Dobrodošlica svim podnosiocima zahteva za useljeničku vizu SAD-a

Nalazite se na zvaničnom veb-sajtu za useljeničke (trajne) vize Ambasade SAD-a u Srbija.

Sudska naredba o Predsedničkom ukazu o vizama (26.juni 2018god.)

26.juna 2018 god. Vrhovni sud SAD je izdao odluku koja dozvoljava nastavak implementacije Predsedničkog ukaza pod broj 9645 (P.P.). Za određene državljane Irana, Libije, Severne Koreje, Somalije, Sirije, Jemena i Venecuele važe zabrane i ograničenja Predsedničkog ukaza. Za više informacija posetite: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/presidential-proclamation-archive/june_26_supreme_court_decision_on_presidential_proclamation9645.html

Više

Registrujte datum i vreme svog termina za konzularni intervju za useljeničku vizu ili zahtevajte uslugu podrške za lica s legalnim prebivalištem koja se vraćaju nazad

Pregledajte i uredite postojeći termin za konzularni intervju za useljeničku vizu ili zahtev za lica s legalnim prebivalištem koja se vraćaju nazad

Saznajte više o proceduri podnošenja zahteva za useljeničku vizu.