalje.

Nakon primanja u program razmjene za posjetioce u SAD-u, putnik će biti upisan u Informacijski sistem za studente i posjetioce na razmjeni (SEVIS). Većina posjetilaca na razmjeni s vizom J-1 mora platiti taksu SEVIS I-901. (Ako program za posjetioce na razmjeni J-1 dopušta da bračni partner i/ili djeca dođu u pratnji posjetilaca na razmjeni, članovi porodice ne moraju platiti tu taksu.) Sponzor programa dat će posjetiocu na razmjeni obrazac DS-2019 koji mora pokazati na razgovoru za vizu. Ako program dopušta sudjelovanje bračnog partnera i djece, svaki član porodice dobit će vlastiti obrazac DS-2019 za podnošenje zahtjeva za J-2 vize. Da biste saznali više o SEVIS-u i naknadi SEVIS I-901, posjetite web-stranicu ICE-ovog programa za studente i posjetioce na razmjeni (SEVP).


Vrste radnih viza

(D) ČLAN POSADE

Vize za članove posade (D) neuseljeničke su vize za osobe koje rade na brodovima (poput kruzera ili ribarskih brodova) ili međunarodne avio kompanije u Sjedinjenim Državama; njihovo zaposlenje nužno je za normalan rad i usluge.

Primjeri svrha putovanja za koje je potrebna viza za članove posade (D):

 • pilot ili stjuardesa na komercijalnim letovima
 • kapetan, inženjer ili mornar na brodu
 • spasilac, kuhar, konobar, kozmetičar ili drugo uslužno osoblje na kruzeru
 • pripravnik na brodu za obuku

Ako je podnosilac zahtjeva putnik koji putuje kako bi došao na brod na kom će raditi, također će mu trebati tranzitna viza C1 te treba donijeti pismo od svog poslodavca ili zastupnika poslodavca kojim se potvrđuje da je tranzit potreban. Konzularni odjel obično će izdati kombinovanu C1/D vizu, ako to dopušta plan reciprociteta u zemlji čiji je državljanin podnosilac zahtjeva. Da biste saznali više informacija, pogledajte plan reciprociteta zemlje https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/Visa-Reciprocity-and-Civil-Documents-by-Country.html

Pažnja: članovi morskih i avio-posada koji se prijavljuju u isto vrijeme za B1/B2 i C1/D vize moraju ispuniti jedan obrazac DS-160, uplatiti jednu taksu za obradu zahtjeva (MRVfee) i zakazati razgovor za C1/D vizu.

(I) PREDSTAVNICI MEDIJA ili NOVINARI

Da bi se kvalifikovali za vizu za predstavnike medija (I), podnosioci zahtjeva moraju dokazati da ispunjavaju te uslove. Vize za „predstavnike stranih medija” obuhvataju one koji rade za štampu, radio, filmsku ili printanu djelatnost, a čije su aktivnosti bitne za funkcionisanje inozemnih medija, kao što su novinari, filmske ekipe, urednici i osobe sa sličnim zanimanjima koje putuju u Sjedinjene Američke Države kako bi obavljali posloveiz svoje struke. Podnosilac zahtjeva mora vršiti djelatnosti za medijsku organizaciju s matičnom kancelarijom u stranoj zemlji. Da bi ispunili uslove za vizu medijskih zaposlenika, moraju pružati informacije i biti povezani s procesom prikupljanja vijesti, odnosno izvještavanja o aktualnim događajima. Izvještavanje o sportskim događajima obično ispunjava uslov za vizu za radnike u medijama. Ostali primjeri uključuju, ali nisu ograničeni na, sljedeće povezane vrste aktivnosti:

 • Primarni zaposlenici stranih sredstava informisanja koji sudjeluju u snimanju vijesti ili dokumentarnog filma.
 • Članovi medija koji se bave proizvodnjom ili distribucijom filma ispunjavaju uslove za vizu za radnike u medijama, samo ako će se snimljeni materijal koristiti za plasiranje informacija ili vijesti. Osim toga, primarni izvor i raspodjela sredstava mora biti izvan Sjedinjenih Američkih Država.
 • Novinari koji rade pod ugovorom: Osobe koje imaju potvrde profesionalne novinarske organizacije, ako rade pod ugovorom na proizvodu koji će informativni ili kulturni medij koristiti u inozemstvu da plasira informacije ili vijesti a koji nije prvenstveno namijenjen za komercijalnu zabavu ili oglašavanje.
 • Zaposlenici nezavisnih produkcijskih kuća kada ti zaposlenici posjeduju potvrde koje izdaje profesionalna novinarska udruga.
 • Strani novinari koji rade za inozemne podružnice ili podružnice američkih mreža, novina ili drugih medija, ako novinar ide u SAD radi izvještavanja o događajima u SAD isključivo za stranu publiku.
 • Akreditovani predstavnici turist biroa, koje u potpunosti ili djelomično kontroliše ilisubvencionira strana vlada, a čija je primarna djelatnost distribucija turističkih informacija o toj zemlji

