Pregled useljeničkih viza

Strani državljani koji žele useliti se u SAD i tamo se stalno nastaniti moraju slijediti određene postupke kako bi podnijeli zahtjev za useljeničku vizu.

Useljenička viza koju izdaje Konzularni odjel SAD-a omogućava vam da otputujete u Sjedinjene Države za prijam u svojstvu zakonskog rezidenta (LPR). Jednom kada vas se primi, imate pravo trajno živjeti i raditi u Sjedinjenim Državama. Dodatne informacije mogu se pronaći u Američkoj službi za državljanstvo i useljenje (USCIS).

Ne možete sami pokrenuti proces i morate imati odobrenu molbu. Dodatne informacije o tome kako podnijeti molbu potražite na web-stranici USCIS-a.

Proces za useljeničku vizu

Proces za useljeničku vizu zahtijeva više koraka da bi se zahtjev dovršio. Pojedinosti o postupku dostupne su na adresi https://travel.state.gov. Za se donje korake podrazumijeva da ste prvo podnijeli molbu USCIS-u.

Odricanje od odgovornosti: Na web-stranici i povezanim službama pozivnog centra ne može se dobiti status ili informacije koje se odnose na obradu zahtjeva koju vrši USCIS, NVC, KCC ili Konzularni odjel SAD-a.

Korak 1 – Podnesena molba (čeka se na USCIS-ovo odobrenje)

Provjerite status podnesene useljeničke molbe na USCIS-ovom web-stranici.


Korak 2 – Odobrena molba

Ako ste primili obavijest da je USCIS odobrio vašu useljeničku molbu i proslijedio je Nacionalnom centru za vize (NVC) na daljnju obradu, posjetite https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/approved.html da biste se dodatno informirali o sljedećim koracima za obradu u NVC https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/approved/contact.html.

Program Lutrije za useljeničke vize (DV) se upravlja Kentucky konzularnim centrom (KCC) Ministarstva inostranih poslova SAD. Za više informacija posjetite https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/diversity-visa-program-entry/diversity-visa-instructions.html.

NVC, KCC ili Konzularni odjel SAD-a pružit će obavijesti i upute za daljnje radnje i datume razgovora.


Korak 3 – Priprema za razgovor

UPOZORENJE: Ako niste primili pismo/e-mail o zakazivanju termina za razgovor za useljeničku vizu, niste spremni za dovršavanje procesa na ovoj web-stranici. (Ponovno pogledajte gornje korake 1 i 2.)

Da biste saznali više o pripremi za razgovor, kliknite ovdje.

Ako ste primili pismo/e-mail o datumu razgovora od NVC-a, KCC-a ili Konzularnog odjela SAD-a, moraćete obaviti neke korake na ovoj web-stranici kao dio pripreme za razgovor. Pogledajte ispod:

  • Registracija za usluge vraćanja dokumenata

    Svi podnosioci zahtjeva za useljeničku vizu koji su primili pismo/e-mail o zakazanom razgovoru moraju se registrovati na ovoj web-stranici da bi dobili dokumente nazad nakon obrade zahtjeva. Za više informacije pogledajte Kurirske usluge za dokumente za vizu.

    Svi podnosioci zahtjeva za useljeničku vizu koji su dobili pismo/e-mail o datumu razgovora moraju kreirati novi nalog. Ako ste već kreirali nalog molimo prijavite se (/bs-ba/iv/users/sign_in.iv) da biste nastavili sa radom.


Korak 4 – Dođite na razgovor u Konzularni odjel

Dođite na razgovor naveden u pismu/e-mail koje primite od NVC-a, KCC-a ili Konzularnog odjela. Na razgovor obavezno ponesite sve potrebne dokumente.


Korak 5 – Nakon razgovora

Nakon što obavite razgovor u Konzularnom odjelu SAD-a, možete pratiti status vašeg zahtjeva za vizu na https://ceac.state.gov/CEAC.

Ako se zahtjev za vizu odobri (pogledajte https://ceac.state.gov/CEAC), vraćanje dokumenata putem kurirske službe može se pratiti na ovoj web-stranici. Prijavite se.