Lica sa statusom legalnog stalnog boravišta u SAD

Ovaj sajt pruža ograničenu podršku licima sa statusom stalnog boravišta (LPR) koja žele da se vrate u SAD, a koja ne poseduju odgovarajuću putnu dokumentaciju za Sjedinjene Države.

Kreirajte nalog za korišćenje ovog servisa za sledeći zahtev za intervju u konzulatu:

  • Lice sa statusom stalnog boravišta (LPR) koje je boravilo izvan Sjedinjenih Država manje od godinu dana, a čiji je boravišni karton ukraden, treba da uputi zahtev za intervju za privremenu putnu ispravu (boarding foil).
  • Lice s legalnim boravištem koje je boravilo izvan Sjedinjenih Država duže od godinu dana treba da uputi zahtev za intervju za lice sa statusom stalnog boravišta koje želi da se vrati u SAD

Napomena: Ukoliko se gore navedeni uslovi ne odnose na Vas, nemojte da pozivate kol-centar.

Za dodatne informacije za LRP posetite USCIS, CBP, or https://travel.state.gov.

Dokumenta potrebna za privremenu putnu ispravu (boarding foil):

Više informacija i uslove možete pronaći na sajtu: https://www.uscis.gov/news/alerts/form-i-131a-now-available

Dokumenta potrebna za vizu za lice sa statusom stalnog boravišta koje želi da se vrati u SAD

Više informacija i uslove možete pronaći na sajtu: http://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/returning-residents.html