(E1/E2) VIZA ZA TRGOVCA/INVESTITORA PREMA MEĐUNARODNOM SPORAZUMU

Viza za trgovca (E1) ili investitora (E2) je viza za državljana zemlje koja ima potpisan sporazum o trgovini i plovidbi sa Sjedinjenim Državama, a koji dolazi u Sjedinjene Države izvršiti značajnu trgovinu, uključujući trgovinu uslugama ili tehnologijom, prvenstveno između Sjedinjenih Država i zemlje s kojom je sklopljen sporazum, ili razviti i upravljati poslovanjem preduzeća u koje je državljanin investirao ili je u procesu investiranja značajnog kapitala. Popis zemalja sudionica potražite na https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/fees/treaty.html.

E1 kategorija neuseljeničke vize omogućava državljanima ugovorne zemlje ulazak u Sjedinjene Države jedino lično i u svrhu međunarodne trgovine.

E2 neuseljenička viza omogućava državljaninu ugovorne zemlje ulazak u Sjedinjene Države kad investira značajni kapital u američka preduzeća.

Dodatne informacije potražite na https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/treaty-trader-investor-visa-e.html

(E3) SPECIJALIZOVANI RADNIK IZ AUSTRALIJE

Ova kategorija viza odnosi se na državljane Australije koji putuju u Sjedinjene Države na privremeni rad kao specijalizovani radnici. S obzirom na to da se E3 viza posebno odnosi na australske državljane, detaljnije informacije potražite na https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/all-visa-categories.html.

(H, L, O, P, Q, R) PRIVREMENI RADNIK/ZAPOSLENIK ili PRIPRAVNIK

Ako podnosilac zahtjeva želi privremeno raditi u Sjedinjenim Državama kao neuseljenik, prema SAD Zakonu o useljenicima, podnosilac zahtjeva treba posebnu vizu koja se temelji na vrsti posla koju će podnosilac zahtjeva obavljati. Za većinu kategorija radnika na određeno vrijeme potrebno je da budući poslodavac podnosioca zahtjeva ili njegov agent podnesu molbu I-129 koju, prije nego što će podnosilac zahtjeva moći podnijeti zahtjev za vizu, mora odobriti Američka služba za državljanstvo i useljenje (USCIS - U.S. Citizenship and Immigration Services) . Dodatne informacije potražite na http://www.uscis.gov/portal/site/uscis.

Pojedinci mogu podnijeti zahtjev za radnike na privremenom radu tek nakon što njihov poslodavac u SAD-u podnese molbu I-129 te nakon što je USCIS odobri. USCIS će potom izdati obrazac I-797 koji sadrži broj peticije. Broj peticije je potreban za zakazivanje razgovora putem ove službe. Štampani primjerci obrazaca I-797 i/ili I-129 nisu potrebni.

(H1-B) Osobe sa specijalizovanim zanimanjima - Podnosilac zahtjeva za ovu vizu treba imati stečena teoretska i praktična visoko specijalizovana znanja za čije je sticanje potrebno završiti poseban program visokog obrazovanja. U ovu su kategoriju uključeni manekeni i manekenke te programi međuvladinih istraživanja i razvoj ili koprodukcijski projekti kojima upravlja Ministarstvo obrane SAD-a.

(H-1B1) Specijalist u okviru Sporazuma o slobodnoj trgovini (FTA) - ova vrsta vize je bila stvorena za Sporazume o slobodnoj trgovini između SAD i Čile-a i između SAD i Singapura. Privremeni radnici na osnovu vize H-1B1 su osobe koje će na privremenoj osnovi vršiti dužnosti u specijalizovanim zanimanjima.

Podnosioci koji se prijavljuju za vizu H-1B1 moraju predočiti ponudu za zaposlenje od poslodavaca u SAD i certificirano odobrenje od Ministarstva rada SAD. Molba za neuseljeničku vizu za privremenog radnika u ovom slučaju nije potrebna. Za više informacija o vizama H-1B1 posjetite stranicu: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment.html.

