Kurirska služba za viznu dokumentaciju

Pregled

Kurirske usluge uključene su u uslugu koja podržava proces aplikacije za vizu. Usluge kurirske službe mogu da obuhvate slanje i primanje dokumenata u iz Konzularnog odeljenja.

Automatizovani imejl se šalje čim kurir dodeli broj za praćenje pošiljkama povezanima sa vašom prijavom za vizu. Nakon određivanja broja za praćenje, pošiljka može da se prati putem ovog veb-sajta, interaktivnog audio odgovora (IVR) ili na veb-sajtu kurirske službe.

Ukoliko još uvek postoje nedoumice vezane za povrat vaših dokumenata i nakon što ste pročitali dole navedenu informaciju, molimo da sledite instrukcije koje su pružene na Pitanja koja su vezana za dostavu dokumentacije a dostupnu na stranici Kontaktirajte nas ovog web sajta.


Kurirska usluga povratka dokumentacije

Sva relevantna dokumentacija za vizu biće vraćena putem izabrane vrste usluge (npr. preuzimanje na kurirskoj lokaciji ili na adresi za dostavu).

Note: Svaki zahtev za vizu SAD-a je jedinstven. Informacije o vremenu potrebnom za odluku konzularnog odeljenja ne mogu biti pružene putem ovog servisa. Nakon što konzularno odeljenje preda dokumenta kuriru, potrebno je do 3 radna dana da bi dokumenta bila spremna za preuzimanje ili dostavu.

Usluga povratka dokumenata na lokaciji za preuzimanje

Podnosioci zahteva primaju putem imejla obaveštenje kada su dokumenta za vizu spremna za preuzimanje na lokaciji kurirske službe. Podnosioci treba da dokažu svoj identitet na jedan od sledećih načina:

  1. Podnosioci zahteva koji očekuju izdavanje njihovih ličnih dokumenata treba da dokažu svoj identitet uz pomoć nekog od sledećih dokumenata:
   • Važeća lična karta (sa slikom)
   • Važeća vozačka dozvola (sa slikom)
   • Rodni list
  2. Roditelji koji očekuju izdavanje dokumenata za decu treba da dostave dokaz o srodstvu uz pomoć nekog od sledećih dokumenata:
   • Kopija rodnog lista ili rešenja o usvajanju deteta s jasno vidljivim punim imenom bar jednog roditelja.
   • Roditelji treba da dokažu svoj identitet uz pomoć nekog od dokumenata navedenih pod brojem 1, pri čemu ime s dokumenta mora da se podudara s imenom navedenim na detetovom rodnom listu ili rešenju o usvajanju.
  3. Punoletni podnosioci mogu i da ovlaste treću stranu za preuzimanje njihovih dokumenata. Treća strana treba da predoči neki od sledećih dokumenata:
   • Podnosilac zahteva potpisao je punomoć s jasno vidljivim punim imenom treće strane.
   • Fotokopija nekog od identifikacionih dokumenata podnosioca zahteva navedenih pod brojem 1.
   • Treća strana takođe treba da dokaže svoj identitet uz pomoć nekog od dokumenata pod brojem 1. Ime na identifikaciji treba da se podudara sa imenom na punomoći.

  Pasoši koji ne budu preuzeti u roku od 30 dana biće vraćeni u konzularno odeljenje iz kog su poslati.


  Kurirska usluga slanja

  Postoji nekoliko mogućih scenarija u okviru procesa podnošenja zahteva za vizu, u kojima pondosilac zahteva može da dostavi potrebne dokumentacije u konzularno odeljenje bez potrebe lično pojavljivanja.U slučaju da je u pitanju jedan od tih scenarija tokom zakazivanja intervjua kroz ovaj veb-sajt ponudiće se instrukcije o načinu štampanja "potvrde kurirske registracije". Ova potvrda dozvoljava opciju besplatnog slanja zahteva za vizu putem kurirske službe.

  |

  Kurirske lokacije

  Ukoliko Vam ove lokacije ne odgovaraju, za slanje dokumenata konzularnom odeljenju možete da angažujete i kurirsku službu po svom izboru i o svom trošku.