סקירה כללית של ויזת הגירה

אזרחים זרים המבקשים להגר ולחיות באופן קבוע בארה"ב, חייבים לפעול לפי נהלים ספציפיים על מנת להגיש בקשה לוויזת הגירה. ויזת ההגירה, המונפקת ע"י המחלקה הקונסולרית של ארה"ב, מאפשרת לך לנסוע לארצות הברית לקבלה כתושב קבע חוקי (LPR). לאחר שתתקבל, תהיה לך את הזכות לחיות ולעבוד בארה"ב באופן קבוע. מידע נוסף ניתן למצוא ב: שירותי האזרוח וההגירה של ארה"ב (USCIS).

אינך יכול להתחיל את התהליך בעצמך וחייבת להיות לך בקשה מאושרת. לקבלת מידע נוסף על אופן הגשת הבקשה, עיין באתר של USCIS.

תהליך ויזת הגירה

כדי להשלים את הבקשה, לתהליך ויזת הגירה, נדרשים שלבים מרובים. פרטי התהליך זמינים ב: https://travel.state.gov. השלבים הבאים מתחילים מתוך הנחה שהגשת בקשה ל- USCIS.

כתב ויתור: אתר זה ושירותי המוקד הטלפוני הקשורים אליו, אינם יכולים לספק סטטוס או מידע הנוגע לטיפול המתנהל ב-USCIS, NVC, KCC, או במחלקה הקונסולרית של ארה"ב.

שלב 1 - בקשה שהוגשה (ממתינה לאישור של USCIS)

בדוק את המצב של בקשת ההגירה שהוגשה באתר של USCIS.


שלב 2 - בקשה מאושרת

אם קיבלת הודעה על כך שבקשת ויזת ההגירה שלך אושרה על ידי USCIS והועברה למרכז הלאומי לוויזות (NVC) להמשך טיפול, יש לבקר בכתובת https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/approved.html על מנת לקבל מידע נוסף על הטיפול ב-NVC https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/approved/contact.html

תוכנית הגרלת הגרין קארד (DV) מפוקחת על ידי מחלקת המדינה של ארה"ב, המרכז הקונסולרי בקנטאקי. מידע נוסף ניתן למצוא בכתובת https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/diversity-visa-program-entry/diversity-visa-instructions.html.

ה-KCC, ה-NVC או המחלקה הקונסולרית של ארה"ב יספקו הודעה והוראות לפעולות נוספות ולתאריך הראיון(ות).


שלב 3 - הכנה לראיון

אזהרה: אם לא קיבלת מכתב/הודעת דוא״ל עם הזמנה לפגישה בנוגע לבקשת ויזת ההגירה שלך, אינך מוכן עדיין להשלים את התהליך באתר זה. (חזור לעיין בשלב 1 ו- 2 לעיל.)

למידע על הכנה לראיון, לחץ כאן.

אם קיבלת מכתב/הודעת דוא״ל עבור הפגישה מ-NVC, KCC, או מהמחלקה הקונסולרית של ארה"ב, עליך להשלים ביצוע של פעולה באתר זה, כחלק מההכנה לראיון. ראה להלן:

  • הירשם לשירותי החזרת מסמכים

    על כל מבקשי ויזת הגירה, אשר קיבלו מכתב/הודעת דוא״ל על פגישה, צריכים להירשם באתר זה, על מנת לקבל חזרה לאחר הטיפול בבקשה את המסמכים שלהם . למידע נוסף, עיין ב: שירות שליחים למסמכי ויזה.

    על כל מבקש ויזת הגירה שקיבל מכתב/הודעת דוא״ל עם הזמנה לפגישה אישית ליצור חשבון משתמש חדש. אם כבר יש לכם חשבון משתמש, על מנת להמשיך יש להכנס לחשבון בכתובת (/he-il/iv/users/sign_in.iv).


שלב 4 – בפגישה במחלקה הקונסולרית

הגיעה לפגישה המצוינת במכתב/הודעת דוא״ל שהתקבל מ-NVC, KCC, או מהמחלקה הקונסולרית. זכור להביא את כל המסמכים הדרושים לפגישה שלך.


שלב 5 - לאחר הפגישה

לאחר הפגישה במחלקה הקונסולרית של ארה"ב, תוכל לעקוב אחר המצב של בקשת הוויזה שלך ב: https://ceac.state.gov/CEAC.

אם הבקשה לוויזה תאושר (ראה https://ceac.state.gov/CEAC), ניתן לעקוב אחר החזרת המסמכים באמצעות שירות השליחים, באתר זה. כדי להכנס לחשבון לחץ כאן.