Često postavljana pitanja u vezi s useljeničkim vizama

Opšte informacije

 1. Šta je svrha ovog sajta?
 2. Postoji li zahtev da se navedu stranice društvenih mreža prilikom podnošenja zahteva za vizu SAD?

Informacije o useljeničkim vizama

 1. Šta je useljenička viza?
 2. Peticija je u moje ime poslana u cilju mog podnošenja zahteva za useljeničku vizu, ali obrada USCIS-a je još u toku. Kako mogu da proverim status peticije čija je obrada u toku?
 3. Koliko košta prijava za useljeničku vizu?

Termin za intervju za useljeničku vizu

 1. Moj predmet se nalazi u Nacionalnom viznom centru (NVC). Kako mogu da ih kontaktiram?
 2. Kako ću znati kada je moj intervju zakazan?
 3. Šta treba da ponesem na intervju?
 4. Obavio/la sam intervju i odbijen/a sam na osnovu Dela 221(g) zbog nedostatka dodatne dokumentacije ili informacija. Spreman(na) sam da ih podnesem - kako da to učinim? Da li je potrebno da ponovo dođem u Ambasadu?

Paketi vizne dokumentacije i modernizovana useljenička viza

 1. Nedavno sam imao/la intervju za useljeničku vizu u Ambasadi/Konzularnom odeljenju i dobio/la sam pasoš i vizu. Ipak nisam dobio/la paket dokumenta u zapečaćenoj koverti da je ponesem sa sobom na avion za Sjedinjene Države. Moj advokat/peticioner/prijatelji kažu da ne mogu da krenem za SAD bez ove koverte. Šta da radim?
 2. Ne pamtim da li sam elektronski predavao/la svoju građansku i finansijsku dokumentaciju. Da li postoji drugi način da saznam da li je moja viza izdana prema elektronskom postupku?
 3. Znam druge ljude koji su dobili useljeničke vize i trebali da ponesu zapečaćene koverte u tačku ulaza u SAD. Zašto je postupak drugačiji za njih?

Lica sa statusom legalnog stalnog prebivališta (nosioci zelene karte)

 1. Imam zelenu kartu koja ističe, a nisam dobio/la novu. Kako mogu da uđem ponovo u Sjedinjene Države? Da li sam izgubio/la status?
 2. Imam zelenu kartu, ali boravim izvan Sjedinjenih Država već više od godinu dana. Kako mogu da dobijem dozvolu za ponovni ulazak u Sjedinjene Države?

Opšte informacije

 1. Šta je svrha ovog sajta?

  Molimo da posetite sledeće informativne stranice kako biste saznali više o uslugama koje ovaj veb-sajt pruža kandidatima za useljeničku vizu i licima sa statusom stalnog prebivališta u SAD.

 2. Postoji li zahtev da se navedu stranice društvenih mreža prilikom podnošenja zahteva za vizu SAD?

  31.maja 2019 god. Stejt Department SAD-a je ažurirao formulare za useljeničke i neuseljeničke vize tako da se od sada od većine podnosioca zahteva za vize SAD širom sveta traže informacije o stranicama društvenih mreža. Za više informacija pročitajte Često postavljana pitanja na sajtu Stejt Departmenta SAD-a.

Informacije o useljeničkim vizama

 1. Šta je useljenička viza?

  Useljenička viza je dokument izdan od strane Stejt Departmenta SAD-a, koji Vam omogućuje ulazak u Sjedinjene Države u cilju podnošenja zahteva za prijem u svojstvu lica sa stalnim prebivalištem (LPR). Dodatne informacije možete pronaći na a href="http://www.uscis.gov/portal/site/uscis" target="_blank">Služba za državljanstvo i imigraciju Sjedinjenih Američkih Država (USCIS).

 2. Peticija je u moje ime poslana u cilju mog podnošenja zahteva za useljeničku vizu, ali obrada USCIS-a je još u toku. Kako mogu da proverim status peticije čija je obrada u toku?

  Možete da proverite status Vaše aplikacije i podnesene useljeničke peticije na veb-straniciUSCIS

  Ovaj veb-sajt i povezani kol-centar sne pružaju informacije o statusu peticije USCIS-a.

 3. Koliko košta prijava za useljeničku vizu?

  Taksa varira u odnosu na vrstu vize. Za više informacija vidite https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/fees/fees-visa-services.html.

Termin za intervju za useljeničku vizu

 1. Moj predmet se nalazi u Nacionalnom viznom centru (NVC). Kako mogu da ih kontaktiram?

  Možete da putem imejla kontaktirate Nacionalni centar za vize na https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/ask-nvc.html. Proverite da li ste u poruci naveli broj svoga predmeta, puno ime i prezime podnosioca zahteva.

