Rok izdavanja vize

Važno je blagovremeno planiranje putovanja i podnošenje zahteva za vizu. Ambasade i konzulati SAD-a trude se da svedu na minimum rok izdavanja vize. Za neke vrste viza može biti potrebno duže vreme čekanja na termin za intervju i obradu zahteva.

Za informacije o trenutnom roku izdavanja izaberite ambasadu ili konzulat SAD-a u zemlji u kojoj će zahtev biti podnesen: