Afghan Special Immigrant Visa (SIV) and Immigrant Visa (IV)


Informacion urgjent për aplikantët për vizë në lidhje me koronavirusin e ri

Për shkak të pandemisë globale COVID-19, Qeveria e SHBA ka vendosur kufizime dhe kërkesa që mund të ndikojnë në udhëtimin drejt Shteteve të Bashkuara. Ju lutemi rishikoni informacionin më poshtë përpara se të planifikoni ose të merrni pjesë në një takim të lidhur me vizën.

Pyetje mbi Procesimin e Vizave nën Kufizimet e Covid-19

Kufizime dhe Përjashtime Udhëtimi për COVID-19

Proklamata Presidenciale mbi Pezullimin e Hyrjes si Joimigrantë/e të Disa Personave Shtesë, që Paraqesin një Rrezik Transmetimi të Sëmundjes Coronavirus 2019

Shtrirja e Vlefshmërisë së Tarifës së Vizës

CDC Zgjeron Kërkesat e Testit Negativ COVID-19 për të Gjithë Pasagjerët Ajrorë që Hyjnë në Shtetet e Bashkuara


U.S. Visa and Travel Updates

For the latest information from the U.S. Department of State regarding visa issues and travel to the United States, please visit: https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news.html.

More

Scroll Down

Mirësevini aplikues të vizave jo-imigruese për në ShBA

Jeni në faqen zyrtare të internetit për vizat jo-imigruese (të përkohshme) të Ambasadës së ShBA-së në SHQIPËRIA.

Important Information

U.S. Embassy Tirana is only processing visa applications from Albanian nationals or those who have an Albanian residence permit. Appointments made by third-country nationals who do not meet these requirements will be cancelled.

Më shumë

Zgjidhni këtë opsion nëse nuk e keni përdorur kurrë këtë faqe më parë dhe keni plotësuar një DS-160 https://ceac.state.gov/genniv.

Zgjidhni këtë opsion për të vazhduar ose rishikuar një aplikim ekzistues për vizë, ose nëse keni krijuar tashmë një llogari në këtë faqe.

Mësoni më shumë rreth procesit të aplikimit për viza