Dobro došli, podnosioci zahtjeva za useljeničku vizu za SAD

Nalazite se na službenoj web-stranici za podršku za useljeničku (trajnu) vizu Američke ambasade u BOSNI I HERCEGOVINI.

Sudska naredba o Predsjedničkom ukazu o vizama (4.decembar 2017god.)

4.decembra Vrhovni Sud SAD je oslobodio vladin projekat "vanrednog prebivanja" od preliminarne odluke okružnih sudova saveznih država Hawaii i Maryland koja je djelimično ukidala ukaz Predsjednika pod brojem, 9645 (P.P). Za državljane Irana, Libije, Somalije, Sirije i Jemena u potpunoj mjeri važe zabrane i ograničenja Predsjedničkog ukaza. Za više informacija posjetite: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/presidential-proclamation-archive/2017-12-04-Presidential-Proclamation.html.

Više

Registrujte datum i vrijeme razgovora za useljeničku vizu u Konzularnom odjelu ili zatražite usluge podrške za osobe sa stalnim boravištem u SAD koji se žele vratiti u SAD.

Pregledajte i promijenite postojeći termin razgovora za useljeničku vizu u Konzularnom odjelu ili zahtjev za termin za razgovor za osobe sa legalnim stalnim prebivalištem u SAD koji se žele vratiti u SAD.

Dodatno se informišite o postupku prijave za useljeničku vizu.