Kategorije neuseljeničkih viza SAD-a

Pregled

Neuseljeničke vize namenjene su licima koja žele da privremeno posete Sjedinjene Države u svrhu turizma, biznisa, privremenog rada, studija ili medicinske nege. Za sve informacije o putovanju i vizama za SAD posetite https://travel.state.gov.

Planirajte unapred. Putnicima se izričito savetuje da ne nabavljaju avionske karte pre dobijanja važeće vize. Karte nije potrebno predočiti u vreme intervjua u konzulatu.

Svi putnici treba da imaju u vidu da viza ne garantuje ulazak u Sjedinjene Države. Ministarstvo za unutrašnju bezbednost (DHS) može da odbije prijem u Sjedinjene Države, te da ograniči rok boravka u zemlji. Dodatne informacije u vezi s ulaskom u Sjedinjene Države mogu se pronaći na https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/all-visa-categories.html.


Kategorije viza za posetioce

(B) POSETILAC: BIZNIS, TURIZAM, MEDICINSKA NEGA

Viza za posetioce je neuseljenička viza za lica koja žele da privremeno borave u Sjedinjenim Državama u cilju poslovanja (B1), uključujući prisustvovanje profesionalnim sastancima i konferencijama; turizma, uključujući odmor i posetu porodici ili medicinske nege (B2), ili kombinacije obe svrhe (B1/B2) do šest meseci.

(C) TRANZIT KROZ SAD

Lica koja putuju iz jedne u drugu državu, pri čemu se jedan deo putovanja/konekcija odvija u Sjedinjenim Državama.

 • Članu posade koji putuje u Sjedinjene Američke Države kao putnik koji će se ukrcati na brod ili avion bila bi potrebna tranzitna viza. Vidite informacije koje se odnose na vizu za članove posade.
 • Putnicima koji kreću iz strane luke na krstarenje brodom ili ostalim plovilima koji nastavljaju dalje u inostrano odredište, koje nije u Sjedinjenim Američkim Državama, a tokom tog putovanja, brod uplovljava u Sjedinjene Američke Države potrebna je tranzitna ili druga neuseljenička viza.

Kategorije studentskih viza

(F/M) AKADEMSKE STUDIJE ILI UČENJE JEZIKA

Generalno, svakom podnosiocu zahteva koji dolazi u SAD da pohađa odobrenu obrazovnu nastavu potrebna je studentska viza.

Po prijemu u obrazovnu ustanovu koju kandidat planira da pohađa, on/ona biva registrovan/a u Sistem informacija za studente i posetioce na razmeni (SEVIS). Instrukcije u vezi sa I-901 SEVIS taksom i povezanim potpisima pruža škola u SAD. Škola će unijeti ime glavnog podnosioca zahteva u sistem SEVIS, kao i imena svih članova porodice koji planiraju da putuju s glavnim podnosiocem zahteva kako bi se izradili potrebni obrasci I-20. Svaki član porodice mora da dobije svoj formular I-20. Ako članovi porodice ne podnose zahtev s glavnim podnosiocem zahteva, potrebna je kopija originalnog obrasca I-20 koji je glavnom podnosiocu zahteva izdala škola. Za više informacija poseti veb-sajt Policije Imigracije i Carine (ICE) za program za studente i posetioce na razmeni (SEVP).

Studenti koji nastavljaju školovanje mogu da se prijave za novu vizu u bilo koje vreme, sve dok i dalje imaju status studenta i dok god je evidencija o njima u SEVISU ažurirana (http://www.ice.gov/sevis). Studenti koji nastavljaju školovanje mogu ući u Sjedinjene Države u bilo kojem trenutku pre početka nastave.

(J) POSETIOCI NA RAZMENI

Neuseljeničke vize za posetioce na razmeni (J-1) predviđene su za podnosioce zahteva kojima je odobreno učestvovanje u programima razmene u Sjedinjenim Američkim Državama. Za informacije o uslovima i pravilima programa posetite veb-sajt Stejt Departmenta SAD-a za Program za posetioce na razmeni (J-1 Visa) na http://j1visa.state.gov/programs.

