Dobrodošlica svim podnosiocima zahteva za useljeničku vizu SAD-a

Nalazite se na zvaničnom veb-sajtu za useljeničke (trajne) vize Ambasade SAD-a u Srbija.

Sudska naredba o Predsedničkom ukazu o vizama (4.decembar 2017god.)

4.decembra Vrhovni Sud SAD je oslobodio vladin projekat "vanrednog prebivanja" od preliminarne odluke okružnih sudova saveznih država Hawaii i Maryland koja je delimično ukidala ukaz Predsednika pod brojem, 9645 (P.P). Za državljane Irana, Libije, Somalije, Sirije i Jemena u potpunoj meri važe zabrane i ograničenja Predsedničkog ukaza. Za više informacija posetite: https://travel.state.gov/content/travel/en/us-visas/visa-information-resources/presidential-proclamation-archive/2017-12-04-Presidential-Proclamation.html.

Više

Registrujte datum i vreme svog termina za konzularni intervju za useljeničku vizu ili zahtevajte uslugu podrške za lica s legalnim prebivalištem koja se vraćaju nazad

Pregledajte i uredite postojeći termin za konzularni intervju za useljeničku vizu ili zahtev za lica s legalnim prebivalištem koja se vraćaju nazad

Saznajte više o proceduri podnošenja zahteva za useljeničku vizu.