Produženje važenja naknade za vizu

Američko Ministarstvo vanjskih poslova razumije da su mnogi podnosioci zahtjeva za vizu platili naknadu za obradu zahtjeva za vizu i još uvijek čekaju da zakažu sastanak za vizu. Marljivo radimo na tome da što brže i sigurnije pokrenemo sve rutinske operacije s vizama. U međuvremenu, budite sigurni da će američke misije produžiti rok važenja vaše uplate (poznate kao MRV taksa) do 31. decembra 2021. godine, kako bi omogućili svim podnosiocima zahtjeva koji nisu mogli zakazati sastanak za vizu zbog suspenzije rutinskih konzularnih operacija, priliku za zakazivanje i / ili prisustvovanje sastanku za vizu uz već plaćenu naknadu. Molim vas nastavite provjeravati ovu stranicu kako biste saznali kada ćemo se vratiti rutinskim viznim operacijama.


U.S. Visa and Travel Updates

For the latest information from the U.S. Department of State regarding visa issues and travel to the United States, please visit: https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news.html.

More

Scroll Down

Dobro došli, podnosioci zahtjeva za useljeničku vizu za SAD

Nalazite se na službenoj web-stranici za podršku za useljeničku (trajnu) vizu Američke ambasade u BOSNI I HERCEGOVINI.

Važna napomena

Prema važećim propisima Američke vlade, bilo kojoj osobi koja je putovala preko međunarodnih granica javnim prevozom (uključujući avion, autobus, voz itd.) zabranjen je ulazak u Američku Ambasadu u Sarajevu do 14 dana nakon zaključenja tog putovanja. Ako se utvrdi da ste na ovaj način ušli u Bosnu i Hercegovinu ili prešli međunarodne granice u posljednjih 14 dana, biće vam odbijen prijem u Američku Ambasadu. Privatno putovanje (privatni automobil) između Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja je izuzeto. Ako je vama ili bliskom kontaktu dijagnosticiran COVID u posljednjih 14 dana, biće vam odbijen ulaz. Molimo vas da ostanete kod kuće ako imate temperaturu (veću od 37,3 C) ili se na neki drugi način osjećate loše, uključujući, ali ne ograničavajući se na, kašalj, curenje nosa, otežano disanje, gubitak čula okusa / mirisa.

Više

Registrujte datum i vrijeme razgovora za useljeničku vizu u Konzularnom odjelu ili zatražite usluge podrške za osobe sa stalnim boravištem u SAD koji se žele vratiti u SAD.

Pregledajte i promijenite postojeći termin razgovora za useljeničku vizu u Konzularnom odjelu ili zahtjev za termin za razgovor za osobe sa legalnim stalnim prebivalištem u SAD koji se žele vratiti u SAD.

Dodatno se informišite o postupku prijave za useljeničku vizu.