K (Verenik/supružnik/dete) viza

K viza za verenike(ce) omogućuje nosiocu pravo na put u Sjedinjene Države u cilju obavljanja procedure venčanja s državljaninom SAD-a, a viza za supružnika ili dete omogućuje spajanje porodice u Sjedinjenim Državama. Za sve detalje i procedure u vezi s K vizom posetite https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/family-immigration/immigrant-visa-for-a-spouse-or-fiance-of-a-us-citizen.html.

Podnosioci zahteva za useljeničku (IV) i K (vereničku) vizu, koji su dobili upute da zakažu termin od Konzularnog odeljenja u Beogradu, NE trebaju koristiti ovaj sajt da zakažu termin ili da registruju svoj termin. Ovi slučajevi se obrađuju direktno u Useljeničkom uredu Konzularnog odeljenja u Beogradu.

Ako imate pitanja u vezi ovog procesa molimo kontaktirajte Useljenički ured Konzularnog odeljenja na adresu belgradeiv@state.gov