תושבי קבע חוקיים של ארה"ב (LPR)

1. תושבי קבע (LPR) אשר תעודת הגרין קארד שלהם אבדה

אם כרטיס הגרין קארד שלך אבד או נגנב, עליך ליצור קשר עם המחלקה הקונסולרית בא ברצונך להגיש את בקשתך, על מנת לקבל הנחיות נוספות וכדי לקבוע פגישה.

- עבור שגרירות ארה"ב בירושלים יש לשלוח דוא"ל לכתובת: JerusalemIVinquiries@state.gov

- עבור שגרירות ארה"ב בתל אביב יש לשלוח דוא"ל לכתובת: NIVTelAviv@state.gov

מסמכים דרושים

2. תושבים חוזרים (LPR ללא סטטוס)

לפגישות עבור "תושב חוזר" יש ליצור קשר עם המחלקה הקונסולרית בירושלים בכתובת: jerusalemivinquiries@state.gov

מסמכים דרושים

למידע נוסף על תושבי קבע חוקיים, הכנס ל: USCIS, CBP, או ל: http://www.travel.state.gov.