 2. Kako ću znati kada je moj intervju zakazan?

  Nacionalni vizni centar (NVC), KCC ili konzularno odeljenje dostaviće obaveštenje o datumu, vremenu i lokaciji Vašeg intervjua Vam, podnosiocu peticije i advokatu po zakazivanju termina za intervju.

  Za dodatne informacije vidite https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/immigrate/the-immigrant-visa-process/interview/interview-prepare.html.

 3. Šta treba da ponesem na intervju?

  Sledite instrukcije iz pisma/imejla koje Vam je dostavljeno iz NVC-a, KCC-a ili konzularnog odeljenja, kako biste mogli da se pripremite za intervju.

 4. Obavio/la sam intervju i odbijen/a sam na osnovu Dela 221(g) zbog nedostatka dodatne dokumentacije ili informacija. Spreman(na) sam da ih podnesem - kako da to učinim? Da li je potrebno da ponovo dođem u Ambasadu?

  Pismo koje će Vam na intervjuu uručiti konzularni radnik uputiće vas u način završetka procesa prijave. Molimo da sledite uputstva iz pisma.

Paketi vizne dokumentacije i modernizovana useljenička viza

 1. Nedavno sam imao/la intervju za useljeničku vizu u Ambasadi/Konzularnom odeljenju i dobio/la sam pasoš i vizu. Ipak nisam dobio/la paket dokumenta u zapečaćenoj koverti da je ponesem sa sobom na avion za Sjedinjene Države. Moj advokat/peticioner/prijatelji kažu da ne mogu da krenem za SAD bez ove koverte. Šta da radim?

  Stejt Department je počeo obrađivati neke zahteve za useljeničke vize elektronski. Ako Nacionalni Vizni Centar ili Ambasada/Konzularno odeljenje gde ste imali intervju za vizu traže od vas da podnesete vašu građansku i finansijsku dokumentaciju elektronski preko portala CEAC, ovo znači da je vaša viza izdana prema novom elektronskom postupku. Osim ako ste posebno upućeni od strane Ambasade/Konzularnog odeljenja gde ste imali intervju, NE TREBATE da nosite zapečaćenu kovertu sa papirnom dokumentacijom da je pokažete u tački ulaza u SAD. Budite sigurni da su vaša dokumenta elektronski prebačena od strane Stejt Departmenta u Ministarstvo Unutrašnje Bezbednosti, odel Carinske i Granične Kontrole (DHS/CBP), koji nadgleda sve imigrante koji dolaze u zemlju. Kad stignete na Imigracionu kontrolu u tački ulaza u SAD, oficir CBP će imati sve potrebne informacije za vaš ulaz u SAD. Ovaj novi elektronski postupak će olakšati obradu vašeg zahteva za vizu te vaš ulaz u Sjedinjene Države.

 2. Ne pamtim da li sam elektronski predavao/la svoju građansku i finansijsku dokumentaciju. Da li postoji drugi način da saznam da li je moja viza izdana prema elektronskom postupku?

  Da. Pogledajte vašu vizu. Ako vam nije potreban paket papirnih dokumenta, na vašoj vizi u donjem desnom uglu će biti napomena: "IV DOCS in CCD".

 3. Znam druge ljude koji su dobili useljeničke vize i trebali da ponesu zapečaćene koverte u tačku ulaza u SAD. Zašto je postupak drugačiji za njih?

  Elektronska obrada nekih useljeničkih zahteva je počela u 2018. godini. Prenos svih različitih vrsta useljeničkih viza na elektronski način obrade će potrajati nekoliko godina. Do tog vremena neki vlasnici useljeničkih viza će još uvek trebati da donose paket papirne dokumentacije u zapečaćenim kovertama na tačku ulaza u SAD. Ove osobe neće imati napomenu "IV DOCS in CCD" u donjem desnom uglu njihovih viza.

Lica sa statusom legalnog stalnog prebivališta (nosioci zelene karte)

 1. Imam zelenu kartu koja ističe, a nisam dobio/la novu. Kako mogu da uđem ponovo u Sjedinjene Države? Da li sam izgubio/la status?

  Ne. Niste izgubili status. Ipak potrebno je da se prvo prijavite za privremenu putnu ispravu (boarding foil) za ulazak u Sjedinjene Države.

  Za dodatne informacije vidite http://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/returning-residents.html.

 2. Imam zelenu kartu, ali boravim izvan Sjedinjenih Država već više od godinu dana. Kako mogu da dobijem dozvolu za ponovni ulazak u Sjedinjene Države?

  Trebate da podnesete zahtev za vizu za lice sa statusom stalnog boravišta koje želi da se vrati u SAD da biste dobili dozvolu da ponovno uđete u SAD.

  Za dodatne informacije vidite http://travel.state.gov/content/visas/en/immigrate/returning-residents.html.