Dobrodošlica svim podnosiocima zahteva za useljeničku vizu SAD-a

Nalazite se na zvaničnom veb-sajtu za useljeničke (trajne) vize Ambasade SAD-a u Srbija.

Hitne informacije za podnosioce zahteva za vizu u vezi s novim koronavirusom

Ulazak stranih državljana koji su bili fizički prisutni u državama sa sledećeg popisa u roku od 14 dana pre ulaska ili pokušaja ulaska u Sjedinjene Države obustavljen je, prema predsedničkim proklamacijama 9984, 9992, 9993, 9996 i naknadnom proglašenju, izdatom 24. maja 2020.:

  • Brazil;
  • Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske, isključujući prekomorska područja van Europe;
  • Republika Irska;
  • 26 zemalja koje čine Šengenski prostor (Austrija, Belgija, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Island, Italija, Latvija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Norveška, Poljska , Portugal, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska i Švicarska);
  • Islamska Republika Iran;
  • Narodna Republika Kina, ne uključuje posebne administrativne regione Hong Kong i Makao.

Postoje određene iznimke od obustave ulaska, uključujući iznimke za osobe koje u SAD-u imaju zakonito prebivalište i određene članove porodica američkih građana i zakonitih stalnih stanovnika, između ostalih izuzetaka navedenih u proklamacijama. Ako imate prebivalište, nedavno ste putovali u ili nameravate tranzitirati ili putovati na gore navedeni popis zemalja pre planiranog putovanja u Sjedinjene Države, preporučujemo vam da odgodite sastanak za razgovor za vizu za 14 dana nakon vašeg odlaska iz predmetne zemlje (alja). Pored toga, ako imate simptome slične gripi ili verujete da ste možda bili izloženi novom koronavirusu, toplo se preporučuje da odgodite sastanak za najmanje 14 dana. Ne postoji naknada za promenu termina, a naknade za podnošenje zahteva za vizu vrede jednu godinu u zemlji u kojoj je naknada plaćena.

Da biste odložili sastanak, prijavite se na svoj korisnički račun, odaberite opciju "Nastavi" i sledite sistemska uputstva pod akcijom "zakazivanje sastanka". Ako vam je potrebna dodatna pomoć, pogledajte odeljak „Pomoć“ pri dnu stranice.

Više

Registrujte datum i vreme svog termina za konzularni intervju za useljeničku vizu ili zahtevajte uslugu podrške za lica s legalnim prebivalištem koja se vraćaju nazad

Pregledajte i uredite postojeći termin za konzularni intervju za useljeničku vizu ili zahtev za lica s legalnim prebivalištem koja se vraćaju nazad

Saznajte više o proceduri podnošenja zahteva za useljeničku vizu.