Obavještenja

Važna napomena

2 oktobar, 2020

Prema važećim propisima Američke vlade, bilo kojoj osobi koja je putovala preko međunarodnih granica javnim prevozom (uključujući avion, autobus, voz itd.) zabranjen je ulazak u Američku Ambasadu u Sarajevu do 14 dana nakon zaključenja tog putovanja. Ako se utvrdi da ste na ovaj način ušli u Bosnu i Hercegovinu ili prešli međunarodne granice u posljednjih 14 dana, biće vam odbijen prijem u Američku Ambasadu. Privatno putovanje (privatni automobil) između Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja je izuzeto. Ako je vama ili bliskom kontaktu dijagnosticiran COVID u posljednjih 14 dana, biće vam odbijen ulaz. Molimo vas da ostanete kod kuće ako imate temperaturu (veću od 37,3 C) ili se na neki drugi način osjećate loše, uključujući, ali ne ograničavajući se na, kašalj, curenje nosa, otežano disanje, gubitak čula okusa / mirisa.

Važna Napomena

23 septembar, 2020

Prema važećim propisima Američke vlade, bilo kojoj osobi koja je putovala preko međunarodnih granica u posljednjih 14 dana zabranjen je ulaz u Američku ambasadu u Sarajevu. (Izuzeta su putovanja privatnim vozilom iz Hrvatske, Srbije ili Crne Gore.)

Produženje važenja naknade za vizu

16 septembar, 2020

Američko Ministarstvo vanjskih poslova razumije da su mnogi podnosioci zahtjeva za vizu platili naknadu za obradu zahtjeva za vizu i još uvijek čekaju da zakažu sastanak za vizu. Marljivo radimo na tome da što brže i sigurnije pokrenemo sve rutinske operacije s vizama. U međuvremenu, budite sigurni da će američke misije produžiti rok važenja vaše uplate (poznate kao MRV taksa) do 31. decembra 2021. godine, kako bi omogućili svim podnosiocima zahtjeva koji nisu mogli zakazati sastanak za vizu zbog suspenzije rutinskih konzularnih operacija, priliku za zakazivanje i / ili prisustvovanje sastanku za vizu uz već plaćenu naknadu. Molim vas nastavite provjeravati ovu stranicu kako biste saznali kada ćemo se vratiti rutinskim viznim operacijama.


U.S. Visa and Travel Updates

For the latest information from the U.S. Department of State regarding visa issues and travel to the United States, please visit: https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news.html.

Start of limited visa processing

15 juli, 2020

As of July 15, 2020, the United States Embassy in Sarajevo is resuming certain immigrant and nonimmigrant visa services, including: IV - IR1, IR2, CR1, CR2, and NIV F, M, J (certain categories allowed by PP), E, I, O, P visas. While the U.S. Embassy in Sarajevo aims to process cases as soon as practicable, there is likely to be increased wait times for completing such services due to substantial backlogs. The MRV fee is valid and may be used to schedule an interview appointment in the country where it was purchased within one year of the date of payment. If you have an urgent matter and need to travel immediately, please follow the guidance provided at Global Support Services (GSS) to request an emergency appointment.

Applicants for H1B, H2B, H4, L and certain J categories covered by Presidential Proclamation 10052 should request an appointment only if you have reason to believe you may qualify for one of the exceptions listed in the Proclamation here: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-aliens-present-risk-u-s-labor-market-following-coronavirus-outbreak/.

Predsjednički proglas 10014

24 juni, 2020

U ponedeljak, 22. juna, predsjednik Trump potpisao je proglas kojim se suspenduje ulazak određenih useljenika i neuseljenika koji u SAD-u predstavljaju rizik za američko tržište rada nakon izbijanja koronavirusa. Stupajući na snagu odmah, proglašenje produžava obustavu ulaska za određene useljenike (predsjednička proklamacija 10014) do 31. decembra 2020. Nova ograničenja koja je proglašenje naložilo stupaju na snagu u 12:01 sati po istočnom vremenu (EDT) u srijedu, 24. juna, a ističu 31. decembra, 2020., ukoliko ih predsjednik ne nastavi. Državljani Sjedinjenih Država, zakoniti stalni stanovnici i stranci koji su ili su bili u Sjedinjenim Državama ili oni koji na dan stupanja na snagu imaju valjane useljeničke ili neuseljeničke vize ne podliježu proglašenju.

Proklamacija obustavlja ulazak neuseljenika u sljedeće kategorije: H-1B, H-2B, J (za strance koji učestvuju kao pripravnik, učenik, učitelj, savjetniku u kampu, au pair ili ljetnom programu radnog putovanja) i L, zajedno s njihovim supružnicima i djecom. Nikakve važeće vize neće se opozvati ovim proglašenjem. Predsjednička proklamacija 10014 i ovaj proglas daju iznimke od njihovih ograničenja za određene kategorije useljenika i neuseljenika. Cijeli tekst predsjedničkih proglasa dostupan je na web stranici Bijele kuće na: https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-aliens-present-risk-u-s-labor-market-following-coronavirus-outbreak/.

