متقاضیان ویزای غیرمهاجرتی ایالات متحده، خوش آمدید

شما در وب‌سایت رسمی اطلاعات و قرار مصاحبه ویزای غیرمهاجرتی (موقت) سفارت ایالات متحده در مأموریت ترکیه هستید.

Urgent information for visa applicants regarding novel coronavirus

As of March 17, 2020, the United States Embassy in Ankara and Consulate General in Istanbul are reducing routine Immigrant and Nonimmigrant visa services to emergency only. From March 17, 2020, the U.S. Embassy and Consulate General are not accepting applications through Interview Waiver/Renewal by Mail. We will resume routine visa services as soon as possible but are unable to provide a specific date at this time. The MRV fee is valid and may be used for a visa application in the country where it was purchased within one year of the date of payment. If you have an urgent matter and need to travel immediately, please follow the guidance provided at https://ais.usvisa-info.com/fa-tr/niv/information/faqs#need_earlier_appt, or contact us at https://ais.usvisa-info.com/fa-tr/niv/information/contact_us to request an emergency appointment.

بیشتر

اگر تاکنون هرگز از این سایت استفاده نکرده و فرم DS-160 را کامل ننموده‌اید، این گزینه را انتخاب کنید https://ceac.state.gov/genniv.

برای ادامه یا بررسی درخواست ویزای موجود، یا اگر قبلاً حسابی در این سایت باز کرده‌اید، این گزینه را انتخاب نمایید.

کسب اطلاعات بیشتر در مورد روند درخواست ویزا