(H2-A) Sezonski poljoprivredni radnici - H2-A viza omogućava američkim poslodavcima dovođenje stranih državljana u Sjedinjene Države kako bi popunili privremena radna mjesta u poljoprivredi, a za koja u SAD-u nema dostupnih radnika.

(H2-B) Privremeni ili sezonski nepoljoprivredni radnici - H2-B program za nepoljoprivredne radnike na privremenom radu omogućava američkim poslodavcima dovođenje stranih državljana u Sjedinjene Države kako bi popunili privremena ne-poljoprivredna radna mjesta.

(H3) Praktikanti ili Vježbenici (osim medicinskih ili akademskih) - Ova vrsta vize omogućuje stranim državljanima da dođu u Sjedinjene Države na obuku iz brojnih područja, uključujući poljoprivredu, trgovinu, komunikacije, finansije, državnu upravu, prevoz, razne struke kao i čisto industrijska područja.

(L) Radnici premješteni na drugo radno mjesto unutar iste kompanije - Ova viza namijenjena je podnosiocima zahtjeva koji, su unutar tri prethodne godine bili zaposleni izvan svoje države u neprekidnom trajanju od jedne godine, i koji će biti zaposleni u regionalnoj, glavnoj kancelariji, filijali ili podružnici istog poslodavca u Sjedinjenim Državama, na radnom mjestu menadžera, izvršnog direktora ili kao stručnjak specijalista u određenom području. L viza omogućava američkom poslodavcu premještaj izvršnog direktora ili menadžera iz jednog od njegovih predstavništava u inozemstvu u jednu od njegovih kancelarija u Sjedinjenim Državama. Viza također omogućuje stranom preduzeću koje još uvijek nema regionalnu kancelariju u SAD-u da pošalje izvršnog direktora ili menadžera u Sjedinjene Države u svrhu osnivanja istog.

Multinacionalna korporacija sa sjedištem u Sjedinjenim Državama može podnijeti zahtjev za svakog pojedinačnog zaposlenika ili može dobiti jedinstveno odobrenje za dodjelu L viza („Blanket L” molba) pomoću kojeg se omogućuje ulazak u Sjedinjene Države većem broju menadžera i direktora. Za daljnje informacije o uslovima dobivanja jedinstvenog odobrenja („blanket ”) za L vize posjetite http://www.uscis.gov/portal/site/uscis.

Jednom kad podnosilac zahtjeva dobije kolektivno odobrenje za dodjelu L viza (eng. Blanket L approval), pojedinačni zahtjevi moraju se podnijeti za svakog pojedinog podnosioca zahtjeva koji želi ući u Sjedinjene Države u statusu L .

(O) Osobe s izuzetnim sposobnostima ili dostignućima - O viza namijenjena je pojedincima koji imaju izuzetna dostignuća u području nauke, umjetnosti, obrazovanja, biznisa ili sporta, ili koje imaju evidentirane dokaze o izuzetnim dostignućima u području filmske ili televizijske industrije te su za svoja dostignuća priznati na nacionalnom ili međunarodnm nivou. Uključuje osobe koje pružaju nužne usluge gore navedenim pojedincima.

(P) Međunarodno priznati sportaši, umjetnici i zabavljači - Podnosilac zahtjeva za P vizu mora dolaziti u Sjedinjene Države bilo pojedinačno ili u grupi sa svrhom:

 • nastupanja na konkretnom sportskom natjecanju kao pojedinačni sportaš ili član zabavljačke skupine. Zahtijeva međunarodno priznat nivo kontinuiranih nastupa.
 • nastupanja u okviru recipročnog programa razmjene između organizacije u Sjedinjenim Državama i organizacije u drugoj zemlji.
 • nastupanja, razvoja, tumačenja, predstavljanja, treniranja ili poučavanja jedinstvene tradicionalne etničke, folklorne, kulturne, muzičke, pozorišne ili umjetničke izvedbe ili prezentacije.

Uključuje osobe koje pružaju nužne usluge gore navedenim pojedincima.

(Q) Posjetilac na međunarodnoj kulturnoj razmjeni - Ova viza služi za provođenje praktične obuke, zaposlenje, te za razmjenu povijesti, kulturi i tradicija zemlje porijekla podnosioca zahtjeva. Q neuseljenička viza namijenjena je međunarodnim programima kulturne razmjene koje je odobrila Američka služba za državljanstvo i useljenje (USCIS)

(R) Vjerski službenik - Viza za vjerskog službenika (R) namijenjena je podnosiocima zahtjeva za ulazak u Sjedinjene Države u svrhu privremenog rada u svojstvu vjerskog službenika.

