Njoftime

Informacion i rëndësishëm për aplikuesit studentë

5 tetor, 2020

Duke filluar nga 1 tetor 2020, Ambasada Amerikane rifillon përpunimin e aplikimeve për viza studentore dhe vizitorë shkëmbimi për programet që kanë filluar tashmë ose që fillojnë brenda 120 ditëve të ardhshme. Aplikuesit mund të aplikojnë ose planifikojnë takimet e tyre aktuale në faqen në internet Shërbime Globale të Mbështetjes (Global Support Services, GSS): https://ais.usvisa-info.com/sq-al/niv, duke u identifikuar, duke klikuar "Vazhdo", duke zgjedhur opsionin "Ri-planifiko takimin" dhe duke ndjekur udhëzimet e dhëna.

Ju lutemi kontrolloni datën e fillimit të programit të listuar në formularin I-20 ose DS-2019:

 • Mos planifikoni një intervistë derisa të jeni brenda 120 ditëve nga data zyrtare e fillimit të programit tuaj.
 • Nëse data e fillimit të programit ka kaluar tashmë ose nëse nuk është e mundur të planifikoni një intervistë para asaj date, atëherë viza juaj nuk mund të lëshohet. Ju duhet menjëherë të kontaktoni zyrtarin e caktuar të shkollës ose zyrtarin përgjegjës të listuar në formularin tuaj (I-20 ose DS-2019) dhe të kërkoni që ata të vendosin një datë të re të fillimit të programit në sistemin "SEVIS". Nëse ky veprim nuk kryhet para intervistës për vizë, përpunimi i vizës suaj do të vonohet dhe një vizë nuk mund të lëshohet derisa të shfaqet një datë e vlefshme e fillimit të programit në SEVIS.
 • Ju lutemi vini re se të gjithë aplikuesit e planifikuar për vizë duhet të mbajnë një maskë fytyre pas mbërritjes dhe të ndjekin udhëzimet shëndetësore për të zvogëluar përhapjen e COVID-19. Ju lutemi monitoroni faqen tonë të internetit për aktualizime të mëtejshme. Për pyetje në lidhje me aplikimin, ju lutemi vizitoni faqen e internetit të GSS: https://ais.usvisa-info.com/sq-al/niv/information/faqs.

Shtrirja e Vlefshmërisë së Tarifës së Vizës

16 shtator, 2020

Departamenti i Shtetit të U.S, e kupton se një numër i madh aplikuesish/esh për viza e kanë bërë pagesën për procedimin e aplikimit të vizës dhe janë ende duke pritur për të lënë orarin për këtë gjë. Ne po punojmë me dedikim për të rinisur të gjitha proceset e veprimit me vizat, sa më shpejt dhe në mënyrë sa më të sigurt që të jetë e mundur. Ndërkohë, rrini të qetë se Misioni i U.S do të rrisë kohën e vlefshmërisë së pagesës suaj (të njohur si pgesa MRV) deri më 31 Dhjetor, 2021. Kjo me qëllim për t'u dhënë mundësinë të gjithë aplikantëve/eve, të cilët/cilat nuk mundën të lenë një takim për vizën, si rrjedhojë e ndërprerjes së veprimeve rutinë konsulore, të lenë një orar dhe/ose një takim për vizë me pagesën tashmë të kryer. Lutemi të vazhdoni të monitoroni këtë adresë për informacion lidhur me kohën kur do t'u rikthehemi veprimeve rutinë për vizat.


U.S. Visa and Travel Updates

For the latest information from the U.S. Department of State regarding visa issues and travel to the United States, please visit: https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news.html.

Presidential Proclamation 10014

24 qershor, 2020

Të hënën, më 22 qershor, Presidenti Trump nënshkroi një njoftim që pezullonte hyrjen në Shtetet e Bashkuara të emigrantëve dhe joemigrantëve të caktuar që paraqesin rrezik për tregun e punës në Sh.B.A pas shpërthimit të koronavirusit. Duke hyrë në fuqi menjëherë, njoftimi zgjat pezullimin e hyrjes për emigrantë të caktuar (Njoftimi Presidencial 10014) deri në 31 dhjetor 2020. Kufizimet e reja të vendosura nga njoftimi janë të vlefshme deri në orën 12:01 të mëngjesit EDT të Mërkurën, 24 Qershor dhe skadojnë më 31 Dhjetor 2020, përveç nëse vazhdojnë nga Presidenti. Shtetasit amerikanë, banorët e përhershëm të ligjshëm dhe të huajt që janë ose ishin brenda Shteteve të Bashkuara ose ata që mbajnë viza të vlefshme jo-emigruese ose emigruese në datën efektive nuk i nënshtrohen njoftimit.

Njoftimi ndalon hyrjen e joemigrantëve në kategoritë e mëposhtme: H-1B, H-2B, J (për të huajt që marrin pjesë në një stazh, trajnim, mësues, këshilltar kampi, dado, ose program udhëtimi të punës verore) dhe L, së bashku me bashkëshortët dhe fëmijët e tyre. Asnjë vizë e vlefshme nuk do të anullohet prej këtij njoftimi. Njoftimi Presidencial 10014 dhe ky njoftim ofrojnë përjashtime nga kufizimet e tyre për disa kategori të emigrantëve dhe jo-emigrantëve. Teksti i plotë i njoftimeve presidenciale është në dispozicion në faqen e Shtëpisë së Bardhë në: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-aliens-present-risk-u-s-labor-market-following-coronavirus-outbreak/.