Hitne informacije za podnosioce zahtjeva za vizu u vezi s novim koronavirusom

27 maj, 2020

Ulazak stranih državljana koji su bili fizički prisutni u državama sa sljedećeg popisa u roku od 14 dana prije ulaska ili pokušaja ulaska u Sjedinjene Države obustavljen je, prema predsjedničkim proklamacijama 9984, 9992, 9993, 9996 i naknadnom proglašenju, izdatom 24. maja 2020.:

  • Brazil;
  • -Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske, isključujući prekomorska područja izvan Europe;
  • Republika Irska;
  • - 26 zemalja koje čine Šengenski prostor (Austrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Island, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Norveška, Poljska , Portugal, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska i Švicarska);
  • Islamska Republika Iran;
  • - Narodna Republika Kina, ne uključuje posebne administrativne regione Hong Kong i Makao.

Postoje određene iznimke od obustave ulaska, uključujući iznimke za osobe koje u SAD-u imaju zakonito prebivalište i određene članove porodica američkih građana i zakonitih stalnih stanovnika, između ostalih izuzetaka navedenih u proklamacijama. Ako imate prebivalište, nedavno ste putovali u ili namjeravate tranzitirati ili putovati na gore navedeni popis zemalja prije planiranog putovanja u Sjedinjene Države, preporučujemo vam da odgodite sastanak za razgovor za vizu za 14 dana nakon vašeg odlaska iz predmetne zemlje (alja). Pored toga, ako imate simptome slične gripi ili vjerujete da ste možda bili izloženi novom koronavirusu, toplo se preporučuje da odgodite sastanak za najmanje 14 dana. Ne postoji naknada za promjenu termina, a naknade za podnošenje zahtjeva za vizu vrijede jednu godinu u zemlji u kojoj je naknada plaćena.

Da biste odložili sastanak, prijavite se na svoj korisnički račun, odaberite opciju "Nastavi" i slijedite sistemske upute pod akcijom "zakazivanje sastanka". Ako vam je potrebna dodatna pomoć, pogledajte odjeljak „Pomoć“ pri dnu stranice.

Covid-19 - Vizne usluge i ograničenja

21 maj, 2020

Kao odgovor na značajne globalne izazove povezane sa pandemijom COVID-19, State Department privremeno je obustavio rutinske vizne usluge u svim ambasadama i konzulatima SAD-a. Ambasade i konzulati otkazali su sve rutinske useljeničke i neuseljeničke vize od 20. marta 2020., ali nastaviće pružati vize za hitne slučajeve i vize za kritične usluge misije, kako to omogućavaju resursi i lokalni uslovi. Obnovićemo rutinske vizne usluge što je prije moguće, ali trenutno nismo u mogućnosti osigurati određeni datum. Molimo pogledajte ove obavijesti za detaljne informacije o trenutnom statusu viza u svijetu i viznim ograničenjima koja se odnose na globalnu pandemiju COVID-19: https://travel.state.gov/content/travel/en/traveladvisories/ea/covid-19-visa-services-and-restrictions.html.

Podaci za podnositelje zahtjeva za vizu u vezi s novim koronavirusom

24 april, 2020

22. aprila predsjednik Trump je potpisao proglas kojim se privremeno obustavlja ulazak u Sjedinjene Države određenim kategorijama useljenika koji predstavljaju rizik američkom tržištu rada tokom oporavka od ekonomske krize izazvane virusom COVID-19. Proglas stupa na snagu 23. aprila u 23:59 prema istočnoameričkom vremenu i traje 60 dana, osim ako ga Predsjednik ne produži. Ovaj proglas se ne odnosi na državljane Amerike, te osobe koje sa datumom stupanja ovog proglasa na snagu imaju dozvolu za legalan stalni boravak ili važeću useljeničku vizu. Niti jedna važeća viza neće biti poništene kao rezultat ovog proglasa. Rutinsko izdavanje viza je suspendovano u svim američkim ambasadama širom svijeta, no u zavisnosti od raspoloživih resursa ambasade i konzulati će nastaviti sa izdavanjem viza isključivo u hitnim i neodložnim slučajevima za podnosioce zahtjeva na koje se ne odnosi ovaj Predsjednički proglas. https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/proclamation-suspending-entry-immigrants-present-risk-u-s-labor-market-economic-recovery-following-covid-19-outbreak/.

Predsjednička proklamacija 9645 i Predsjednička proklamacija 9983

21 februar, 2020

Dana 31. januara 2020., objavljena je nova Predsjednička proklamacija („Predsjednička proklamacija 9983“), koja je dodala nove odredbe tekućim ograničenjima putovanja iz P.P. 9645, proširujući ih na nacije iz šest dodatnih zemalja. Ograničenja se primjenjuju samo na useljeničke vize i/ili vize dobijene lutrijom za dobijanje useljeničkih viza, ne i za neuseljeničke vize. Više informacija je dostupno na ovoj vezi https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/presidential-proclamation-archive/presidential-proclamation9645.html?wcmmode=disabled.

Extension of Validity for Venezuelan Passports

12 juni, 2019

As of June 7, 2019 the Department of State recognizes that previously issued Venezuelan passports and “prorrogas” have been extended by decree of interim Venezuelan President Guaido for an additional five years past their printed date of expiration. Passports rendered valid by this decree will be accepted for visa and other consular services.