Obavještenja

VISAS: National Interest Exemptions for Certain Professional Athletes and their Essential Staff and Dependents

2 juni, 2020

On May 22, Department of Homeland Security (DHS) Acting Secretary Wolf signed an order exempting certain foreign professional athletes who compete in professional sporting events organized by certain leagues from Presidential Proclamations 9984, 9992, 9993, and 9996. This exemption only applies to certain professional athletes, essential staff, team and league leadership, spouses, and dependents. Individuals who believe they may qualify under this exemption should ask their athletic league representative to contact DHS for guidance on whether they are exempted.

  • If you have a valid visa and have questions about this order, please contact your athletic league representative to clear proposed travel with DHS.
  • If your athletic league or group has been exempted by DHS and you require a visa to travel, follow the instructions on the website of your nearest Embassy or Consulate to complete your application and request a visa appointment.
  • Embassies and consulates have canceled all routine immigrant and nonimmigrant visa appointments as of March 20, 2020, but will continue to provide emergency and mission-critical visa services as resources and local conditions allow.  Travel by individuals excepted by DHS under this order may qualify as mission-critical. Please see these notices which contain detailed information about the current status of visa services worldwide and visa restrictions related to the COVID-19 global pandemic:  https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/covid-19-visa-services-and-restrictions.html.

Hitne informacije za podnosioce zahtjeva za vizu u vezi s novim koronavirusom

27 maj, 2020

Ulazak stranih državljana koji su bili fizički prisutni u državama sa sljedećeg popisa u roku od 14 dana prije ulaska ili pokušaja ulaska u Sjedinjene Države obustavljen je, prema predsjedničkim proklamacijama 9984, 9992, 9993, 9996 i naknadnom proglašenju, izdatom 24. maja 2020.:

  • Brazil;
  • -Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, isključujući prekomorska područja izvan Europe;
  • Republika Irska;
  • - 26 zemalja koje čine Šengenski prostor (Austrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Island, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Norveška, Poljska , Portugal, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska i Švicarska);
  • Islamska Republika Iran;
  • - Narodna Republika Kina, ne uključuje posebne administrativne regione Hong Kong i Makao.

Postoje određene iznimke od obustave ulaska, uključujući iznimke za osobe koje u SAD-u imaju zakonito prebivalište i određene članove porodica američkih građana i zakonitih stalnih stanovnika, između ostalih izuzetaka navedenih u proklamacijama. Ako imate prebivalište, nedavno ste putovali u ili namjeravate tranzitirati ili putovati na gore navedeni popis zemalja prije planiranog putovanja u Sjedinjene Države, preporučujemo vam da odgodite sastanak za razgovor za vizu za 14 dana nakon vašeg odlaska iz predmetne zemlje (alja). Pored toga, ako imate simptome slične gripi ili vjerujete da ste možda bili izloženi novom koronavirusu, toplo se preporučuje da odgodite sastanak za najmanje 14 dana. Ne postoji naknada za promjenu termina, a naknade za podnošenje zahtjeva za vizu vrijede jednu godinu u zemlji u kojoj je naknada plaćena.

Da biste odložili sastanak, prijavite se na svoj korisnički račun, odaberite opciju "Nastavi" i slijedite sistemske upute pod akcijom "zakazivanje sastanka". Ako vam je potrebna dodatna pomoć, pogledajte odjeljak „Pomoć“ pri dnu stranice.

Covid-19 - Vizne usluge i ograničenja

21 maj, 2020

Kao odgovor na značajne globalne izazove povezane sa pandemijom COVID-19, State Department privremeno je obustavio rutinske vizne usluge u svim ambasadama i konzulatima SAD-a. Ambasade i konzulati otkazali su sve rutinske useljeničke i neuseljeničke vize od 20. marta 2020., ali nastaviće pružati vize za hitne slučajeve i vize za kritične usluge misije, kako to omogućavaju resursi i lokalni uslovi. Obnovićemo rutinske vizne usluge što je prije moguće, ali trenutno nismo u mogućnosti osigurati određeni datum. Molimo pogledajte ove obavijesti za detaljne informacije o trenutnom statusu viza u svijetu i viznim ograničenjima koja se odnose na globalnu pandemiju COVID-19: https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/covid-19-visa-services-and-restrictions.html.

Podaci za podnositelje zahtjeva za vizu u vezi s novim koronavirusom

24 april, 2020

22. aprila predsjednik Trump je potpisao proglas kojim se privremeno obustavlja ulazak u Sjedinjene Države određenim kategorijama useljenika koji predstavljaju rizik američkom tržištu rada tokom oporavka od ekonomske krize izazvane virusom COVID-19. Proglas stupa na snagu 23. aprila u 23:59 prema istočnoameričkom vremenu i traje 60 dana, osim ako ga Predsjednik ne produži. Ovaj proglas se ne odnosi na državljane Amerike, te osobe koje sa datumom stupanja ovog proglasa na snagu imaju dozvolu za legalan stalni boravak ili važeću useljeničku vizu. Niti jedna važeća viza neće biti poništene kao rezultat ovog proglasa. Rutinsko izdavanje viza je suspendovano u svim američkim ambasadama širom svijeta, no u zavisnosti od raspoloživih resursa ambasade i konzulati će nastaviti sa izdavanjem viza isključivo u hitnim i neodložnim slučajevima za podnosioce zahtjeva na koje se ne odnosi ovaj Predsjednički proglas. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-immigrants-present-risk-u-s-labor-market-economic-recovery-following-covid-19-outbreak/.

Urgent information for visa applicants regarding novel coronavirus

19 mart, 2020

As of March 16, 2020, the United States Embassy in Sarajevo is cancelling routine Nonimmigrant visa appointments. From March 16, 2020, the U.S. Embassy is not accepting applications by Interview Waiver, Renewal by Mail, Drop Box, or Mail-in. We will resume routine visa services as soon as possible but are unable to provide a specific date at this time. The MRV fee is valid and may be used for a visa application in the country where it was purchased within one year of the date of payment. If you have an urgent matter and need to travel immediately, please follow the guidance provided at the Official U.S. Department of State Visa Appointment Service to request an urgent appointment.

Predsjednička proklamacija 9645 i Predsjednička proklamacija 9983

21 februar, 2020

Dana 31. januara 2020., objavljena je nova Predsjednička proklamacija („Predsjednička proklamacija 9983“), koja je dodala nove odredbe tekućim ograničenjima putovanja iz P.P. 9645, proširujući ih na nacije iz šest dodatnih zemalja. Ograničenja se primjenjuju samo na useljeničke vize i/ili vize dobijene lutrijom za dobijanje useljeničkih viza, ne i za neuseljeničke vize. Više informacija je dostupno na ovoj vezi https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/presidential-proclamation-archive/presidential-proclamation9645.html?wcmmode=disabled.

Extension of Validity for Venezuelan Passports

12 juni, 2019

As of June 7, 2019 the Department of State recognizes that previously issued Venezuelan passports and “prorrogas” have been extended by decree of interim Venezuelan President Guaido for an additional five years past their printed date of expiration. Passports rendered valid by this decree will be accepted for visa and other consular services.