Dobro došli, podnosioci zahtjeva za useljeničku vizu za SAD

Nalazite se na službenoj web-stranici za podršku za useljeničku (trajnu) vizu Američke ambasade u BOSNI I HERCEGOVINI.

Sudska naredba o Predsjedničkom ukazu o vizama (26.juni 2018god.)

26.juna 2018 god. Vrhovni sud SAD je izdao odluku koja dozvoljava nastavak implementacije Predsjedničkog ukaza pod broj 9645 (P.P.). Za određene državljane Irana, Libije, Severne Koreje, Somalije, Sirije, Jemena i Venecuele važe zabrane i ograničenja Predsjedničkog ukaza. Za više informacija posjetite: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/presidential-proclamation-archive/june_26_supreme_court_decision_on_presidential_proclamation9645.html

Više

Registrujte datum i vrijeme razgovora za useljeničku vizu u Konzularnom odjelu ili zatražite usluge podrške za osobe sa stalnim boravištem u SAD koji se žele vratiti u SAD.

Pregledajte i promijenite postojeći termin razgovora za useljeničku vizu u Konzularnom odjelu ili zahtjev za termin za razgovor za osobe sa legalnim stalnim prebivalištem u SAD koji se žele vratiti u SAD.

Dodatno se informišite o postupku prijave za useljeničku vizu.