Vjerski službenici osobe su ovlaštene od strane priznatog pravnog lica koje će ih zaposliti za obavljanje vjerskih obreda i drugih dužnosti koje obično obavljaju ovlašteni članovi vjerskih zajednica i radnici koji se bave vjerskim pozivom ili zanimanjem.

 • Podnosilac zahtjeva mora biti član vjerske zajednice koja ima vjerodostojnu neprofitnu vjersku organizaciju u Sjedinjenim Državama
 • Vjerska zajednica i njezino predstavništvo, ako takvo postoji, su ili izuzeti od oporezivanja ili ispunjavaju uslove za oslobođenje od poreza
 • Podnosilac zahtjeva je član te zajednice najmanje dvije godine koje izravno prethode njegovom zahtjevu za sticanje statusa vjerskog službenik. Podnosilac zahtjeva planira raditi kao svećenik te zajednice ili u vjerskom zanimanju ili pozivu za vjerodostojnu, neprofitnu vjersku organizaciju (ili podružnicu iste organizacije s pravom na oslobođenje od poreza)

(TD/TN) NAFTA VIZE

Sjevernoamerički sporazum o slobodnoj trgovini (NAFTA) stvara posebne privredne i trgovačke veze sa Sjedinjenim Američkim Državama za Kanadu i Meksiko. Neuseljeničke vize za zaposlene u okviru sporazuma NAFTA omogućuju državljanima Kanade i Meksika da rade u Sjedinjenim Američkim Državama na prethodno dogovorenim poslovima za američkog ili stranog poslodavca. Pojedinci sa stalnim boravkom, ali ne i državljanstvom Kanade i Meksika, ne ispunjavaju uslove za rad kao radnici u okviru sporazuma NAFTA. Članovima porodice nosioca TN vize izdat će se TD viza.

Stručnjaci iz Kanade i Meksika mogu raditi u Sjedinjenim Državama pod sljedećim uslovima:

 • Podnosilac zahtjeva je državljanin Kanade ili Meksika
 • Zanimanje je na NAFTA-inom popisu
 • Pozicija u Sjedinjenim Američkim Državama zahtijeva da to bude stručnjak u okviru sporazuma NAFTA
 • Meksički ili kanadski podnosilac zahtjeva obavlja prethodno dogovoren posao s punim radnim vremenom ili sa skraćenim radnim vremenom.
 • Kanadski ili meksički podnosilac zahtjeva ima potrebne stručne kvalifikacije

Ostale kategorije neuseljeničkih viza

(T) ŽRTVA TRGOVINE LJUDIMA

Nosioci T viza bili su žrtva teškog oblika trgovine ljudima. Trgovina ljudima oblik je modernog ropstva u kojem trgovci ljudima mame pojedince lažnim obećanjima o zaposlenju i boljem životu. Trgovci ljudima često izrabljuju siromašne, nezaposlene osobe koje nemaju pristup socijalnim službama. T neuseljenički status (T viza) štiti žrtve trgovine ljudima i omogućava im ostanak u Sjedinjenim Državama kako bi pomogli pri istrazi ili kaznenom gonjenju izvršilaca kaznenog djela trgovine ljudima.

Žrtvama trgovine ljudima T status odobrava se jedino u Sjedinjenim Državama. Dodatne informacije potražite na http://www.uscis.gov/portal/site/uscis. Jedina uloga američkih ambasada i konzulata je obraditi zahtjeve za članove porodice onih kojima je već odobren T status u Sjedinjenim Državama.

(U) ŽRTVA KAZNENOG DJELA

U viza namijenjena je strancima koji su žrtve određenih kaznenih djela i koji pomažupri istrazi ili kaznenom gonjenju počinilaca određenih kaznenih djela.  Osobe same podnose zahtjev USCIS-u direktno, a U neuseljenički status dodjeljuje USCIS putem odobrenog zahtjeva. I glavni podnosilac zahtjeva za U vizu i članovi njegove porodice, kojima je odobren U status, mogu podnijeti molbu za vizu u konzularnim odjelima u inostranstvu. Svrha U vize je dati žrtvama određenih zločina privremeni pravni status i pravo na rad u Sjedinjenim državama na period do 4 godine.