Po prijemu u Program razmene SAD-a, kandidat će biti registrovan u Sistem informacija za studente i posetioce na razmeni (SEVIS). Većina posetilaca na razmeni J-1 treba da plati I-901 SEVIS taksu. (Ukoliko J-1 program razmene dozvoljava pratnju supružnika/deteta, od članova porodice ne zahteva se plaćanje ove takse.) Sponzor programa obezbeđuje obrazac DS-2019 koji podnosilac zahteva za vizu u okviru programa razmene treba da predoči na konzularnom intervjuu. Ukoliko vaš program dozvoljava učešće supružnika i dece, za svakog člana porodice biće izdat zasebni DS-2019 obrazac u svrhu podnošenja zahteva za vizu J-2. Saznajte više o SEVIS taksi I-901 na veb-sajtu Policije Imigracije u Carine SAD (ICE) za program za studente i posetioce na razmeni (SEVP).


Kategorije radnih viza

(D) ČLAN POSADE

Vize za članove posade (D) su neuseljeničke vize namenjene licima zaposlenim na brodovima (kao što su kruzeri ili brodovi za ribolov) ili međunarodnim avio-kompanijama u Sjedinjenim Državama; njihov angažman neophodan je za regularno funkcionisanje i usluge.

Primeri svrhe putovanja koje podrazumeva posedovanje vize za člana posade (D):

 • pilot ili stjuardesa komercijalnog aviona
 • kapetan, inženjer ili mornar na morskom brodu
 • spasilac, kuvar, kelner, kozmeričar ili drugo uslužno osoblje na kruzeru
 • pripravnik na brodu za obuku

Ukoliko kandidat putuje ka destinaciji na kojoj će se ukrcati, takođe će mu biti potrebna i tranzitna (C1) viza, pri čemu je potrebno da dostavi i pismo poslodavca ili njegovog zastupnika kojim se potvrđuje nužnost tranzita. Konzularno odjeljenje obično izdaje kombinovanu C1/D vizu, ako to dopušta plan reciprociteta u zemlji čije državljanstvo ima podnosilac zahteva. Za više informacija o reciprocitetu https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/Visa-Reciprocity-and-Civil-Documents-by-Country.html

Pažnja: članovi morskih i avio-posada koji se prijavljuju u isto vreme za B1/B2 i C1/D vize moraju ispuniti jedan obrazac DS-160, uplatiti jednu taksu za obradu zahteva (MRVfee) i zakazati termin za konzularni intervju za C1/D vizu.

(I) PREDSTAVNICI MEDIJA I NOVINARI

Da bi ispunili uslove za izdavanje vize za predstavnike medija (I) podnosioci moraju da dokažu da su za to kvalifikovani. Vize za „predstavnike stranih medija", obuhvataju pripadnike novina, radija, filmske ili novinske industrije, čije su aktivnosti bitne za funkcionisanje inostranih medija, kao što su novinari, filmske ekipe, urednici i osobe sa sličnim zanimanjima koje putuju u Sjedinjene Američke Države da vrše poslove iz svoje struke. Podnosilac zahteva mora da obavlja delatnosti za medijsku organizaciju sa matičnim uredom u stranoj zemlji. Da bi ispunjavali uslove za vize medijskih radnika, moraju da pružaju informacije i da budu povezani sa procesom prikupljanja vesti, odnosno, izveštavanje o aktuelnim događajima. Izveštavanje o sportskim događajima obično ispunjava uslov za vize za medijske predstavnike. Ostali primeri su, između ostalog i sledeće aktivnosti u vezi s medijima:

 • Primarni radnici stranih sredstava informisanja koji učestvuju u snimanju vesti ili dokumentarnog filma.
 • Članovi medija koji se bave proizvodnjom ili distribucijom filma ispunjavaju uslove za vize za medijske predstavnike, samo ako će se snimljeni materijal koristiti za širenje informacija ili novosti. Osim toga, primarni izvor i raspodjela sredstava mora biti izvan Sjedinjenih Američkih Država.
 • Novinari koji rade pod ugovorom: Osobe koje imaju potvrde profesionalne novinarske organizacije, ako rade pod ugovorom na proizvodu koji će se koristiti u inostranstvu od informativnog kulturnog medija za širenje informacija ili vijesti i nije prvenstveno namenjen za komercijalnu zabavu ili oglašavanje.
 • Radnici nezavisnih produkcijski kuća kada ti radnici posjeduju potvrde koje izdaje profesionalno novinarsko udruženje.
 • Strani novinari koji rade za strane podružnice ili podružnice američkih mreža, novina ili drugih medija, ako novinar ide u SAD radi izveštavanja o američkim događajima isključivo za stranu publiku.
 • Akreditovani predstavnici posetilačkih biroa koje kontroliše ili kojima upravlja strana vlada a koji se primarno bave širenjem stvarnih informacija o toj državi.

