Dobrodošlica svim podnosiocima zahteva za neuseljeničku vizu za SAD

Nalazite se na zvaničnom veb-sajtu za informacije i termine za neuseljeničke (privremene) vize Ambasade SAD-a u Serbia.

Mogući prekid viznih usluga

Zakazivanje intervjua za neimigracione vize sada funkcionie normalno. Ukoliko zadovoljavate kriterijume za ubrzanu proceduru, moete podneti takav zahtev preko naeg internet viza sistema. Imajte u vidu da podnoenje zahteva za ubrzanu proceduru ne garantuje i ubrzano izdavanje viza.

Kako se problemi u sistemu postepeno reavaju tako se i vize popstepeno tampaju. Iako zastoja jo uvek moe biti, oekujemo da tampane vize bude isporuene u roku od nekoliko radnih dana.

Izaberite ovu opciju ukoliko do sada niste koristili ovaj veb-sajt, a popunili ste DS-160 obrazachttps://ceac.state.gov/genniv

Izaberite ovu opciju da biste nastavili ili pregledali postojeći zahtev ili ukoliko ste već kreirali nalog na ovom veb-sajtu.

Saznajte više o proceduri podnošenja zahteva za vizu