Njoftime

Important Information

2 janar, 2021

U.S. Embassy Tirana is only processing visa applications from Albanian nationals or those who have an Albanian residence permit. Appointments made by third-country nationals who do not meet these requirements will be cancelled.

Suspension of Entry of Certain Immigrants and Nonimmigrants Who Present a Risk to the U.S. Labor Market

1 janar, 2021

On December 31, 2020, the President signed a Presidential Proclamation on Suspension of Entry of Immigrants and Nonimmigrants Who Continue to Present a Risk to the United States Labor Market. This proclamation extends Presidential Proclamations (P.P.) 10014 and 10052 through March 31, 2021. P.P. 10014 suspends the entry to the United States of certain immigrant visa applicants, while P.P. 10052 suspends the entry to the United States of certain nonimmigrant visa applicants who present a risk to the U.S. labor market during the economic recovery following the novel coronavirus outbreak. Specifically, the suspension in P.P. 10052 applies to applicants for H-1B, H-2B, and L-1 visas; J-1 visa applicants participating in the intern, trainee, teacher, camp counselor, au pair, or summer work travel programs; and any spouses or children of covered applicants applying for H-4, L-2, or J-2 visas. U.S. citizens, lawful permanent residents, and aliens who are or were inside the United States or those holding valid nonimmigrant or immigrant visas on the effective date are not subject to the proclamation.

Informacion i rëndësishëm për aplikuesit studentë

5 tetor, 2020

Duke filluar nga 1 tetor 2020, Ambasada Amerikane rifillon përpunimin e aplikimeve për viza studentore dhe vizitorë shkëmbimi për programet që kanë filluar tashmë ose që fillojnë brenda 120 ditëve të ardhshme. Aplikuesit mund të aplikojnë ose planifikojnë takimet e tyre aktuale në faqen në internet Shërbime Globale të Mbështetjes (Global Support Services, GSS): https://ais.usvisa-info.com/sq-al/niv, duke u identifikuar, duke klikuar "Vazhdo", duke zgjedhur opsionin "Ri-planifiko takimin" dhe duke ndjekur udhëzimet e dhëna.

Ju lutemi kontrolloni datën e fillimit të programit të listuar në formularin I-20 ose DS-2019:

 • Mos planifikoni një intervistë derisa të jeni brenda 120 ditëve nga data zyrtare e fillimit të programit tuaj.
 • Nëse data e fillimit të programit ka kaluar tashmë ose nëse nuk është e mundur të planifikoni një intervistë para asaj date, atëherë viza juaj nuk mund të lëshohet. Ju duhet menjëherë të kontaktoni zyrtarin e caktuar të shkollës ose zyrtarin përgjegjës të listuar në formularin tuaj (I-20 ose DS-2019) dhe të kërkoni që ata të vendosin një datë të re të fillimit të programit në sistemin "SEVIS". Nëse ky veprim nuk kryhet para intervistës për vizë, përpunimi i vizës suaj do të vonohet dhe një vizë nuk mund të lëshohet derisa të shfaqet një datë e vlefshme e fillimit të programit në SEVIS.
 • Ju lutemi vini re se të gjithë aplikuesit e planifikuar për vizë duhet të mbajnë një maskë fytyre pas mbërritjes dhe të ndjekin udhëzimet shëndetësore për të zvogëluar përhapjen e COVID-19. Ju lutemi monitoroni faqen tonë të internetit për aktualizime të mëtejshme. Për pyetje në lidhje me aplikimin, ju lutemi vizitoni faqen e internetit të GSS: https://ais.usvisa-info.com/sq-al/niv/information/faqs.

Shtrirja e Vlefshmërisë së Tarifës së Vizës

16 shtator, 2020

Departamenti i Shtetit të U.S, e kupton se një numër i madh aplikuesish/esh për viza e kanë bërë pagesën për procedimin e aplikimit të vizës dhe janë ende duke pritur për të lënë orarin për këtë gjë. Ne po punojmë me dedikim për të rinisur të gjitha proceset e veprimit me vizat, sa më shpejt dhe në mënyrë sa më të sigurt që të jetë e mundur. Ndërkohë, rrini të qetë se Misioni i U.S do të rrisë kohën e vlefshmërisë së pagesës suaj (të njohur si pgesa MRV) deri më 30 Shtator, 2022. Kjo me qëllim për t'u dhënë mundësinë të gjithë aplikantëve/eve, të cilët/cilat nuk mundën të lenë një takim për vizën, si rrjedhojë e ndërprerjes së veprimeve rutinë konsulore, të lenë një orar dhe/ose një takim për vizë me pagesën tashmë të kryer. Lutemi të vazhdoni të monitoroni këtë adresë për informacion lidhur me kohën kur do t'u rikthehemi veprimeve rutinë për vizat.