(E1/E2) VIZE ZA TRGOVCE/INVESTITORE PREMA MEĐUDRŽAVNOM SPORAZUMU

Vize za Trgovca prema međunarodnom sporazumu (E1) ili Investitora prema međunarodnom sporazumu (E2) se odnose na državljane zemalja s kojima SAD ima sporazum o trgovini i pomorskom prometu, a koji dolaze u SAD da bi obavljali trgovinu u skladu s tim sporazumom, što uključuje usluge i tehnologiju između SAD-a i drugog potpisnika sporazuma odnosno za razvoj i upravljanje poslovnim operacijama preduzeća u koje je državljanin dotične zemlje investirao ili je u u procesu investiranja značajnog kapitala. Za spisak zemalja članica vidi https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/fees/treaty.html.

Prema klasifikaciji neusljeničkih viza, E1 dozvoljava državljanima zemalja potpisnica sporazuma sa SAD-om da uđu u SAD isključivo radi obavljanja međunarodne trgovine u svoje ime.

Kategorija neuseljeničkih viza E2 omogućava državljaninu iz zemlje koja je potpisnica sporazuma za SAD da dobije pravo na ulazak u zemlju prilikom ulaganja značajnog kapitala u preduzeće u SAD-u.

Za više informacija vidite https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment/treaty-trader-investor-visa-e.html

(E3) AUSTRALIJSKI RADNICI SA STRUČNOM SPECIJALIZACIJOM

Ova kategorija vize se primjenjuje na australijske državljane koji putuju u SAD da na privremeni rad na poslu sa stručnom specijalizacijom. Kako se E3 odnosi na državljane Australije, više informacija može se pronaći na https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/all-visa-categories.html.

(H, L, O, P, Q, R) LICA NA PRIVREMENOM RADU/PRIVREMENO ZAPOSLENJE ILI PRIPRAVNIK

Ukoliko podnosilac zahteva želi da radi u Sjedinjenim Američkim Državama privremeno u neuseljeničkom statusu, u skladu s imigracionim zakonom SAD podnosiocu zahteva potrebna je posebna viza, izdata na osnovu vrste rada koju će podnosilac zahteva obavljati. Za većinu kategorija privremenih radnika potrebno je da budući radnik ili agent podnosioca zahteva podnese peticiju I-129 koju USCIS (Služba državljanstva i imigracije SAD) mora da odobri pre nego što podnosilac zahteva bude mogao da podnese zahtev za vizu. Za više informacija vidite http://www.uscis.gov/portal/site/uscis.

Pojedinci mogu da podnesu zahtev za privremenu radnu vizu tek nakon što poslodavac iz Sjedinjenih Država podnese peticiju I-129l, a USCIS ga odobri. Nakon toga USCIS izdaje obrazac I-797 na kojem se nalazi broj potvrde. Broj potvrde je potreban radi zakazivanja intervjua putem ove službe. Kopije obrazaca I-797 i/ili I-129 na papiru nisu potrebne.

(H1-B) Lica sa posebnim zanimanjima - Podnosioci za vizu treba da imaju teoretsko i praktično specijalizovano znanje zasnovano na završenom specifičnom programu visokoškolskog obrazovanja. U ovu grupu pripadaju i manekeni, kao i osobe koje rade na projektima istraživanja i razvoja unutar vlada ili na zajedničkim projektima nad kojima je nadležno Ministarstvo odbrane.

(H-1B1) Specijalist u okviru Sporazuma o slobodnoj trgovini (FTA) - ova vrsta vize je bila stvorena za Sporazume o slobodnoj trgovini između SAD-a i Čile-a i između SAD-a i Singapura. Privremeni radnici na osnovu vize H-1B1 su osobe koje će na privremenoj osnovi vršiti dužnosti u posebnim zanimanjima.

