Shtrirja e Vlefshmërisë së Tarifës së Vizës

Departamenti i Shtetit të U.S, e kupton se një numër i madh aplikuesish/esh për viza e kanë bërë pagesën për procedimin e aplikimit të vizës dhe janë ende duke pritur për të lënë orarin për këtë gjë. Ne po punojmë me dedikim për të rinisur të gjitha proceset e veprimit me vizat, sa më shpejt dhe në mënyrë sa më të sigurt që të jetë e mundur. Ndërkohë, rrini të qetë se Misioni i U.S do të rrisë kohën e vlefshmërisë së pagesës suaj (të njohur si pgesa MRV) deri më 31 Dhjetor, 2021. Kjo me qëllim për t'u dhënë mundësinë të gjithë aplikantëve/eve, të cilët/cilat nuk mundën të lenë një takim për vizën, si rrjedhojë e ndërprerjes së veprimeve rutinë konsulore, të lenë një orar dhe/ose një takim për vizë me pagesën tashmë të kryer. Lutemi të vazhdoni të monitoroni këtë adresë për informacion lidhur me kohën kur do t'u rikthehemi veprimeve rutinë për vizat.


U.S. Visa and Travel Updates

For the latest information from the U.S. Department of State regarding visa issues and travel to the United States, please visit: https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news.html.

More

Scroll Down

Mirësevini aplikues të vizave jo-imigruese për në ShBA

Jeni në faqen zyrtare të internetit për vizat jo-imigruese (të përkohshme) të Ambasadës së ShBA-së në SHQIPËRIA.

Informacion i rëndësishëm për aplikuesit studentë

Duke filluar nga 1 tetor 2020, Ambasada Amerikane rifillon përpunimin e aplikimeve për viza studentore dhe vizitorë shkëmbimi për programet që kanë filluar tashmë ose që fillojnë brenda 120 ditëve të ardhshme. Aplikuesit mund të aplikojnë ose planifikojnë takimet e tyre aktuale në faqen në internet Shërbime Globale të Mbështetjes (Global Support Services, GSS): https://ais.usvisa-info.com/sq-al/niv, duke u identifikuar, duke klikuar "Vazhdo", duke zgjedhur opsionin "Ri-planifiko takimin" dhe duke ndjekur udhëzimet e dhëna.

Ju lutemi kontrolloni datën e fillimit të programit të listuar në formularin I-20 ose DS-2019:

  • Mos planifikoni një intervistë derisa të jeni brenda 120 ditëve nga data zyrtare e fillimit të programit tuaj.
  • Nëse data e fillimit të programit ka kaluar tashmë ose nëse nuk është e mundur të planifikoni një intervistë para asaj date, atëherë viza juaj nuk mund të lëshohet. Ju duhet menjëherë të kontaktoni zyrtarin e caktuar të shkollës ose zyrtarin përgjegjës të listuar në formularin tuaj (I-20 ose DS-2019) dhe të kërkoni që ata të vendosin një datë të re të fillimit të programit në sistemin "SEVIS". Nëse ky veprim nuk kryhet para intervistës për vizë, përpunimi i vizës suaj do të vonohet dhe një vizë nuk mund të lëshohet derisa të shfaqet një datë e vlefshme e fillimit të programit në SEVIS.
  • Ju lutemi vini re se të gjithë aplikuesit e planifikuar për vizë duhet të mbajnë një maskë fytyre pas mbërritjes dhe të ndjekin udhëzimet shëndetësore për të zvogëluar përhapjen e COVID-19. Ju lutemi monitoroni faqen tonë të internetit për aktualizime të mëtejshme. Për pyetje në lidhje me aplikimin, ju lutemi vizitoni faqen e internetit të GSS: https://ais.usvisa-info.com/sq-al/niv/information/faqs.

Më shumë

Zgjidhni këtë opsion nëse nuk e keni përdorur kurrë këtë faqe më parë dhe keni plotësuar një DS-160 https://ceac.state.gov/genniv.

Zgjidhni këtë opsion për të vazhduar ose rishikuar një aplikim ekzistues për vizë, ose nëse keni krijuar tashmë një llogari në këtë faqe.

Mësoni më shumë rreth procesit të aplikimit për viza