Dobrodošlica svim podnosiocima zahteva za neuseljeničku vizu za SAD

Nalazite se na zvaničnom veb-sajtu za informacije i termine za neuseljeničke (privremene) vize Ambasade SAD-a u Srbija.

Sudska naredba o Predsedničkom ukazu o vizama (4.decembar 2017god.)

4.decembra Vrhovni Sud SAD je oslobodio vladin projekat "vanrednog prebivanja" od preliminarne odluke okružnih sudova saveznih država Hawaii i Maryland koja je delimično ukidala ukaz Predsednika pod brojem, 9645 (P.P). Za državljane Irana, Libije, Somalije, Sirije i Jemena u potpunoj meri važe zabrane i ograničenja Predsedničkog ukaza. Za više informacija posetite: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/presidential-proclamation-archive/2017-12-04-Presidential-Proclamation.html.

Više

Izaberite ovu opciju ukoliko do sada niste koristili ovaj veb-sajt, a popunili ste DS-160 obrazachttps://ceac.state.gov/genniv

Izaberite ovu opciju da biste nastavili ili pregledali postojeći zahtev ili ukoliko ste već kreirali nalog na ovom veb-sajtu.

Saznajte više o proceduri podnošenja zahteva za vizu