Podnosioci koji se prijavljuju za vizu H-1B1 moraju predočiti ponudu za zaposlenje od poslodavaca u SAD i certificirano odobrenje od Ministarstva rada SAD. Peticija za radnika u neuseljeničkom statusu u ovom slučaju nije potrebna. Za više informacija o vizama H-1B1 posetite stranicu: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/employment.html.

(H2-A) Sezonski poljoprivredni radnici - Viza H2-A omogućava poslodavcima iz Sjedinjenih Američkih Država da zaposle strane državljane kao privremene radnike u poljoprivredi, ukoliko radnici iz SAD-a nisu dostupni.

(H2-B) Privremeni ili sezonski radnici koji ne rade u poljoprivredi - Viza H2-B omogućava poslodavcima iz Sjedinjenih Američkih Država da zaposle strane državljane na privremenim poslovima koji nisu u poljoprivredi.

(H3) Osobe na obuci (koja nije medicinska ili akademska) - Ova viza se odnosi na strane državljane koji dolaze u Sjedinjene Države radi obuke u različitim područjima, uključujući poljoprivredu, trgovinu, komunikacije, finansije, vladine programe, prevoz, kao i druga stručna i industrijska područja.

(L) Transfer unutar kompanije - Ova viza se odnosi na podnosioce koji su tokom tri prethodne godine bili zaposleni izvan SAD-a u trajanju od najmanje godine dana u kontinuitetu, a koji dolaze u američki ogranak, centralu, filijalu ili podružnicu da bi bili angažovani u oblasti rukovođenja ili posebnog, stručnog znanja. Viza L omogućava poslodavcima iz SAD-a da obave transfer rukovodećih lica iz ogranaka svojih kompanija izvan SAD-a u neku od podružnica u SAD-a. Ova viza omogućava i stranoj kompaniji koja još uvek nema svoj ogranak u SAD-a da pošalje rukovodeće lice u SAD da bi ga uspostavio.

Multinacionalna kompanija sa ogrankom u SAD-u može da podnese individualne zahteve za svoje zaposlene, a može i da podnese opštu peticiju L na osnovu koje rukovodeća lica mogu da uđu u SAD. Za više informacija o uslovima za opštu peticiju L vidi http://www.uscis.gov/portal/site/uscis.

Nakon što podnosilac peticije L dobije odobrenje potrebno je da ispuni pojedinačne zahteve u ime svakog podnosioca zahteva koji želi da uđe u SAD s vizom L.

(O)Lica sa izvanrednim sposobnostima ili dostignućima - Viza O se izdaje osobama koje posjeduju izvanredne sposobnosti u oblasti nauke, umetnosti, obrazovanja, biznisa ili sporta, odnosno, koje imaju izvanredna dostignuća u industriji kinematografije ili televizije, a koje su dobile domaća ili internacionalna priznanja. Uključuje lica koja obavljaju osnovne usluge za gore navedenog pojedinca.

(P) Međunarodno priznati sportisti, umetnici i zabavljači - Da bi dobili vizu P, podnosioci zahteva treba da dolaze u SAD kao pojedinci ili grupa u svrhu:

 • učešća na određenom sportskom takmičenju u slučaju sportista ili kao član zabavne grupe. Podrazumeva se međunarodno priznati nivo performansa.
 • nastupaju u okviru recipročnog programa razmene između organizacije u Sjedinjenim Državama i organizacije u drugoj zemlji-
 • razvoj, interpretacija, predstavljanje, obuka na polju tradicionalne etno, narodne, kulturne, muzičke, pozorišne ili umetničke izvedbe ili predstave.

Uključuje lica koja obavljaju osnovne usluge za gore navedenog pojedinca.

(Q) Posetioci u okviru međunarodne kulturne razmene - Ova viza se odnosi na programe koji za cilj imaju pružanje praktične obuke, zaposlenja, kao i razmenu istorijskog i kulturnog nasleđa i tradicionalnih vrednosti sa matičnom zemljom učesnika. Neuseljenička viza Q se odnosi na međunarodne kulturne programe razmene koje odredi USCIS.

(R) Osobe angažovane u religijskim aktivnostima - Viza za osobe koje se bave religijskim aktivnostima (R) se odnose na podnosioce zahteva koji zahtevaju privremeni ulazak u SAD u religijskom svojstvu.

