زمان‌های انتظار ویزا

زمان‌بندی پیشاپیش سفر و ارائه سریع‌تر درخواست ویزا اهمیت دارد. سفارت‌ها و کنسولگری‌های ایالات متحده سعی می‌کنند زمان انتظار صدور ویزا را تا حد ممکن کوتاه نمایند. ممکن است زمان انتظار قرار مصاحبه و پردازش درخواست برخی از انواع ویزا طولانی‌تر باشد.

سفارت یا کنسولگری ایالات متحده‌ای که می‌خواهید به آنجا درخواست ویزا بدهید را انتخاب کنید تا اطلاعات مربوط به مدت زمان انتظار آن را مشاهده نمایید: