Produženje važenja naknade za vizu

Američko Ministarstvo vanjskih poslova razume da su mnogi podnosioci zahteva za vizu platili naknadu za obradu zahteva za vizu i još uvek čekaju da zakažu sastanak za vizu. Vredno radimo na tome da što brže i sigurnije pokrenemo sve rutinske operacije s vizama. U međuvremenu, budite sigurni da će američke misije produžiti rok važenja vaše uplate (poznate kao MRV taksa) do 31. decembra 2021. godine, kako bi omogućili svim podnosiocima zahteva koji nisu mogli zakazati sastanak za vizu zbog suspenzije rutinskih konzularnih operacija, priliku za zakazivanje i / ili prisustvovanje sastanku za vizu uz već plaćenu naknadu. Molim vas nastavite proveravati ovu stranicu kako biste saznali kada ćemo se vratiti rutinskim viznim operacijama.


U.S. Visa and Travel Updates

For the latest information from the U.S. Department of State regarding visa issues and travel to the United States, please visit: https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news.html.

More

Scroll Down

Prijavite se

Izaberite uslove koji se odnose na vas: