Μεταναστευτικές Βίζες

Αυτή η ιστοσελίδα δεν παρέχει υποστήριξη για Επεξεργασία Μεταναστευτικής Βίζας στην Κύπρος.

Πληροφορίες για Μεταναστευτικές Βίζες

Αλλοδαποί πολίτες που επιθυμούν να μεταναστεύσουν και να διαμείνουν μόνιμα στις ΗΠΑ πρέπει να ακολουθήσουν συγκεκριμένες διαδικασίες για να καταθέσουν αίτηση για Μεταναστευτική Βίζα. Η Μεταναστευτική Βίζα που εκδίδεται από το Προξενικό Τμήμα των ΗΠΑ σας επιτρέπει να ταξιδέψετε στις Ηνωμένες Πολιτείες για είσοδο ως Νόμιμος Μόνιμος Κάτοικος (LPR). Εφόσον γίνετε δεκτοί μπορείτε να ζήσετε και να εργαστείτε στις Ηνωμένες Πολιτείες μόνιμα. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στη διεύθυνση Υπηρεσίες Υπηκοότητας και Μετανάστευσης των Ηνωμένων Πολιτειών (USCIS).

Διαδικασία Μεταναστευτικής Βίζας

Η διαδικασία για Μεταναστευτική Βίζα απαιτεί πολλά βήματα για να συμπληρωθεί η αίτηση. Λεπτομέρειες της διαδικασίας θα βρείτε στη διεύθυνση {types_1326}" target="_blank"> travel.state.gov. Τα παρακάτω βήματα ξεκινούν με την προϋπόθεση ότι έχετε υποβάλει αίτηση στην υπηρεσία USCIS.

Αποποίηση: Η παρούσα ιστοσελίδα και οι σχετικές υπηρεσίες τηλεφωνικού κέντρου δεν παρέχουν ενημέρωση για την κατάσταση ή πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία από τους φορείς USCIS, NVC, KCC, ή το Προξενικό Τμήμα των ΗΠΑ.

Βήμα 1 - Κατατέθηκε Αίτηση (Εκκρεμεί η έγκριση από την USCIS)

Ελέγξτε την κατάσταση της κατατεθειμένης αίτησης μετανάστευσης στην ιστοσελίδα USCIS.

Βήμα 2 – Εγκρίθηκε η Αίτηση (Επεξεργασία από το NVC)

Εάν λάβατε ειδοποίηση ότι η μεταναστευτική σας αίτηση εγκρίθηκε από την USCIS και προωθήθηκε στο Εθνικό Κέντρο Βίζας (NVC) ή το KCC για περαιτέρω επεξεργασία, παρακαλούμε επισκεφθείτε το NVC για να μάθετε σχετικά με τα επόμενα βήματα της επεξεργασίας στο NVC.

Το NVC, το KCC, ή το Προξενικό Τμήμα των ΗΠΑ θα σας ενημερώσει και θα σας καθοδηγήσει για τις περαιτέρω ενέργειες και την(ιτς) ημερομηνία(ες) συνέντευξης.

Βήμα 3 – Προετοιμασία για τη Συνέντευξη

Για να μάθετε για την προετοιμασία για τη συνέντευξη, κάντε κλικ εδώ.

Βήμα 4 – Προσέλθετε στο Ραντεβού στο Προξενικό Τμήμα

Προσέλθετε στο ραντεβού που αναγράφεται στην επιστολή που λάβατε από το NVC, το KCC ή το Προξενικό Τμήμα. Παρακαλούμε θυμηθείτε να φέρετε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα στο ραντεβού σας.

Βήμα 5 – Μετά το Ραντεβού

Μετά το ραντεβού σας στο Προξενικό Τμήμα των ΗΠΑ, μπορείτε να δείτε την κατάσταση της αίτησής σας για βίζα στη διεύθυνση https://ceac.state.gov/CEAC.