Kako podneti zahtev za vizu / Pregled


How to Apply Video


Pregled

U pravilu, svi strani državljani pre ulaska u Sjedinjene Drtžave treba da ostvare pravo na američku vizu, koja se stavlja u pasoš putnika. Određeni međunarodni putnici mogu da ostvare pravo na ulazak u Sjedinjene Države bez vize ukoliko ispunjavaju uslove bezviznog režima SAD-a (Visa Waiver Program - VWP). Bezvizni program dozvoljava putnicima sa validnim biometrijskim pasošem da ulaze u SAD bez viza na rok do 90 dana sa turističkom ili poslovnom svrhom. Za sve uslove u vezi s bezviznim programom posetite https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html. Svakom drugom ko putuje u Sjedinjene Države iz bilo kog drugog razloga osim poslovnog ili turističkog potrebna je viza.


Da li mi je potrebna viza za putovanje u Sjedinjene Države?

Putnici koji ispunjavaju uslove za bezvizni program Sjedinjenih Država treba da ostvare pravo na ulazak u Sjedinjene Države koristeći Elektronski sistem za odobrenje putovanja (ESTA) na https://esta.cbp.dhs.gov/esta. Ukoliko i dalje žele da putuju u Sjedinjene Države, putnici čiji je ESTA zahtev odbijen treba da podnesu zahtev za neuseljeničku vizu na ovom veb-sajtu.

Neki državljani zemalja koji učestvuju u Programu bezviznog ulaska ipak ne mogu putovati u SAD u okviru ovog programa. Ako ste posetili Demokratsku Narodnu Republiku Koreju, Iran, Irak, Libiju, Sudan, Siriju, Somaliju ili Jemen posle marta 2011, ne možete da se kvalifikujete za Program bezviznog ulaska (Visa Waiver Program) u SAD. Takođe ako imate duplo državljanstvo i jedno od njih je od Demokratske Narodne Republike Koreje, Irana, Iraka, Sudana ili Sirije, ne možete da se kvalifikujete za Program bezviznog ulaska (Visa Waiver Program) u SAD. Takvi putnici trebaju da se prijave za neuseljeničku vizu mnogo pre željenog datuma putovanja kako bi se izbeglo nepotrebno kašnjenje.

Ako je datum putovanja preblizu putnici mogu da zatraže hitan termin. Da biste zatražili hitan termin trebate prvo zakazati običan termin pa odabrati link ""Zatražite hitan termin"" na stranici ličnih podataka podnosioca. Podnosilac treba da unese datum i svrhu putovanja te kopiju poruke od Službe za graničnu i carinsku kontrolu o statusu zahteva i (ako je primenjivo) o razlogu odbijenja zahteva.

Za više informacija o ogranjičenima u okviru Programa bezviznog ulaza uključujući i uslove za biometrijski pasoš posetite https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/tourism-visit/visa-waiver-program.html.


Koraci za podnošenje zahteva za vizu SAD-a

U slučaju da podnosite zahtev za vizu za putovanje u Sjedinjene Države ta procedura obuhvata sledeće korake:

 1. Odredite vrstu vize potrebne za put u Sjedinjene Države. Informacije o vrstama viza možete pronaći na https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/all-visa-categories.html.
 2. Popunite onlajn zahtev za vizu, obrazac DS-160. Obrazac DS-160 je onlajn formular Vlade SAD-a i može biti popunjen isključivo na https://ceac.state.gov/CEAC. Svi podnosioci zahteva dužni su da popune ovaj obrazac pre korišćenja usluga ovog veb-sajta.
 3. Potrebno je vratiti se na ovaj veb-sajt i izvršiti sledeće korake za podnošene zahteva za zakazivanje konzularnog intervjua:
  • Kreirati korisnički nalog.
  • Dodajte informacije podnosioca da završite registraciju.
  • Uneti broj potvrde obrasca DS-160 za svakog podnosioca zahteva za vizu.
  • Navedite adresu ili odaberite lokaciju na koju želite dobiti vaša dokumenta od Konzularnog odeljenja.
  • Platite taksu/takse za neuseljeničku vizu (MRV) na jedan od dostupnih u vašoj zemlji prebivališta način. Dostupne načine plaćanja možete naći na stranici Takse za vizu.
  • Zakazatii termin za konzularni intervju.
 4. Doći na konzularni intervju.
 5. Nakon intervjua sledite upute Konzularnog odeljenja ili proveravajte vaš nalog na ovom sajtu za promene u statusu vize ili informacije o dostavi dokumenta.

Primedba: Podnosioci određene starosne dobi i podnosioci koji obnavljaju vizu SAD, mogu biti oslobođeni od ličnog prisustva u Konzulatu. Takva mogućnost će biti određena u procesu zakazivanja sastanka na ovoj stranci. U zavisnosti od odgovora podnosioca saglasno kriterijma biće rešeno, dali podnosioc može biti oslobođen od ličnog prisustva.


Otkrivanje greške na Vašoj vizi

Informacije štampane na izdatoj vizi SAD-a treba da odgovaraju informacijama navedenim u pasošu podnosioca zahteva za vizu. Ukoliko otkriju gresku na svojoj vizi SAD, podnosioc zahteva ili njegov pretstavnik trebaju poslati imejl na: consbelgrade@state.gov.


Viza odbijena

Ukoliko je zahtev za vizu odbijen, konzularni radnik uručiće podnosiocu zahteva pismo s objašnjenjem razloga odbijanja.

Ako se na pismu navodi naznaka 214(b), to podrazumeva uopšteno objašnjenje da podnosilac zahteva trenutno ne ispunjava uslove predviđene imigracionim zakonom SAD-a. Ukoliko podnosilac zahteva odluči da se ponovo prijavi potrebno je da podnese novi zahtev, plati novu taksu za obradu zahteva, zakaže novi termin za intervju, te dokaže da su okolnosti promenjene u odnosu na one iz vremena prvobitne aplikacije.

Ukoliko se na pismu navodi naznaka 221(g), to podrazumeva potrebu preduzimanja dodatnih radnji u cilju nastavka procedure podnošenja zahteva za vizu. Pismo takođe obuhvata i uputstvo o načinu izvršenja zahtevanih dodatnih radnji. Podnosilac zahteva ne treba da plati taksu ponovo.

U pojedinim slučajevima za obradu zahteva neophodne su dodatne administrativne procedure, što može rezultirati u kašnjenju donošenja odluke o vizi. U slučaju potrebe za dodatnim administrativnim procedurama pismo će, uz dodatne instrukcije, biti takođe označeno sa 221(g).

Za više informacija o odbijanu viza posetite vebsajt Konzularnih poslova Stejt Departmenta SAD.