Grupno zakazivanje Firme, putne agencije i ostale organizacije

Informacije

Grupe od 10 ili više podnosilaca koji zajedno putuju ispunjavaju uslove za pristup „Grupnom zakazivanju”, što će im omogućiti da pristupe informacijama i zakažu razgovore pomoću ove web-stranice. Grupe moraju obuhvatiti osobe koji putuju po istom planu putovanja, npr. fudbalske klubove, finaliste nekog akademskog događaja, zaposlenike u određenoj kompaniji, imame koji idu u dužu misionarsku posjetu (Ramazan) ili delegaciju koja ide na istu konferenciju.

Ako ne ispunjavate kriterije za „Grupno zakazivanje” možete kreirati nalog i zakazati razgovor u okviru uobičajenog postupka za neuseljeničke vize.

Ako smatrate da ispunjavate uslove za „Grupno zakazivanje” predstavnik grupe treba pratiti korake u nastavku.

  1. Kreiranje naloga
  2. Kliknite na link „Akcije” u gornjem desnom uglu
  3. Odaberite „Postavke naloga” i kliknite za „Zatražite odobrenje pristupa za predstavnika grupe”
  4. Ispunite obrazac za zahtjev i odaberite „pošalji”
  5. Vaš zahtjev će pregledati Konzularni odjel i dobit ćete e-mail s odlukom.

Ako ste već dobili pristup "grupnom zakazivanju" i trebate pomoć u vezi sa tehničkima problemima na web stranici, uplatom takse za obradu zahtjeva za vizu ili vašim informacijama za pristup nalogu (e-mail i lozinka), pošaljite e-mail na adresu: Group_Processing_BOS@visaops.net.