Banorët e Pёrhershёm tё Ligjshёm të SH.B.A.-sё (BPL)

Nëse karta juaj jeshile (green card) ka humbur apo është vjedhur, duhet ta kontaktoni Seksionin Konsullor në https://al.usembassy.gov/visas-sq/lawful-permanent-residents-sq/ për të marrë udhëzime se si të aplikoni për një Leje Transportimi.

Dokumentet e kërkuara për vizë për banorët që rikthehen

Për informacione dhe kërkesa shtesë, vizitoni: https://al.usembassy.gov/visas-sq/lawful-permanent-residents-sq/