Obavesti

Extension of Validity for Venezuelan Passports

12 juni, 2019

As of June 7, 2019 the Department of State recognizes that previously issued Venezuelan passports and “prorrogas” have been extended by decree of interim Venezuelan President Guaido for an additional five years past their printed date of expiration. Passports rendered valid by this decree will be accepted for visa and other consular services.

Podnosiocima zahteva koji obnavljaju srpski pasoš

26 septembar, 2018

Podnosioci zahteva moraju uneti tačne podatke iz pasoša u zahtev za neuseljeničku vizu (formular DS-160) kao i u sistem za zakazivanje intervjua za neuseljeničke vize. Ako ste u procesu obnove vašeg pasoša morate sačekati novi pasoš i uneti tačne podatke u zahtev za vizu i prilikom kreiranja naloga na servisu za zakazivanje. Ukoliko ne unesete tačne podatke iz pasoša može doći do kašnjenja obrade zahteva za vizu.

Takođe vas molimo da imate u vidu da državljani Srbije nisu u obavezi da imaju pasoš koji važi najmanje šest meseci od krajnjeg datuma planiranog boravka u SAD. Za više informacija posetite country-specific agreements.

Sudska naredba o Predsedničkom ukazu o vizama (4.decembar 2017god.)

11 decembar, 2017

4.decembra Vrhovni Sud SAD je oslobodio vladin projekat "vanrednog prebivanja" od preliminarne odluke okružnih sudova saveznih država Hawaii i Maryland koja je delimično ukidala ukaz Predsednika pod brojem, 9645 (P.P). Za državljane Irana, Libije, Somalije, Sirije i Jemena u potpunoj meri važe zabrane i ograničenja Predsedničkog ukaza. Za više informacija posetite: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/presidential-proclamation-archive/2017-12-04-Presidential-Proclamation.html.

Važna informacija u vezi opcija za plaćanje takse za vizu

2 novembar, 2017

Od 7. novembra 2017, podnosioci zahteva za vizu će imati mogućnost da taksu za vizu plate i putem kreditne kartice uz postojeću opciju plaćanja gotovinom.

Važna informacija u vezi opcija za plaćanje takse za vizu

11 avgust, 2017

Od 15. augusta 2017, podnosioci zahteva za vizu neće više imati mogućnost da taksu za vizu plate putem kreditne kartice. Posle ovog datuma taksu za vizu ćete moći platiti isključivo u gotovini u bilo kojoj poslovnici banke Intesa.

Mogući prekid viznih usluga

24 juni, 2015

Zakazivanje intervjua za neimigracione vize sada funkcionie normalno. Ukoliko zadovoljavate kriterijume za ubrzanu proceduru, moete podneti takav zahtev preko naeg internet viza sistema. Imajte u vidu da podnoenje zahteva za ubrzanu proceduru ne garantuje i ubrzano izdavanje viza.

Kako se problemi u sistemu postepeno reavaju tako se i vize popstepeno tampaju. Iako zastoja jo uvek moe biti, oekujemo da tampane vize bude isporuene u roku od nekoliko radnih dana.