Kako se prijaviti / Informacije o vizama

Informacije o vizama

Generalno, državljanin strane zemlje koji želi ući u SAD mora prvo dobiti vizu za SAD koja se stavlja u pasoš. Određeni međunarodni putnici ispunjavaju uslove za ulazak u Sjedinjene Države bez vize ako ispunjavaju uslove programa izuzeća od vize za SAD (VWP). Program izuzeća od vize dozvoljava putnicima sa validnim biometrijskim pasošem da ulaze u SAD bez viza na rok do 90 dana sa turističkom ili poslovnom svrhom. Uslove koje morate ispuniti za program izuzeća od vize potražite na https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html. Sve osobe koje putuju u Sjedinjene Države iz razloga koji ne uključuju poslovne ili lične razloge, moraju imati vizu.


Da li mi treba viza za putovanje u Sjedinjene Američke Države?

Putnici koji ispunjavaju uslove programa izuzeća od vize za SAD moraju dobiti ovlaštenje za ulazak u Sjedinjene Države pomoću Elektronskog sistema za putnu dozvolu (ESTA) na https://esta.cbp.dhs.gov/esta. Putnici čiji su zahtjevi putem ESTA-e odbijeni, a koji i dalje žele otputovati u SAD, morat će ispuniti zahtjev za neuseljeničku vizu na ovoj web-stranici.

Neki državljani zemalja koji učestvuju u Programu izuzeća od vize ipak ne mogu putovati u SAD u okviru ovog programa. Ako ste posjetili Demokratsku Narodnu Republiku Koreju, Iran, Irak, Libiju, Sudan, Siriju, Somaliju ili Jemen poslije marta 2011, ne ispunjavate uvjete za Program izuzeća od vize (Visa Waiver Program) za putovanje u SAD. Takođe ako imate duplo državljanstvo i jedno od njih je od Demokratske Narodne Republike Koreje, Irana, Iraka, Sudana ili Sirije, ne ispunjavate uvjete za Program izuzeća od vize (Visa Waiver Program) za putovanje u SAD. Putnici o kojima je riječ trebaju se prijaviti za neuseljeničku vizu puno ranije od datuma planiranog putovanja kako bi izbjegli nepotrebne odgode.

Ako je datum putovanja preblizu putnici mogu da zatraže hitan termin. Da biste zatražili hitan termin razgovora trebate prvo zakazati običan termin. Nakon toga se prijavite u svoj nalog i kliknite „Dalje“ te odaberite „Zatražite hitan termin“ i slijedite upute. Podnosilac treba da unese datum i svrhu putovanja te kopiju poruke od Službe za graničnu i carinsku kontrolu o statusu zahtjeva i (ako je primjenljivo) o razlogu odbijenja zahtjeva.

Za više informacija o ogranjičenima u okviru Programa izuzeća od vize za SAD uključujući i uslove koji se odnose na biometrijski pasoš posjetite https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html.


Koraci potrebni za podnošenje zahtjeva za vizu za SAD

Ako morate podnijeti zahtjev za vizu da biste otputovali u Sjedinjene Države, proces uključuje sljedeće korake:

 1. Odredite vrstu vize potrebnu za putovanje u Sjedinjene Države. Informacije o vrstama viza mogu se pronaći na https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/all-visa-categories.html.
 2. IIspunite elektronski obrazac zahtjeva za vizu DS-160. DS-160 je elektronski obrazac Vlade SAD-a i možete ga isključivo ispuniti na https://ceac.state.gov/CEAC. Svaki podnosilac zahtjeva mora ispuniti ovaj obrazac prije nego što bude koristio usluge na ovoj web-stranici.
 3. Vratite se na ovu web-stranicu i prođite kroz sljedeće korake za prijavu da biste zakazali razgovor u konzularnom odjelu:
  • Kreirajte korisnički nalog.
  • Dodajte informacije podnosioca da završite registraciju.
  • Unesite broj potvrde DS-160 za svakog podnosioca zahtjeva koji se prijavljuje za vizu.
  • Navedite adresu ili odaberite lokaciju na koju želite dobiti vaše dokumente od Konzularnog odjela.
  • Platite taksu/takse za neuseljeničku vizu (MRV) na jedan od dostupnih u vašoj zemlji prebivališta način. Dostupne načine plaćanja možete naći na stranici Takse za vizu.
  • Zakažite razgovor u konzularnom odjelu.
 4. Dođite na razgovor u konzularni odjel.
 5. Nakon razgovora slijedite upute konzularnog odjela ili provjeravajte vaš nalog na ovom sajtu za promjene u statusu vize ili informacije o dostavi dokumenata.

Napomena: Podnositelji određene starosne dobi i podnostelji koji obnavljaju vizu SAD, mogu biti oslobođeni od ličnog prisustva u Konzulatu. Takva mogućnost će biti određena u procesu zakazivanja termina za intervju na ovoj stranci. U zavisnosti od odgovora podnostelja saglasno kriterijma biti će riješeno, dali podnositelj može biti oslobođen od ličnog prisustva.


Otkrivanje greške na vizi

Informacije štampane na izdanoj vizi za SAD trebaju odgovarati informacijama na pasošu podnosioca zahtjeva. Ako otkrijete grešku (pravopisnu grešku, grešku u datumu rođenja, grešku u datumu isteka itd.) na svojoj vizi za SAD, podnosilac zahtjeva ili opunomoćenik može poslati e-mail na Ako otkrijete grešku na svom zahtjevu za vizu (tipfeler, grešku u datumu rođenja, grešku u datumu isteka i slično), podnosilac zahtjeva ili opunomoćenik može poslati e-poštu na SarajevoVisas@state.gov.


Odbijen zahtjev za vizu

Ako je podnosiocu zahtjeva zahtjev za vizu, službenik za konzularne poslove uručit će podnosiocu zahtjeva pismo s objašnjenjem razloga odbijanja vize.

Ako odbijenica ima oznaku 214(b), objašnjenje će se uglavnom sastojati od toga da podnosilac zahtjeva u tom trenutku ne ispunjava uslove za izdavanje vize premaameričkom zakonu o useljenju. Ako podnosilac zahtjeva odluči ponovo podnijeti zahtjev za vizu, mora popuniti novi formular , platiti novu taksu za vizu, zakazati novi razgovor i dati informacije o tome kako su se okolnosti promijenile od početnog zahtjeva za vizu.

Ako odbijenica ima oznaku 221(g), uključivaće dodatne radnje koje podnosilac zahtjeva treba poduzeti kako bi nastavio s podnošenjem zahtjeva za vizu. U pismu će biti i uputstvo o tome kako izvršiti dodatne potrebne korake. Podnosilac zahtjeva neće trebati ponovno platiti taksu za podnošenje zahtjeva za vizu.

S vremena na vrijeme zahtjevi će se morati dodatno administrativno obraditi, što može odgoditi donošenje odluke o vizi. U slučaju da je potrebna administrativna obrada, pismo će također imati oznaku 221(g) i u njemu će biti dodatna uputstva.

Za dodatne informacije o odbijenim zahtjevima za vizame posjetite web-stranicu od Konzularne službe Ministarstva vanjskih poslova SAD-a.