Mirësevini aplikues të vizave jo-imigruese për në ShBA

Jeni në faqen zyrtare të internetit për vizat jo-imigruese (të përkohshme) të Ambasadës së ShBA-së në Maqedoni dhe Kоsovë.

Njoftim i rëndësishëm - Ndryshime në Taksën Administrative për Vizë (MRV)

Duke filluar nga data 12 shtator 2014, hyjnë në fuqi ndryshimet e taksave administrative për vizë (MRV) në Konsullatat e ShBA-së.

Për më shumë informata, vizitoni faqën e internetit të Departamentit Amerikan të Shtetit.

Zgjidhni këtë opsion nëse nuk e keni përdorur kurrë këtë faqe më parë dhe keni plotësuar një DS-160 https://ceac.state.gov/genniv

Zgjidhni këtë opsion për të vazhduar ose rishikuar një aplikim ekzistues për vizë, ose nëse keni krijuar tashmë një llogari në këtë faqe.

Mësoni më shumë rreth procesit të aplikimit për viza