VISAS: National Interest Exemptions for Certain Professional Athletes and their Essential Staff and Dependents

2 qershor, 2020

On May 22, Department of Homeland Security (DHS) Acting Secretary Wolf signed an order exempting certain foreign professional athletes who compete in professional sporting events organized by certain leagues from Presidential Proclamations 9984, 9992, 9993, and 9996. This exemption only applies to certain professional athletes, essential staff, team and league leadership, spouses, and dependents. Individuals who believe they may qualify under this exemption should ask their athletic league representative to contact DHS for guidance on whether they are exempted.

 • If you have a valid visa and have questions about this order, please contact your athletic league representative to clear proposed travel with DHS.
 • If your athletic league or group has been exempted by DHS and you require a visa to travel, follow the instructions on the website of your nearest Embassy or Consulate to complete your application and request a visa appointment.
 • Embassies and consulates have canceled all routine immigrant and nonimmigrant visa appointments as of March 20, 2020, but will continue to provide emergency and mission-critical visa services as resources and local conditions allow.  Travel by individuals excepted by DHS under this order may qualify as mission-critical. Please see these notices which contain detailed information about the current status of visa services worldwide and visa restrictions related to the COVID-19 global pandemic:  https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/covid-19-visa-services-and-restrictions.html.

Urgent Information For Visa Applicants Regarding Novel Coronavirus

27 maj, 2020

Entry of foreign nationals who were physically present within the following list of countries within 14 days prior preceding their entry or attempted entry into the United States is suspended, per Presidential Proclamations 9984, 9992, 9993, 9996 and the subsequent proclamation issued May 24, 2020:

 • Brazil;
 • The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, excluding overseas territories outside of Europe;
 • The Republic of Ireland;
 • The 26 countries that comprise the Schengen Area (Austria, Belgium, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Italy, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, and Switzerland);
 • The Islamic Republic of Iran;
 • The People’s Republic of China, not including the Special Administrative Regions of Hong Kong and Macau.

There are certain exceptions to the suspension of entry, including exceptions for U.S. lawful permanent residents and certain family members of U.S. citizens and lawful permanent residents, among other exceptions listed in the proclamations. If you reside in, have traveled recently to, or intend to transit or travel the above list of countries prior to your planned trip to the United States, we recommend you postpone your visa interview appointment until 14 days subsequent to your departure from the subject country(ries). Additionally, if you are experiencing flu-like symptoms, or believe you may have been exposed to the novel coronavirus, you are strongly encouraged to postpone your appointment by at least 14 days. There is no fee to change an appointment and visa application fees are valid for one year in the country where the fee was paid.

To postpone your appointment, please sign in to your user account, select the "Continue" option, and follow the system instructions under the "reschedule appointment" action. If you require further assistance please refer to our "Help" section at the bottom of the page.​

Covid-19 - Visa Services and Restrictions

21 maj, 2020

In response to significant worldwide challenges related to the COVID-19 pandemic, the Department of State has temporarily suspended routine visa services at all U.S. Embassies and Consulates. Embassies and consulates have canceled all routine immigrant and nonimmigrant visa appointments as of March 20, 2020, but will continue to provide emergency and mission-critical visa services as resources and local conditions allow. We will resume routine visa services as soon as possible but are unable to provide a specific date at this time. Please see these notices which contain detailed information about the current status of visa services worldwide and visa restrictions related to the COVID-19 global pandemic: https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/covid-19-visa-services-and-restrictions.html.

Informacion për aplikantët për vizë në lidhje me koronavirusin

24 prill, 2020

Më 22 Prill, Presidenti Trump nënshkroi Proklamatën për të pezulluar hyrjen në Shtetet e Bashkuara të kategorive të caktuara të imigrantëve, të cilët paraqesin konkurrencë në tregun e punës së ShBA-së, gjatë rimëkëmbjes ekonomike , pas epidemisë së KOVID-19. Proklamata hyn në fuqi në orën 11:59 p.m. EDT më 23 Prill, dhe skadon brenda 60 ditësh, përveç nëse vazhdohet nga Presidenti. Shtetasit Amerikanë, banorët e përhershëm dhe personat që posedojnë vizë imigruese të vlefshme, nuk janë subjekt të Proklamatës. Me këtë Proklamatë nuk do të revokohet asnjë vizë e vlefshme. Shërbimet rutinë të vizave janë pezulluar në përfaqësitë diplomatike e ShBA-së në të gjithë botën, por në varësi të kushteve, Ambasadat dhe Konsullatat e ShBA-se, do të vazhdojnë të ofrojnë shërbime të vizave për raste urgjente dhe emergjente, për aplikantet që nuk i nënshtrohen kësaj Proklamatë Presidenciale. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-immigrants-present-risk-u-s-labor-market-economic-recovery-following-covid-19-outbreak/.

Shpallje Presidenciale 9645 dhe Shpallje Presidenciale 9983

21 shkurt, 2020

Më 31 Janar, 2020, u botua një Shpallje e re Presidenciale (“Shpallja Presidenciale 9983”), që u shtoi kufizimeve të udhëtimit të P.P. 9645, duke i zgjeruar ato për shtetas të gjashtë vendeve të tjera. Kufizimet janë të vlefshme vetëm për vizën e emigrantit dhe/ose vizat e shumllojshmërisë, viza jo emigranti. Më shumë informacion është i mundur në këtë adresë https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/presidential-proclamation-archive/presidential-proclamation9645.html?wcmmode=disabled.

Extension of Validity for Venezuelan Passports

12 qershor, 2019

As of June 7, 2019 the Department of State recognizes that previously issued Venezuelan passports and “prorrogas” have been extended by decree of interim Venezuelan President Guaido for an additional five years past their printed date of expiration. Passports rendered valid by this decree will be accepted for visa and other consular services.