Shtrirja e Vlefshmërisë së Tarifës së Vizës

Departamenti i Shtetit të U.S, e kupton se një numër i madh aplikuesish/esh për viza e kanë bërë pagesën për procedimin e aplikimit të vizës dhe janë ende duke pritur për të lënë orarin për këtë gjë. Ne po punojmë me dedikim për të rinisur të gjitha proceset e veprimit me vizat, sa më shpejt dhe në mënyrë sa më të sigurt që të jetë e mundur. Ndërkohë, rrini të qetë se Misioni i U.S do të rrisë kohën e vlefshmërisë së pagesës suaj (të njohur si pgesa MRV) deri më 31 Dhjetor, 2021. Kjo me qëllim për t'u dhënë mundësinë të gjithë aplikantëve/eve, të cilët/cilat nuk mundën të lenë një takim për vizën, si rrjedhojë e ndërprerjes së veprimeve rutinë konsulore, të lenë një orar dhe/ose një takim për vizë me pagesën tashmë të kryer. Lutemi të vazhdoni të monitoroni këtë adresë për informacion lidhur me kohën kur do t'u rikthehemi veprimeve rutinë për vizat.


U.S. Visa and Travel Updates

For the latest information from the U.S. Department of State regarding visa issues and travel to the United States, please visit: https://travel.state.gov/content/travel/en/News/visas-news.html.

More

Scroll Down

Regjistrohu

Ky emër do t'i bashkangjitet llogarisë suaj të përdoruesit.
Ky mbiemër do t'i bashkangjitet llogarisë suaj të përdoruesit.
Do të përdorni këtë adresë për të hyrë në llogarinë tuaj dhe do të përdoret nga kjo faqe për t'ju dërguar mesazhe mbi gjendjen e aplikimit tuaj.
Lutemi të siguroheni që adresat tuaja të e-mailit përputhen.
Fjalëkalimi duhet të jetë të paktën me 8 shkronja.
Lutemi të siguroheni që fjalëkalimet përputhen.

Pranoni kushtet e shërbimit nëse dëshironi të merrni sinjalizime me mesazh me tekst në lidhje me ngjarjet që ndikojnë në përpunimin e vizës tuaj. Mund të zbatohen tarifat për mesazhet dhe të dhënat.