Često postavljana pitanja o useljeničkim vizama

Opšte informacije

 1. Koja je svrha ove web-stranice?
 2. Postoji li zahtjev da se navedu stranice društvenih mreža prilikom podnošenja zahtjeva za vizu SAD?

Informacije o useljeničkoj vizi

 1. Šta je useljenička viza?
 2. U moje je ime podnesena molba kako bih mogao/la podnijeti zahtjev za useljeničku vizu, ali još je na čekanju u USCIS-u. Kako mogu provjeriti status molbe u toku?
 3. Koliko košta podnošenje zahtjeva za useljeničku vizu?

Termin razgovora za useljeničku vizu

 1. Moj se slučaj obrađuje u Nacionalnom centru za vize (NVC). Kako da stupim u kontakt s njima?
 2. Kako da saznam za kada imam zakazan razgovor?
 3. Šta da donesem na razgovor?
 4. Imao/la sam razgovor i zahtjev za viza mi je odbijen na temelju odjeljka 221 (g) koji se odnosi na dodatnu dokumentaciju ili informacije. Spreman/na sam ih podnijeti – kako to mogu napraviti? Moram li ponovno otići u Ambasadu?

Paketi vizne dokumentacije i modernizovana useljenička viza

 1. Nedavno sam imao/la razgovor za useljeničku vizu u Ambasadi/Konzularnom odjelu i dobio/la sam pasoš i vizu. Ipak nisam dobio/la paket dokumenata u zapečaćenoj koverti da je ponesem sa sobom na avion za Sjedinjene Države. Moj advokat/podnosilac molbe/prijatelji kažu da ne mogu da krenem za SAD bez ove koverte. Šta da radim?
 2. Ne pamtim da li sam elektronski predavao/la svoju građansku i finansijsku dokumentaciju. Da li postoji drugi način da saznam da li je moja viza izdana prema elektronskom postupku?
 3. Znam druge ljude koji su dobili useljeničke vize i trebali da ponesu zapečaćene koverte u tačku ulaza u SAD. Zašto je postupak drugačiji za njih?

Osobe sa legalnim stalnim prebivalištem (vlasnici Zelenog kartona)

 1. Imam Zeleni karton koja će isteći, a nisam primio/la novu. Kako mogu ponovno ući u Sjedinjene Američke Države? Jesam li izgubio/la status?
 2. Imam Zeleni karton, ali izbivao/la sam iz Sjedinjenih Država dulje od godine dana. Kako mogu dobiti dopuštenje za ponovni ulazak u Sjedinjene Države?

Opšte informacije

 1. Koja je svrha ove web-stranice?

  Posjetite sljedeće stranice s informacijama da biste saznali više o uslugama koje se pružaju na ovoj web-stranici za podnosioce useljeničke vize i osobe koje imaju stalan boravak u SAD-u:

 2. Postoji li zahtjev da se navedu stranice društvenih mreža prilikom podnošenja zahtjeva za vizu SAD?

  31.maja 2019 god. Ministarstvo vanjskih poslova SAD je ažuriralo obrasce za useljeničke i neuseljeničke vize tako da se od sada od većine podnosioca zahtjeva za vize SAD širom svijeta traže informacije o stranicama društvenih mreža. Za više informacija pročitajte Najčešće postavljana pitanja na sajtu Ministarstva vanjskih poslova SAD.

Informacije o useljeničkoj vizi

 1. Šta je useljenička viza?

  Useljenička viza je dokument koji izdaje Ministarstvo vanjskih poslova SAD-a koja vam omogućuje da otputujete u Sjedinjene Države kako biste podnijeli zahtjev za ulazak u svojstvu osobe sa legalim stalnim boravkom u SAD (LPR). Dodatne informacije mogu se pronaći kod Američke službe za državljanstvo i useljenje (USCIS).

 2. U moje je ime podnesena molba kako bih mogao/la podnijeti zahtjev za useljeničku vizu, ali još je na čekanju u USCIS-u. Kako mogu provjeriti status molbe u toku?

  Možete provjeriti status zahtjeva i provjeriti status podnesene useljeničke molbe na USCIS-ovom web-stranici.

  Na ovoj web-stranici i povezanim servisima pozivnog centra nije moguće dobiti status o molbi podnesenoj u USCIS-u.

 3. Koliko košta podnošenje zahtjeva za useljeničku vizu?

  Takse se razlikuju u zavisnosti od vrste vize. Dodatne informacije potražite na https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/fees/fees-visa-services.html.

Termin razgovora za useljeničku vizu

 1. Moj se slučaj obrađuje u Nacionalnom centru za vize (NVC). Kako da stupim u kontakt s njima?

  Obratite se Nacionalnom centru za vize putem e-mail adrese https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/ask-nvc.html. U poruku obavezno dodajte broj(eve) predmeta te puno ime i prezime podnosioca zahtjeva.

