Na kontaktoni

Arsyeja për kërkesën

Zgjidhni qëllimin e kërkesës suaj:

Statusi i aplikimit

Koha e përpunimit të një aplikimi për vizë dhe printimi i një vize amerikane, ndryshon për çdo aplikant individual. Pas pjesëmarrjes në intervistën në Seksionin Konsullor të Shteteve të Bashkuara, mund ta ndiqni statusin e aplikimit tuaj për vizë në https://ceac.state.gov/CEAC.

Informacione të përgjithshme

Përfaqësuesit e qendrës për pëkujdesjen e klienteve mund t'ju ndihmojnë nëpërmejt telefonit, në Skype ose me email.

Për shërbim në Anglisht:

Hapur të hënën - të premten, 8:00 deri 18:00 sipas orës së Lindjes së ShBA-së.

Hapur të hënën - të premten, 8:00 deri 18:00 sipas orës lokale.

Për shërbim në Shqip:

Hapur të hënën - të premten, 7:00 deri 19:00 sipas orës lokale.

Nëse po telefononi nga brenda Shteteve të Bashkuara, telefononi në numrin +1 703 520 2498.

Nëse po përdorni Skype: skype-al

Emaili: esee_contactus+al+info+sq@visaops.net

Qendra për përkujdesjen të klientit NUK MUND t'ju ndihmojë për këtë qe vjen në vijim:

 • Për përcaktimin e vizës qe ju e keni kërkuar si dhe qëllimi i udhëtimit tuaj.
 • Për te plotësuar aplikimin e vizës ose për t'ju ndihmuar për plotësimin e formularit DS-160 ose DS-260.
 • Për të përcaktuar përshtatshmërinë për të udhëtuar pa vizë sipas Sistemit Elektronik për Autorizimin e Udhëtimit (ESTA).
 • Për t'ju dhënë informacione individuale për statusin e aplikimin tuaj për vizë. Pas pjesëmarrjes në intervistën në Seksionin Konsullor të Shteteve të Bashkuara, ju mund vet ta ndiqni statusin e aplikimit tuaj për vizë në https://ceac.state.gov/CEAC.

Qendra për përkujdesjen të klientit MUND t'ju ndihmojë për këtë që vjen në vijim:

 • Për t'ju dhënë informacione se ku të drejtoheni për informacione të lidhura me vizën.
 • Për t'ju dhënë informacione për procesin e aplikimit për vizë.
 • Për t'ju dhënë informacione se si ta beni pagsën e aplikimit për vizë.
 • Për të caktuar ose ricaktuar një takim dhe nuk nevojitet ta bëni onlinë nëprmjet të interntit.
 • Për t'ju dhënë informacione për statusin në lidhje me kthimin e dokumentacionit pasi ju është dhënë numri për ta ndjekur postën. Ta keni parasysh se informacionet e statusit të Qendrës për përkujesjen e klienteve janë të disponueshme dhe të njëjtat informacione mund ti shikoni kurrë të paraqiteni në këtë faqe të interneti.
 • Për t'ju ndihmuar për problemet teknike në lidhje me pagesën e tarifës së vizës ose problemet me korrierin. Ju lutemi ta kontaktoni emailin e shënuar më poshtë dhe të jepni informacione të detajuara për rastet e ndryshme.

Problemet me pagesën e aplikimit për vizë

Nëse kërkesa juaj ka problem me pagesën e taksës së aplikimit për vizë - ju lutemi MOS PAGUANI PËRSËRI.

Ne do t’i shqyrtojmë sa më shpejt që të jetë e mundur pyetjet që kanë të bëjnë me pagesat, por pagesat shtesë të tarifave të aplikimeve për vizë nuk do të mos rimbursohen. Për të gjitha mënyrat e pagesës të ndryshme nga një kartë debiti/krediti, pagesa e tarifës për aplikimin për vizë nuk është menjëherë e vlefshme. Për informacion shtesë mbi pagesat e tarifës së aplikimit për vizë ju lutemi shikoni Tarifat për vizë.

Për të gjitha problemet me pagesat e tarifave të aplikimit për vizë, ju lutemi Na kontaktoni duke dërguar një email në adresën e mëposhtme të emailit:

esee_contactus+al+mrv+sq@visaops.net

Shënim: Ju lutemi jepni një përshkrim të qartë të problemit dhe çdo provë të pagesës për të siguruar përpunimin efikas të pyetjes tuaj.


Pyetje mbi dërgesën e dokumentacionit

Ndjekja e kthimit të dokumentacionit tuaj do të fillojë kur Seksioni Konsullor i ShBA-së t'ia lëshojë dokumentacionin korrierit. Për informacione shtesë mund ti ndjekni në faqjën e internetit Shërbimi i korrierit për dokumentet e vizës.

Ju lutemi vizitoni këtë faqe të interntit për të kontrolluar statusin e aplikimit tuaj. Nëse kanë kaluar më shumë se 5 ditë pune që kurrë është lëshuar viza juaj dhe ende nuk keni marrë një numër dërgese të korrierit, ju lutemi ndiqni udhëzimet në faqen Na kontaktoni.

esee_contactus+al+courier+sq@visaops.net


Përpunimi grupor

Vizitoni linkun Përpunimi grupor Kompanitë, Agjencitë e udhëtimeve dhe Organizata të tjera rreth kritereve për të pasur akses si "Përfaqësues i grupit".

Në qoftë se ju tashmë keni marrë akses si "Përfaqësues i grupit" dhe keni nevojë për ndihmë me disa detaje teknike, rreth pagimit të taksave administrative ose në lidhje me llogarinë tuaj (adresа e e-mailit dhe fjalëkalimi), dërgoni një e-mail në adresën: Group_Processing_ALB@visaops.net.


Pyetje të ndrishme

Ne nuk mund tju ofrojmë informacine të reja në lidhje me statusin tuaj për aplikimin (NIV ose IV), gjithashtu nuk mund t'ju ndihmojmë për formularin DS-160 dhe DS-260.

Dërgoni një email te esee_contactus+al+info+sq@visaops.net, në rast se kërkoni ndihmë për:

 • Informacione të përgjithshme për aplikimin të një vizë
 • Probleme teknike në faqen të internetit
 • Informacionet tuaja për hyrjen (emaili dhe fjalëkalimi) për të lidhur në faqen ku bëhen pagasat dhe për të caktuar një takim

Vërejtje: Ju lutemi paraqitni një përshkrim të qartë të problemit si dhe pamja nga ekranit për të siguruar një përpunim efikas për pyetjen tuaj.

Të gjitha informacionet mbi vizat dhe takimet ju lutemi kthehuni te faqja jonë kryesore të internetit.