Osobe angažovane u religijskim aktivnostima treba da budu ovlašćene od strane priznatog poslodavnog tela za koje obavljaju održavanje verskih obreda i drugih dužnosti koje obično obavlja ovlašćeno sveštenstvo te religije i druge osobe koje se bave religijskom delatnošću.

 • Podnosilac zahteva mora da bude član religijske denominacije koja ima status poverljive neprofitne religijske organizacije u SAD-u
 • Religijske denominacije i njihove podružnice, ukoliko postoje, izuzete su od poreza ili se kvalifikuju za status izuzeća od poreza
 • Podnosilac zahteva je član denominacije najmanje dve godine neposredno pre podnošenja zahteva za status osobe angažovane u religijskim aktivnostima. Podnosilac zahteva planira da radi kao sveštenik te dominacije ili da obavlja neku drugu religijsku delatnost za poverljivu neprofitnu religijsku organizaciju (odnosno za podružnicu takve organizacije koja je izuzeta od obaveze plaćanja poreza)

(TD/TN) NAFTA STRUČNJACI

Severnoamerički sporazum o slobodnoj trgovini (NAFTA) stvara posebne ekonomske i trgovinske veze za Sjedinjene Države, Kanadu i Meksiko. Neuseljeničke vize za radnike u okviru sporazuma NAFTA omogućuju građanima Kanade i Meksika da rade u Sjedinjenim Američkim Državama na prethodno dogovorenim poslovima za američkog ili stranog poslodavca. Pojedinci sa stalnim boravkom, ali ne i državljanstvom Kanade i Meksika ne ispunjavaju uslove za rad kao radnici u okviru sporazuma NAFTA. Povezani članovi nosioca vize TN dobiće vizu TD.

Stručnjaci iz Kanade ili Meksika mogu raditi u Sjedinjenim Američkim Državama pod sledećim uslovima:

 • Podnosilac zahteva je državljanin Kanade ili Meksika
 • Zanimanje je na NAFTA-inom popisu
 • Pozicija u Sjedinjenim Američkim Državama zahteva da to bude stručnjak u okviru sporazuma NAFTA
 • Meksički ili kanadski podnosilac zahteva obavlja prethodno dogovoren posao s punim radnim vremenom ili sa skraćenim radnim vremenom.
 • Kanadski ili meksički podnosilac zahteva ima potrebne stručne kvalifikacije.

Ostale kategorije neuseljeničkih viza

h2>(T) ŽRTVE TRGOVINE LJUDIMA

Nosioci vize T lično su bili žrtve teškog oblika trgovine ljudima. Trgovina ljudima je oblik savremenog robovlasništva u kojem trgovci ljudima namame osobe lažnim obećanjima o zaposlenju i boljem životu. Trgovci ljudima obično iskorišćavaju siromašne, nezaposlene pojedince koji nemaju pristup socijalnoj pomoći. Neuseljenički status (T viza) štiti žrtve trgovine ljudima i omogućava žrtvama da ostanu u SAD-u da bi pomogle u istrazi i/ili procesuiranju trgovaca ljudima.

Žrtvama trgovine ljudima T status zagarantovan je samo u Sjedinjenim Državama. Za više informacija vidi http://www.uscis.gov/portal/site/uscis. Uloga ambasada i konzulata SAD-a je samo obrada zahteva članova porodice onih osoba koje su već dobile status T u Sjedinjenim Državama.

(U) ŽRTVE KRIMINALNIH AKTIVNOSTI

Kategorija vize U odnosi se na strane žrtve određenih kriminalnih aktivnosti koje pomažu u istrazi ili procesuiranju odgovarajućih kriminalnih aktivnosti. Pojedinci samostalno podnose peticiju USCIS-u, koji odobrava neuseljenički status U nakon što odobri peticiju. Glavni podnosilac zahteva za vizu U i derivativni članovi porodice kojima je dodeljen status U mogu da se prijave za vizu u konzularnim predstavništvima u inostranstvu. Svrha vize U je da omogući žrtvama određenih kriminalnih radnji da ostvare pravni status i da im se omoguće uslovi za rad u SAD-u u periodu do 4 godine.