 2. Kako da saznam za kada imam zakazan razgovor?

  Nacionalni centar za vize (NVC), KCC ili Konzularni odjel poslat će obavijest o datumu, vremenu i lokaciji razgovora vama, vašem podnosiocu molbe i vašem odvjetniku nakon zakazivanja razgovora.

  Dodatne informacije potražite na https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/the-immigrant-visa-process/interview/interview-prepare.html.

 3. Šta da donesem na razgovor?

  Slijedite instrukcije iz pisma/e-mail koje ste primili od NVC-a, KCC-a ili Konzularnog odjela da biste se pripremili za razgovor.

 4. Imao/la sam razgovor i zahtjev za viza mi je odbijen na temelju odjeljka 221 (g) koji se odnosi na dodatnu dokumentaciju ili informacije. Spreman/na sam ih podnijeti – kako to mogu napraviti? Moram li ponovno otići u Ambasadu?

  U pismu koje dobijete od službenika za konzularne poslove bit će upute o tome kako ispuniti zahtjev. Slijedite upute iz pisma.

Paketi vizne dokumentacije i modernizovana useljenička viza

 1. Nedavno sam imao/la razgovor za useljeničku vizu u Ambasadi/Konzularnom odjelu i dobio/la sam pasoš i vizu. Ipak nisam dobio/la paket dokumenata u zapečaćenoj koverti da je ponesem sa sobom na avion za Sjedinjene Države. Moj advokat/podnosilac molbe/prijatelji kažu da ne mogu da krenem za SAD bez ove koverte. Šta da radim?

  Ministarstvo vanjskih poslova je počelo obrađivati neke zahtjeve za useljeničke vize elektronski. Ako Nacionalni centar za vize ili Ambasada/Konzularni odjel gdje ste imali razgovor za vizu traže od vas da podnesete vašu građansku i finansijsku dokumentaciju elektronski preko portala CEAC, ovo znači da je vaša viza izdana prema novom elektronskom postupku. Osim ako ste posebno upućeni od strane Ambasade/Konzularnog odjela gdje ste imali razgovor, NE TREBATE da nosite zapečaćenu kovertu sa papirnom dokumentacijom da je pokažete u tački ulaza u SAD. Budite sigurni da su vaši dokumenti elektronski prebačeni od strane Ministarstva vanjskih poslova u Ministarstvo Unutrašnje Bezbjednosti, odjel Carinske i Granične Kontrole (DHS/CBP), koji nadgleda sve imigrante koji dolaze u zemlju. Kad stignete na Imigracionu kontrolu u tački ulaza u SAD, oficir CBP će imati sve potrebne informacije za vaš ulaz u SAD. Ovaj novi elektronski postupak će olakšati obradu vašeg zahtjeva za vizu te vaš ulaz u Sjedinjene Države.

 2. Ne pamtim da li sam elektronski predavao/la svoju građansku i finansijsku dokumentaciju. Da li postoji drugi način da saznam da li je moja viza izdana prema elektronskom postupku?

  Da. Pogledajte vašu vizu. Ako vam nije potreban paket papirnih dokumenata, na vašoj vizi u donjem desnom uglu će biti napomena: "IV DOCS in CCD".

 3. Znam druge ljude koji su dobili useljeničke vize i trebali da ponesu zapečaćene koverte u tačku ulaza u SAD. Zašto je postupak drugačiji za njih?

  Elektronska obrada nekih useljeničkih zahtjeva je počela u 2018. godini. Prijenos svih različitih vrsta useljeničkih viza na elektronski način obrade će potrajati nekoliko godina. Do tog vremena neki vlasnici useljeničkih viza će još uvijek trebati da donose paket papirne dokumentacije u zapečaćenim kovertama na tačku ulaza u SAD. Ove osobe neće imati napomenu "IV DOCS in CCD" u donjem desnom uglu njihovih viza.

Osobe sa legalnim stalnim prebivalištem (vlasnici Zelenog kartona)

 1. Imam Zeleni karton koja će isteći, a nisam primio/la novu. Kako mogu ponovno ući u Sjedinjene Američke Države? Jesam li izgubio/la status?

  Ne. Niste izgubili status. No morate podnijeti zahtjev za „boarding foil” (privremena putna isprava) za ulazak u Sjedinjene Države.

  Dodatne informacije potražite na http://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/returning-residents.html.

 2. Imam Zeleni karton, ali izbivao/la sam iz Sjedinjenih Država dulje od godine dana. Kako mogu dobiti dopuštenje za ponovni ulazak u Sjedinjene Države?

  Trebate da podnesete zahtjev za vizu za osobu sa legalnim stalnim boravkom u SAD koja putuje natrag da biste dozvolu da ponovno uđete u SAD.

  Dodatne informacije potražite na http://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/returning-residents.html.