Informacioni i Seksionit Konsullor

Siguria

  • Aplikuesit nuk lejohen të hynë në Seksionin Konsullor pa një takim të caktuar.
  • Të gjithë vizitorët në Seksionin Konsullor kontrollohen nga personeli i sigurisë përpara se të hynë.
  • Për t'u njoftuar me më shumë infomata rreth masave të sigurisë dhe kufizimeve ju lutemi vizitoni faqen e internetit të Seksionit Konsullor:

Vendet dhe oraret

Ambasada e SHBA në Maqedoninë e Veriut
Ul. Samoilova 21
Skopje, 1000

Për oraret e punës, Ju lutemi vizitoni: https://mk.usembassy.gov/sq/embassy-sq/skopje-sq/general-information-embassy-sq/


Pushimet dhe Festat

Për detaje në lidhje me ditët jo-pune dhe festat , Ju lutemi vizitoni https://mk.usembassy.gov/sq/holiday-calendar-sq/.