Informacioni i Seksionit Konsullor

Siguria

  • Aplikuesit nuk lejohen të hynë në Seksionin Konsullor pa një takim të caktuar.
  • Të gjithë vizitorët në Seksionin Konsullor kontrollohen nga personeli i sigurisë përpara se të hynë.
  • Për t'u njoftuar me më shumë infomata rreth masave të sigurisë dhe kufizimeve ju lutemi vizitoni faqen e internetit të Seksionit Konsullor:

Vendet dhe oraret

Tiranë

Ambasada e SHBA-së, Shqipëri
Seksioni Konsullor
Rruga e Elbasanit, Nr. 103
Tiranë, Shqipëri

Për oraret e punës, vizitoni https://al.usembassy.gov/sq/visas-sq/nonimmigrant-visas-sq/.


Pushimet dhe Festat

Vizitoni: https://al.usembassy.gov/sq/holiday-calendar-sq/