Pregled useljeničkih viza

Strani državljani koji žele da se usele i trajno borave u SAD treba da ispoštuju određenu proceduru za podnošenje zahteva za useljeničku vizu. Useljenička viza izdana od strane konzularnog odeljenja Vam omogućuje ulazak u Sjedinjene Države u cilju podnošenja zahteva za prijem u svojstvu lica sa stalnim prebivalištem (LPR). Nakon što ste primljeni, stičete pravo na trajni boravak i rad u Sjedinjenim Državama. Više informacija možete pronaći na Služba za državljanstvo i imigraciju Sjedinjenih Američkih Država (United States Citizenship and Immigration Services-(USCIS)).

Ne možete da proceduru započnete sami i treba da imate odobrenu peticiju. Za dodatne informacije u vezi sa slanjem peticije pogledajte veb-sajt USCIS-a.

Proces za dobijanje useljeničke vize

Za kompletiranje procesa dobijanja useljeničke vize potrebno je više koraka. Detalji procesa dostupni su na https://travel.state.gov. Uz pretpostavku da ste poslali peticiju USCIS-u, navode se koraci izlistani ispod

Primedba: Ovaj veb-sajt i povezani kol-centar ne pružaju informacije o statusu i obradi koja se vrši od strane USCIS-a, NVC-a, KCC-a ili konzularnog odeljenja.

Korak 1 - Peticija poslana (Odobrenje USCIS-a u toku)

Proverite status podnesene peticije za useljeničku vizu na veb-sajtuUSCIS-a.


Korak 2– Odobrena peticija

Ukoliko ste primili obaveštenje da je vaša peticija za useljeničku vizu odobrena od strane USCIS-a i prosleđena Nacionalnom viznom centru (NVC) na dalju obradu, posetite https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/approved.html da biste saznali o sledećim koracima za obradu u NVC https://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/immigrant-process/approved/contact.html.

Lutrijski Viza program (DV) se upravlja Kentucky konzularnim centrom (KCC) Stejt Departmenta SAD. Za više informacija posetite https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/diversity-visa-program-entry/diversity-visa-instructions.html.

NVC, KCC ili konzularno odeljenje dostaviće potrebne informacije za dalje postupanje i datum(e) intervjua.


Korak 3 - priprema za intervju

UPOZORENJE: Ukoliko niste primili pismo/imejl o dodeljenom terminu za useljeničku vizu, ne možete da pristupite procesu na ovom veb-sajtu. (Pregledajte korake 1 i 2.)

Za više informacija o pripremi za intervju click here.

Ukoliko ste primili pismo/imejl o dodeljenom terminu od NVC-a, KCC-a ili konzularnog odeljenja, potrebno je da na ovom veb-sajtu izvršite akcije predviđene u sklopu pripreme za intervju. Vidite ispod:

  • Registrujte se za uslugu povratka dokumentacije

    Svi podnosioci zahteva za useljeničku vizu koji su primili pismo/imejl o terminu treba da se registruju na ovom sajtu u cilju povratka dokumentacije nakon okončanja procesa obrade zahteva. Za više informacija vidite Kurirske usluge za vizna dokumenta.

Svi podnosioci zahteva za useljeničku vizu koji su dobili pismo/imejl o dodeljenom terminu moraju kreirati novi nalog. Ako ste već kreirali nalog molimo prijavite se (/sr-rs/iv/users/sign_in.iv) da biste nastavili sa radom.


Korak 4 - Intervju u konzularnom odeljenju

Prisustvujte intervjuu, kako se zahteva u pismu/imejlu NVC-a, KCC-a ili konzularnog odeljenja. Molimo da na intervju donesete sva potrebna dokumenta.


Korak 5 - nakon intervjua

Nakon intervjua u konzularnom odeljenju, možete da pratite status svog zahteva za vizu na https://ceac.state.gov/CEAC.

Ukoliko je viza odobrena (vidihttps://ceac.state.gov/CEAC), povratak dokumentacije putem kurirske službe možete da pratite na ovom veb-sajtu. Molimo prijavite se.