U.S. Visa and Travel Updates

For the latest information from the U.S. Department of State regarding visa issues and travel to the United States, please visit: https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news.html.

VISAS: National Interest Exemptions for Certain Professional Athletes and their Essential Staff and Dependents

2 qershor, 2020

On May 22, Department of Homeland Security (DHS) Acting Secretary Wolf signed an order exempting certain foreign professional athletes who compete in professional sporting events organized by certain leagues from Presidential Proclamations 9984, 9992, 9993, and 9996. This exemption only applies to certain professional athletes, essential staff, team and league leadership, spouses, and dependents. Individuals who believe they may qualify under this exemption should ask their athletic league representative to contact DHS for guidance on whether they are exempted.

 • If you have a valid visa and have questions about this order, please contact your athletic league representative to clear proposed travel with DHS.
 • If your athletic league or group has been exempted by DHS and you require a visa to travel, follow the instructions on the website of your nearest Embassy or Consulate to complete your application and request a visa appointment.
 • Embassies and consulates have canceled all routine immigrant and nonimmigrant visa appointments as of March 20, 2020, but will continue to provide emergency and mission-critical visa services as resources and local conditions allow.  Travel by individuals excepted by DHS under this order may qualify as mission-critical. Please see these notices which contain detailed information about the current status of visa services worldwide and visa restrictions related to the COVID-19 global pandemic:  https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/covid-19-visa-services-and-restrictions.html.

Urgent Information For Visa Applicants Regarding Novel Coronavirus

27 maj, 2020

Entry of foreign nationals who were physically present within the following list of countries within 14 days prior preceding their entry or attempted entry into the United States is suspended, per Presidential Proclamations 9984, 9992, 9993, 9996 and the subsequent proclamation issued May 24, 2020:

 • Brazil;
 • The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, excluding overseas territories outside of Europe;
 • The Republic of Ireland;
 • The 26 countries that comprise the Schengen Area (Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, and Switzerland);
 • The Islamic Republic of Iran;
 • The People’s Republic of China, not including the Special Administrative Regions of Hong Kong and Macau.

There are certain exceptions to the suspension of entry, including exceptions for U.S. lawful permanent residents and certain family members of U.S. citizens and lawful permanent residents, among other exceptions listed in the proclamations. If you reside in, have traveled recently to, or intend to transit or travel the above list of countries prior to your planned trip to the United States, we recommend you postpone your visa interview appointment until 14 days subsequent to your departure from the subject country(ries). Additionally, if you are experiencing flu-like symptoms, or believe you may have been exposed to the novel coronavirus, you are strongly encouraged to postpone your appointment by at least 14 days. There is no fee to change an appointment and visa application fees are valid for one year in the country where the fee was paid.

To postpone your appointment, please sign in to your user account, select the "Continue" option, and follow the system instructions under the "reschedule appointment" action. If you require further assistance please refer to our "Help" section at the bottom of the page.​

Covid-19 - Visa Services and Restrictions

21 maj, 2020

In response to significant worldwide challenges related to the COVID-19 pandemic, the Department of State has temporarily suspended routine visa services at all U.S. Embassies and Consulates. Embassies and consulates have canceled all routine immigrant and nonimmigrant visa appointments as of March 20, 2020, but will continue to provide emergency and mission-critical visa services as resources and local conditions allow. We will resume routine visa services as soon as possible but are unable to provide a specific date at this time. Please see these notices which contain detailed information about the current status of visa services worldwide and visa restrictions related to the COVID-19 global pandemic: https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/covid-19-visa-services-and-restrictions.html.

Shpallje Presidenciale 9645 dhe Shpallje Presidenciale 9983

21 shkurt, 2020

Më 31 Janar, 2020, u botua një Shpallje e re Presidenciale (“Shpallja Presidenciale 9983”), që u shtoi kufizimeve të udhëtimit të P.P. 9645, duke i zgjeruar ato për shtetas të gjashtë vendeve të tjera. Kufizimet janë të vlefshme vetëm për vizën e emigrantit dhe/ose vizat e shumllojshmërisë, viza jo emigranti. Më shumë informacion është i mundur në këtë adresë https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/presidential-proclamation-archive/presidential-proclamation9645.html?wcmmode=disabled.

Extension of Validity for Venezuelan Passports

12 qershor, 2019

As of June 7, 2019 the Department of State recognizes that previously issued Venezuelan passports and “prorrogas” have been extended by decree of interim Venezuelan President Guaido for an additional five years past their printed date of expiration. Passports rendered valid by this decree will be accepted for visa and other consular services.